Sett inn: 30. ágú.

Hjúkrunarheimilið Skógarbær

Umsjónarmaður fasteigna

Hjúkrunarheimilið Skógarbær í Reykjavík óskar eftir að ráða umsjónarmann fasteigna í 100% starf. Umsjónarmaður fasteigna annast m.a. eftirlit og viðhald húseigna að utan sem innan, hefur umsjón með sorpmálum, heldur utan um umhirðu lóðar, sér um viðhald tækja og búnaðar og sinnir öryggismálum heimilisins.

Staðsetning Höfuðborgarsvæðið
Starfssvið Iðnaðarmenn Ýmis störf
Starfshlutfall Fullt starf
Umsóknarfrestur 10. september
x