Eyjafjallajökull.
Eyjafjallajökull.

Ingibjörg Óskarsdóttir