Laugavegur 59, 101 Miðbær/Vesturbær — Íbúð

LAUGAVEGUR 59, REYKJAVÍK, KJÖRGARÐUR. FULLBÚIN, NÝ ÍBÚÐ TIL LEIGU. Kjörgarður er þekkt verslunar- og skrifstofuhús á góðum stað við Laugaveginn. Í húsinu eru verslanir s.s. Bónus, Kormákur og Skjöldur, skrifstofur og veitingastaður á 2. hæðinni. Á 3., 4. og 5 hæðinni eru nýjar íbúðir. 3. og 4. hæðinni hefur verið breytt úr skrifstofuhúsnæði í íbúðir, jafnframt var 5. hæðin byggð ofan á húsið. Fólkslyfta er í húsinu. Við þessar breytingar og endurbætur á húsinu hefur sameign hússins, lyfta og lagnakerfi hússins verið endurnýjað. Er húsið eftir endurbæturnar sem ný bygging. Eigandi er Vesturgarður ehf. Engar áhvílandi veðskuldir eru á húsinu. Framkvæmdastjóri Vesturgarðs ehf., er með skrifstofu í húsinu. Íbúðirnar. Íbúðirnar eru leigðar í langtímaleigu. Íbúðirnar eru fullinnréttaðar með vönduðum innréttingum, góðum tækjum í eldhúsi og baðherbergjum/þvottahúsum og slitsterkum gólfefnum. Fataskápar eru í forstofum og svefnherbergjum eða fataherbergi. Svalir á 3. og 4. hæðinni eru með svalalokun.Öllum íbúðunum fylgja sér geymslur í kjallara ca. 7 fm. Í kjallara er sameiginleg reiðhjólageymsla. Íbúðirnar eru leigðar án húsgagna og eldhúsáhalda. Hvað er innifalið í leigunni. Innifalið í húsaleigunni er allur kostnaður við sameign hússins s.s. rafmagn og hiti í sameign, þrif á sameign, rekstur lyftunnar, sorphirða og öryggiskerfi í sameign. Jafnframt er hitakostnaður hverrar íbúðar innifalinn í húsaleigunni.

Leiguverð og skilmálar. Hægt er að semja um leigutíma a.m.k. eitt ár í senn. Leigutakar þurfa að samþykkja að leigusali afli upplýsinga hjá Creditinfo. Húsaleigan greiðist fyrirfram fyrir einn mánuð í senn. Leigutakar skulu setja tryggingu fyrir 3ja mánaða húsaleigu eða bankatryggingu. Við lok leigutímans skal leigutaki fá viðurkennt hreingerningafyrirtæki til að sjá um fullnaðarþrif á viðkomandi íbúð. Leigutakar bera ábyrgð á skemmdum er kunna að verða á íbúðunum. Leigusali kaupir fasteignatryggingu fyrir allt húsið, en leigutakar eru ábyrgir fyrir tjóni er kann að verða á eigum sínum og er því bent á að kaupa sjálfir viðeigandi tryggingar. Við lok leigutíma hefur leigusali heimild til þess að gera úttekt á íbúðunum. Leiguverð breytist í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs. Leiguverðið er innheimt hjá banka og greiða leigutakar seðilgjald hverrar innheimtu eins og það er ákveðið hverju sinni af viðkomandi banka. UPPL. GEFUR DAN V S WIIUM HDL. OG LÖGG.FASTEIGNASALI Í SÍMA 896-4013

Verð: 300 þús.

Senda fyrirspurn

Herbergi:
Stærð: 86 fm.
Laus: 22. August
+ SKRÁ LEIGUHÚSNÆÐI

Auglýstu eignina þína ódýrt

Það er ódýrt að auglýsa á leiguvef mbl.is. Hver auglýsing kostar aðeins 3.528 kr. í einn mánuð eða 1.008 kr. í eina viku.

Ég á auglýsingu en vil breyta eða endurbirta