Sett inn: 11. ágú.

Valka

Valka leitar að fagfólki í fjölbreytt störf

Valka leitar að fagfólki í fjölbreytt störf.

Sérfræðingur í
hugbúnaðarþjónustu
Við leitum að öflugum liðsmanni í hugbúnaðarteymi sem
þróar lausnir fyrir viðskiptavini fyrirtækisins.
Valka leitar að fagfólki í fjölbreytt störf
Starfssvið og ábyrgð:
• Tæknileg aðstoð og þjónusta á hugbúnaði
• Gerð leiðbeininga
• Uppsetning hugbúnaðar og tengds vélbúnaðar hjá
viðskiptavinum innanlands og erlendis
• Þátttaka í stillingum og kvörðunum
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla við kerfisstjórnun er kostur
• Reynsla og kunnátta í Linux er kostur
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

______________________________

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun
- tækjaforritari
Við leitum að liðsmanni í teymi tækjaforritara sem
þróar nýjar lausnir og vinnur að stöðugum umbótum á
núverandi kerfum. Viðkomandi þarf að hafa ástríðu fyrir
tækjabúnaði af ýmsum gerðum og metnað til að þróa
framúrskarandi tækjastýringar.
Starfssvið og ábyrgð:
• Þróun og umbætur á hugbúnaði og tækjastýringu
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. verkfræði, tæknifræði
eða tölvunarfræði
• Reynsla og kunnátta í C/C++
• Reynsla og kunnátta í Linux
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun
Aðrir kostir sem við metum:
• Robotics / kinematics þekking
• Reynsla af Structured text forritun samkvæmt IEC 61131-3
staðlinum
• Þekking á raf- og stýribúnaði og hæfni í bilanagreiningu
• Að viðkomandi sé tilbúinn í uppsetninga- og þjónustuferðir
innan- og utanlands
Valka

______________________________________________

Sérfræðingur á fjármálasviði
Traustur starfsmaður óskast á fjármálasvið.
Starfssvið og ábyrgð:
• Færsla bókhalds og afstemmingar
• Reikningagerð og innheimta
• Uppgjörstengd vinna
• Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði
Hæfniskröfur:
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
• Reynsla af Dynamics NAV er kostur

______________________________________________

Sérfræðingur í innkaupum
Við leitum að öflugum liðsmanni í innkaupateymi
á framleiðslusviði.
Starfssvið og ábyrgð:
• Viðkomandi mun sjá um dagleg innkaup fyrir framleiðslu.
Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla sem nýtist í starfi
- Þekking á innkaupaferlum er æskileg
- Þekking á framleiðsluferlum er kostur
- Þekking á Dynamics NAV kerfi kostur
- Þekking á framleiðslukerfi í Dynamics NAV er kostur
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð hugsun

_____________________________________________

Starfsmenn í smíði og/eða
samsetningu
Leitað er að öflugum einstaklingum á
framleiðslusvið.
Starfssvið og ábyrgð:
• Smíði og samsetning tækjabúnaðar
• Þátttaka í uppsetningu búnaðar innan- og utanlands
Hæfniskröfur:
• Vélsmíði eða sambærileg iðnmenntun
• Frumkvæði og metnaður
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar

_____________________________________________________

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is
Með umsókn um starfið þarf að fylgja
starfsferlisskrá og kynningarbréf.
Umsóknir óskast fylltar út á: www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2018.

___________________________________________________

 

 

Staðsetning Höfuðborgarsvæðið
Starfssvið Sérfræðistörf
Starfshlutfall Fullt starf
Umsóknarfrestur 26. ágúst
x