Sett inn: 12. jan.

Intellecta

Sérfræðingur í eignastýringu

Lífsverk lífeyrissjóður óskar eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu.

Eignastýring Lífsverks er tveggja manna teymi sem annast stýringu og eftirlit með eignum sjóðsins.

Staðsetning Höfuðborgarsvæðið
Starfssvið Sérfræðistörf
Starfshlutfall Fullt starf
Umsóknarfrestur 21. janúar
x