Sett inn: 13. apr.

Landsnet

ERT ÞÚ FRAMKVÆMDASTJÓRI FRAMTÍÐARINNAR?

ERT ÞÚ FRAMKVÆMDASTJÓRI FRAMTÍÐARINNAR?

 

Við leitum að metnaðarfullum framkvæmdastjóra til að leiða kerfisstjórnunarsviðið okkar – leiðtoga sem hefur sterka
framtíðarsýn, driraft til framkvæmda og fer með okkur inn í framtíðina.

 

Starfssvið
• Þátttaka í stefnumótun og ábyrgð á útfærslu hennar á sviðinu
• Þróun og mótun orkumarkaðsviðskipta til framtíðar
• Ábyrgð á upplýsingaöryggi, umbótavinnu og áhættustýringu
• Áætlanagerð árhags og mannafla
• Ábyrgð á daglegum rekstri sviðs
• Leiða starfsfólk til árangurs

 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði tækni- og verkfræðigreina
• Árangursrík stjórnunar- og rekstrarreynsla
• Framúrskarandi leiðtogahæfleikar og driraftur
• Brennandi áhugi á orkumálum og viðskiptum
• Víðtæk reynsla af breytingastjórnun
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framsýni og þor til að ná árangri í starfi

 

Kerfisstjórnunarsvið ber ábyrgð á rekstri flutningskerfisins og kerfisstjórnun
sem og upplýsingakerfum og öryggi. Sviðið spilar því lykilhlutverk í
rekstraröryggi raforkuflutningskerfisins. Á sviðinu starfar reyndur hópur
sérfræðinga sem leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu, öfluga teymisvinnu
og stöðugar umbætur.

Við búum yfir miklu frumkvæði og útsjónarsemi sem hefur gert okkur
kleift að sinna nýsköpun fyrir flutningskerfi raforku. Við bjóðum gott
vinnuumhverfi, ríkulegan stuðning, markvissa þjálfun og veitum
stjórnendum svigrúm og tækifæri til áhrifa.

 

Við vinnum fyrir þig
Við erum þjónustufyrirtæki – við vinnum fyrir þig í takt við samfélagið og höfum sett okkur það markmið að tryggja örugga aendingu á raforku til framtíðar. Við viljum vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem umhyggja og öryggi er haft í hávegum. Þannig sköpum við góðan vinnustað með spennandi verkefnum, með gildin okkar – samvinnu, ábyrgð og virðingu – að leiðarljósi.

 

 

 

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2019.
Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2019. Umsókn
óskast útfyllt á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Nánari
upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson
(thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Fullum trúnaði er heitið og umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Staðsetning Höfuðborgarsvæðið
Starfssvið Sérfræðistörf Skrifstofustörf Stjórnunarstörf
Starfshlutfall Fullt starf
Umsóknarfrestur 29. apríl
x