Sett inn: 6. des.

Reykjafell

Sölumaður á lýsingasviði

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann á lýsingasvið okkar.
Leitum að stundvísum, áreiðanlegum og þjónustulunduðum einstaklingi sem
vill vinna með góðri liðsheild.
Vinnutími er frá 08.00-17.00 og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

________________________________________________________________

 

Helstu verkefni
· Sala á lýsingar- og rafbúnaði til rafverktaka, rafvirkja
og fyrirtækja.
· Ráðgjöf til verkfræðistofa, arkitekta, rafverktaka,
rafvirkja ofl. varðandi val á lýsingarbúnaði.
· Tilboðsgerð, pantanir, samskipti og tæknilegar
úrlausnir.
· Kynna vörur og lausnir til viðskiptavina.

 

Menntun og hæfniskröfur
· Rafvirkjamenntun eða hefur áhuga á
lýsingu og vill afla sér nánari þekkingar.
· Framúrskarandi þjónustulund.
· Góð enskukunnátta.
· Metnaður til að takast á við krefjandi
verkefni í spennandi umhverfi.

_______________________________________________________

· Nánari upplýsingar veitir Ottó í síma 575 6626
· Umsóknir sendist á otto@reykjafell.is
· Allar umsóknir eru trúnaðarmál,
og meðhöndlaðar skv. persónuverndarstefnu Reykjafells.

Staðsetning Höfuðborgarsvæðið
Starfssvið Sölu/markaðsstörf
Starfshlutfall Fullt starf
Umsóknarfrestur 17. desember
x