Breytingar á matvælalögum í þágu bænda

Matvælafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem heimilar innflutning á hráu kjöti verður unnið áfram í landbúnaðarnefnd Alþingis í sumar. Veruleg andstaða kom fram við frumvarpið á síðustu vikum þingsins í vor.

Efasemdir víða

Allir flokkar stjórnarandstöðunnar og hagsmunaaðilar tengdir landbúnaði höfðu miklar efasemdir um frumvarpið og áhyggjur af afleiðingunum hefði það orðið að lögum. Sömu áhyggjur mátti líka greina meðal sumra sjálfstæðismanna líka.

Einar K. Guðfinnsson landbúnaðarráðherra segist ekki draga dul á að staða bænda í sumum greinum sé mjög erfið.

Verðhækkanir á aðföngum, olíu og fleiri þættir reynast landsbyggðinni þungir þessa daga. Atvinnugreinar sem heyra undir ráðuneyti Einars K. Guðfinnssonar, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, verða fyrir búsifjum af þessum og raunar fleiri ástæðum. Ráðherra segir að vandi mjólkurframleiðenda hafi að hluta til verið leystur með breytingum á verði fyrir framleiðsluna. Vandi annarra greina sé óleystur. Til dæmis eigi sauðfjárbændur mjög í vök að verjast.

„Ég útiloka ekki breytingar á frumvarpinu um innflutning á hráu kjöti. Þær eiga þá að verða til hagsbóta fyrir bændur og auka matvælaöryggi þjóðarinnar,“ segir Einar. „Ég er sáttur við umræðuna eins og hún þróaðist í vor. Þrátt fyrir andstöðu sáu menn að frumvarpið var ekki lagt fram að tilefnislausu og að það verður að breyta lögunum til að tryggja útflutningshagsmuni þjóðarinnar og uppfylla Evrópuskilmála sem við höfum undirgengist.“

Fagnar tækifæri til að breyta

Ráðherrann telur það ekki hafa verið neitt lífsspursmál að samþykkja frumvarpið fyrir vorið, eins og mál þróuðust.

„Þegar leið á umræðuna var það að mínu frumkvæði sem málinu var frestað og ég fagna því að nú er tækifæri til að fara nánar yfir það í sumar,“ segir ráðherrann. .

mbl.is