Almenn afskrift skulda ekki skynsamleg

Gylfi Magnússon, viðskiptaráðherra, ítrekar þá skoðun sína, í skriflegu svari við fyrirspurn á Alþingi, að ekki sé skynsamlegt að mæla fyrir um tiltekna almenna afskrift skulda. Slíkt leiðir til þess að þeir sem þurfa ekki á því að halda fá niðurfelldar skuldir og um leið verður ekki svigrúm til að koma til móts við þá sem hafa þörf fyrir það.

Um er að ræða svar við fyrirspurn Sigurðar Inga Jóhannssonar, þingmanns Framsóknarflokks, um hvort viðskiptaráðherra hyggist  beita sér á einhvern hátt fyrir því að afskriftir sem fara á milli gömlu og nýju bankanna gangi að einhverju leyti til skuldaranna, þ.e. að skuldir verði færðar niður.

Gylfi segir í svarinu, að það sé bankanna að taka ákvörðun um það hvort þeir breyti útistandi kröfum með einhverjum hætti, umfram það sem stjórnvöld hafi kveðið á um. Slíka ákvörðun taki banki á grundvelli mats á greiðslugetu skuldara.

„Ráðherra telur það ekki í sínum verkahring að taka fram fyrir hendur bankanna við þessar ákvarðanir. Verði Íslandsbanki og Nýja Kaupþing að miklum meiri hluta í eigu annars vegar Glitnis og hins vegar Kaupþings þá breytir það í grundvallaratriðum þýðingu verðmats eigna sem færðar voru frá gömlu bönkunum til þeirra nýju. Gangi þetta eftir verður stjórn bankanna jafnframt ekki í höndum íslenska ríkisins. Þegar af þeirri ástæðu mun viðskiptaráðherra ekki beita sér fyrir því að afskriftir gangi að einhverju leyti til skuldara, að því er varðar þá banka," segir Gylfi í svarinu.

Hann segist telja rétt, að bankar beiti þeirri aðferðarfræði, sem þeir hafi alltaf gert, að meta hvern skuldara út frá því hversu mikið hann geti greitt af skuld sinni. Með þeim hætti munu afskriftirnar í raun ganga til þeirra skuldara sem þurfi á því að halda.

mbl.is