Sett inn: 2. feb.

Vélaborg Spá ehf

VÉLVIRKI, BIFVÉLAVIRKI EÐA VANIR MENN

Við leitum að vönum mönnum með reynslu af viðgerðum á lyfturum,
vinnuvélum og/eða landbúnaðarvélum.
Enskukunnátta og almenn tölvuþekking æskileg

Staðsetning Höfuðborgarsvæðið
Starfssvið Iðnaðarmenn
Starfshlutfall Fullt starf
Umsóknarfrestur 12. febrúar
x