Dregið úr tekjutengingu námslána hjá LÍN

Fulltrúar ríkisstjórnar og námsmanna í stjórn LÍN hafa náð samkomulagi um nýjar úthlutunarreglur fyrir skólaárið 2007-2008. Reglurnar voru samþykktar í dag og taka gildi 1. júní nk. Dregið er úr tekjutengingu námslána fimmta árið í röð og eiga námsmenn í grunnháskólanámi og sérnámi nú rétt á lánum vegna skólagjalda.

Í framhaldi af nýjum reglum er áætlað að tæplega 11.000 manns fái 10.900 milljónir króna í námslán á næsta ári.

Hlutfall tekna sem koma til skerðingar útreiknuðu láni lækkar nú úr 12% í 10%, en samsvarandi hlutfall var 40% fyrir fimm árum. Einfalt og hóflegt tekjutillit hefur þannig leyst af hólmi verulega íþyngjandi og margbrotnar reglur með frítekjumörkum og undanþágum.

Annar stór áfangi í sögu sjóðsins er sú samþykkt að námsmenn erlendis í sérnámi og grunnháskólanámi eigi rétt á lánum vegna skólagjalda. Fram til þessa hafa skólagjaldalán vegna náms erlendis verið takmörkuð við framhaldsháskólanám. Frá og með þar næsta skólaári munu svo sömu reglur gildi um skólagjaldalán vegna náms á Íslandi og erlendis.

Endurskoðun á framfærslugrunni LÍN lauk í mars sl. Sérstök framfærslunefnd skilaði þá tillögum sem nú er byggt á í nýju úthlutunarreglunum. Framfærslugrunnur LÍN er þannig hækkaður um 4,9% milli ára samhliða því sem samþykkt er að taka eingöngu mið af tekjum lánþega í fullu námi. Áður var einnig miðað við tekjur þeirra sem voru aðeins hálft ár á lánum. Viðmiðunarforsendur eru þannig áræðanlegri en áður, sem aftur treystir þá afkomutryggingu sem grunninum er ætlað að vera fyrir námsmenn.

Helstu breytingar á reglunum eru annars eftirfarandi:

  • Grunnframfærslan hækkar um 7,6% eða úr 87.400 kr. í 94.000 kr. á mánuði. Lán vegna maka og barna hækka samsvarandi.
  • Skerðingarhlutfall vegna tekna lækkar úr 12% í 10%.
  • Til viðbótar framfærsluláni eiga lánþegar í sérnámi og grunnháskólanámi erlendis nú árlega kost á allt að 670 þús.kr. skólagjaldaláni. (Fjárhæðin er háð útreikningsmynnt og er í reglunum ákvörðuð sem 1/5 af samanlögðu hámarksláni.) Frá og með skólaárinu 2007-2008 hækkar síðan þessi fjárhæð og sömu reglur munu að öllu leyti gilda um skólagjaldalán á Íslandi og í öðrum löndum.
  • Samanlagt hámarkslán vegna skólagjalda hækkar að meðaltali um 5%. Á Íslandi hækkar hámarkið t.d. úr 3.200 þús.kr. í 3.350 þús.kr.
  • Öll ferðalán verða greidd út í lok misseris og gilda því eftirleiðis sömu reglur um útborgun ferðalána vegna náms á Íslandi og erlendis.
  • Reglur um ákvörðun námsloka eru gerðar skýrari.
  • Í ljósi reynslu síðasta árs eru ákvæði um ógjaldfallna uppgreiðslu námslána útfærð nánar, en við endurskoðun reglnanna í fyrra var samþykkt að lánþegar gætu við sérstaka uppgreiðslu á láni sínu fengið ákveðinn afslátt.
  • mbl.is

    Bloggað um fréttina