Neytendum ógerlegt að verja rétt sinn

Bílgreinasambandið hefur lýst yfir óánægju með lög sem gerir neytendum ógerlegt að verja rétt sinn hvíli á ökutæki lögveð vegna vangoldinna tryggingagjalda.

„Erfið staða er komin upp vegna nýrra laga um ökutækjatryggingar á endursölumarkaði fyrir ökutæki þar sem lögveð geta hvílt á ökutæki vegna vangoldina tryggingaiðngjalda og nær ógerlegt fyrir nýjan kaupanda að nálgast þær upplýsingar,“ segir í tilkynningu frá Bílgreinasambandinu (BGS).

Þann 1. janúar 2020 öðluðust gildi lög nr. 30/2019 um ökutækjatryggingar. Taka þau á ýmsu er varðar ökutækjatryggingar en BGS hefur áhyggjur af þeirri stöðu sem snýr að 12. grein að sögn Maríu Jónu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóra Bílgreinasambandsins.   

Þar segir: „Lögboðið vátryggingariðgjald ökutækis ásamt vöxtum og kostnaði hvílir sem lögveð á ökutækinu og gengur fyrir öllum öðrum skuldbindingum sem á því hvíla í tvö ár frá gjalddaga nema gjöldum til ríkissjóðs. Á grundvelli slíks lögveðs má krefjast nauðungarsölu á ökutæki án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms. Lögveðið fellur ekki niður við eigendaskipti.“  

„Þetta þýðir að það er skýrt skv. lögunum að lögboðnar tryggingar þ.e. skyldutryggingar, ekki t.d. kaskó trygging, hvíla sem lögveð á ökutæki í tvö ár frá gjalddaga burtséð frá því hvort eigendaskipti verða og sama hvort eigendaskiptin eru 1 eða 20 talsins. Gengur þetta því framar öllum skuldbindingum fyrir utan gjöld til ríkissjóðs,” segir María.

Veðrétturinn fylgir bílnum í tvö ár frá gjalddaga

María Jóna Magnúsdóttir.
María Jóna Magnúsdóttir. mbl/Arnþór Birkisson


Veðrétturinn fylgir bílnum í tvö ár frá gjalddaga og veitir heimild til að krefjast nauðungarsölu á viðkomandi bíl án undangengins dóms, sáttar eða fjárnáms.   

Kröfuhafinn verður að beina kröfunni að skráðum eiganda bílsins á þeim tíma sem hann gerir kröfuna þ.e. núverandi eiganda bílsins á hverjum tíma óháð því hver af fyrri eigendum bílsins greiddi ekki iðgjöldin.  

„Það er því ljóst að í viðskiptum með ökutæki er æskilegt að kanna og fá staðfest hvort séu til staðar vangoldin tryggingaiðgjöld eftir 1.1.2020. Að öðrum kosti getur nýr eigandi, eða síðari eigendur, lent í því að vera rukkaður um þau gjöld og í versta falli misst bílinn ef hann greiðir ekki. Það er hinsvegar einnig ljóst að þetta er illgeranlegt, t.d. í tilfelli margra eigenda og vegna persónuverndarlaga og því verulega íþyngjandi fyrir neytendur og þá sem höndla með notuð ökutæki,“ segir María.   

Hún segir að með svona lagastoð verði að vera búið að tryggja að neytendur geti nálgast upplýsingar sem þessar áður en viðskipti fara fram. Hún segir ennfremur að aðilar séu misvel upplýstir um þessi mál og bílasölur hafi t.d. ekki upplýsingar hvort um vangoldin tryggingaiðngjöld séu á þeim ökutækjum sem þær séu að selja.  

„Við höfum heyrt nú þegar af tveimur málum, þ.e. bílar sem seljast til nýs eiganda og í báðum tilfellum er kröfuhafi að rukka núverandi eiganda um greiðslu á kröfunni sem ekki hafði vitneskju á þeim tíma sem kaupin fóru fram að um vangoldin tryggingaiðngjöld væru á ökutækinu,“ segir María í tilkynningu BGS.  

Hún segir að Bílgreinasambandið muni áfram skoða málið og vinna í því eins og þarf í samvinnu við viðeigandi aðila eins og FÍB og Neytendasamtökin.

mbl.is