Heilbrigðisráðuneytið

Lögfræðingur á skrifstofu sjúkrahúsa og sérþjónustu

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starfs lögfræðings á skrifstofu sjúkrahúsa og sérþjónustu. Verksvið skrifstofu sjúkrahúsa og sérþjónustu er annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónusta auk eftirmeðferðar og endurhæfingar, sjúkraflutninga, þjónustu hjúkrunarheimila og dagdvalar aldraðra. Skipulag skrifstofunnar byggir á þjónustuflokkum.

Helstu verkefni:

 • Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð á sviði heilbrigðisþjónustu.
 • Þátttaka í eftirfylgni aðgerðaáætlana á sviði heilbrigðisþjónustu.
 • Samskipti viðAlþingi, umboðsmann Alþingis, stofnanir heilbrigðisráðuneytis og þjónustuveitendur.
 • Svörun stjórnsýsluerinda.
 • Samning lagafrumvarpa og reglugerða.
 • Umsjón og eftirfylgni með framkvæmd laga.

Hæfni og menntunarkröfur:

 • Fullnaðarpróf í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi. Önnur viðbótarmenntun er kostur.
 • Góð kunnátta í stjórnsýslurétti.
 • Önnur þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu og stefnumótunar er æskileg.
 • Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Metnaður og vilji til að ná árangri.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt hæfni í verkefnastjórnun.
 • Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og kunnátta í a.m.k. einu Norðurlandamáli æskileg.
 • Kostur er að umsækjandi hafi þekkingu eða reynslu í þeim málaflokkum sem heyra undir skrifstofuna.

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins hafa gert. Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um starfið óháð kyni. Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá, afrit af prófskírteinum og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir hæfniskröfur.

Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar 2023 og umsókn óskast fyllt út á www.starfatorg.is. Starfshlutfall er 100%

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Einarsdóttir, skrifstofustjóri gudlaug.einarsdottir@hrn.is og Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri kristin@hrn.is.

Sett inn: 23. jan.

Lögfræðingur á skrifstofu sjúkrahúsa og sérþjónustu

Skráð 23. jan.
Staðsetning Höfuðborgarsvæðið
Starfssvið Sérfræðistörf
Starfshlutf. Fullt starf
Ums.frestur 13. febrúar

Nýjustu störfin