KEA tilbúið að leggja allt að 100 milljónir til Vaðlaheiðarganga

Kaupfélag Eyfirðinga svf. (KEA) hefur kallað eftir stofnun framkvæmdafélags um gerð Vaðlaheiðarganga og er tilbúið að tryggja hlutafé allt að 100 milljónir króna til félagsins. Kom þetta fram á aðalfundi Greiðrar leiðar ehf. – undirbúningsfélags um gerð jarðganga undir Vaðlaheiði – á Akureyri í gær.

Greið leið ehf. var stofnuð 28. febrúar 2003, en að félaginu standa öll sveitarfélög, sem eiga aðild að Eyþingi – sambandi sveitarfélaga á Norðurlandi eystra - auk tíu fyrirtækja. Tilgangur félagsins er að standa fyrir nauðsynlegum undirbúningi fyrir stofnun félags um gerð og rekstur jarðganga undir Vaðlaheiði. Þar með talið er kynningarstarf, áætlanagerð og samningar við ríki og fjárfesta.

Á fyrsta aðalfundi Greiðrar leiðar á Akureyri í gær sagði stjórnarformaður félagsins, Pétur Þór Jónasson, að fyrir liggi að Vaðlaheiðargöng yrðu blönduð framkvæmd með þátttöku ríkisins – horft sé til þess að ríkið verði með sem næst 40-45% eignarhlut í verkefninu en 55-60% kostnaðar verði fjármögnuð með veggjöldum. Stjórn Greiðrar leiðar hefur kynnt verkefnið fyrir þingmönnum og samgönguyfirvöldum og haft náið samráð við stjórnendur Vegagerðarinnar. Þá hefur verkefnið verið kynnt fyrir samgönguráðherra.

Fram kom á aðalfundinum í gær að vonir eru bundnar við að við endurskoðun vegaáætlunar í haust verði Vaðlaheiðargöngum markaðir fjármunir til undirbúningsrannsókna, en ljóst er að næst þarf að ráðast í ýmsar undirbúningsframkvæmdir vegna ganganna. Kaupfélag Eyfirðinga hefur þegar samþykkt að leggja fram 5 milljónir króna til undirbúningsrannsóknanna, sem verði færðar sem hlutafé í framkvæmdafélagi um göngin.

Pétur Þór Jónasson sagði á aðalfundinum í gær að hann hefði þann 28. maí sl. átt fund með þingmönnum Norðausturkjördæmis þar sem í fyrsta lagi var óskað eftir stuðningi þingmanna við að Vegagerðin vinni rannsóknaráætlun fyrir Greiða leið vegna undirbúningsrannsókna, í öðru lagi að Vaðlaheiðargöng fari inn á vegaáætlun við endurskoðun hennar í haust og í þriðja lagi að þingmenn tryggi viðbótarfjármagn til undirbúningsrannsókna, allt að fimm milljónir króna, til viðbótar við framlag KEA.

Miðað við þá veglínu sem til þessa hefur verið til skoðunar yrðu Vaðlaheiðargöng um 7,2 km að lengd. Forskálar yrðu um 200 metrar, um 50 metrar vestan ganganna og um 150 metrar austan ganganna. Leggja þyrfti nýja vegi að göngunum, samtals um 2 km að lengd. Í samanburði við þjóðveg eitt um Víkurskarð yrði stytting leiðarinnar með tilkomu jarðganga á bilinu 15-16 km.

Meðaltalsumferð árið 2003 um Víkurskarð var 980 bílar á sólarhring en yfir sumarmánuðina júní, júlí og ágúst að meðaltali 1590 bílar. Áætlað er að heildarkostnaður við Vaðlaheiðargöng nemi um 5 milljörðum króna án fjármagnskostnaðar. Inni í þessari tölu er kostnaður vegna allra undirbúningsrannsókna, hönnunar, eftirlits og gerðar sjálfra ganganna, samkvæmt upplýsingum frá Greiðri leið.

mbl.is