Hörð gagnrýni á stjórnvöld fyrir að draga úr framlögum til Mannréttindaskrifstofu Íslands

Stjórnvöld voru gagnrýnd harðlega á Alþingi í dag fyrir að hafna umsókn Mannréttindaskrifstofu Íslands um frekari fjárveitingu til rekstrar en framlög til skrifstofunnar voru skorin verulega niður við síðustu fjárlagagerð.

Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs sagði m.a. að um væri að ræða hneisu og álitshnekki á alþjóðavettvangi að standa þannig að mannréttindamálum árið 2005. Davíð Oddsson, utanríkisráðherra, sagði hins vegar að þeim fjármunum, sem utanríkisráðuneytið hefði til ráðstöfunar til mannréttindamála, yrði öllum varið til þeirra mála.

Steingrímur sagði, að Mannréttindaskrifstofan hefði á undanförnum árum haft 8 milljónir króna eyrnamerktar á fjárlögum en af þeim hefðu 1,2 milljónir farið til Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands. Nú væri niðurstaðan hins vegar sú, að dómsmálaráðuneytið og utanríkisráðuneytið ráðstöfuðu samtals 2,2 milljónum til Mannréttindaskrifstofunnar.

Steingrímur sagði að þessi afgreiðsla væri með endemum, í ljósi þeirrar umræðu sem fór í þinginu fyrir áramótin, þegar meirihlutinn hefði tekið fjárveitingar, sérmerktar til Mannréttindaskrifstofunnar, út af fjárlögum og vísað þess í stað á að sækja ætti um styrki af óskiptum fjárlagaliðum þessara tveggja ráðuneyta.

„Hér er verið að svipta grundvellinum undan þessari miðstöð mannréttindabaráttunnar á Íslandi," sagði Steingrímur. Sagði hann að afgreiðsla meirihlutans á Alþingi við fjárlagagerðina hefði verið hneyksli því þá hefði Mannréttindaskrifstofan verið sett í þá stöðu að þurfa að knékrjúpa ráðuneytum sem hún ætti m.a. að veita aðhald. En afgreiðsla ríkisstjórnarinnar nú væri reginhneyksli. Sagði Steingrímur að ekki yrði gert samkomulag við hann um eitt eða neitt um þinghaldið, fyrr en frumvarp formanna stjórnarandstöðuflokkanna um fjáraukalög, þar sem lagt er til að rekstur Mannréttindaskrifstofunnar verði tryggður, komi á dagskrá þingsins og verði afgreitt fyrir þinglausnir.

Fleiri þingmenn stjórnarsandstöðunnar tóku undir gagnrýni Steingríms. Sagði Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingar, að það væru litlir kallar, sem ekki þyldu málefnalega gagnrýni á störf sín og beittu almannafé og opinberu valdi til að refsa þeim aðilum sem reyndu að halda uppi málefnalegri umræðu á Íslandi.

Ögmundur Jónasson, þingmaður VG, sagði að nú væri að sannast það sem stjórnarandstaðan sagði á sínum tíma, að ríkisstjórnin myndi leggja upp í hefndarleiðangur gagnvart þessari stofnun vegna mjög málefnalegrar gagnrýni, sem komið hefði frá Mannréttindaskrifstofunni á fjölmiðlalögin og fleiri mál.

Össur Skarphéðinsson, Samfylkingu, sagði að við síðustu fjárlagaumræðu hefði verið fullyrt að fjármagn til Mannréttindaskrifstofunnar yrði ekki skorið niður heldur yrði því komið til skrifstofunnar með öðrum hætti og það ætti að gerast með því að sótt yrði um það sérstaklega til viðkomandi ráðherra. Nú brygði svo við, að þessi loforð brystu, fjármagnið kæmi ekki og í reynd væri verið að skrúfa fyrir starfsemi Mannréttindaskrifstofunnar.

Davíð Oddsson sagðist hafa ætlað að láta svigurmæli og dylgjur, sem fallið hefðu í umræðunni fram hjá sér fara. En vegna beinna fyrirspurna vildi hann láta þess getið, að þeim fjármunum, utanríkisráðuneytið hefði til ráðstöfunar til mannréttindamála, yrði öllum varið til mannréttindamála.

Þá sagðist Davíð ekki kannast við að hafa gefið nein loforð sem hann hefði svikið. Loks sagði hann, að á vormánuðum á síðasta ári hefði það verið lagt til af hálfu utanríkisráðuneytisins við undirbúning fjárlagafrumvarps, að sú skipan skyldi verða á, að fjármunir til mannréttindamála yrðu ákveðnir með ákveðnum hætti af ráðuneytinu sjálfu en yrðu ekki sjálfkrafa fjárveiting til tiltekinna stofnana. Þetta hefði verið löngu fyrir þann tíma, sem dylgjur nokkurra þingmanna gengju nú út á.

mbl.is