Sleppa ekki frá skuldunum

Úr myndasafni.
Úr myndasafni. Eggert Jóhannesson

„Þessi dómur snýr aðallega um formsatriði málsins þannig að það er vafasamt að það sé hægt að draga af honum víðtækar ályktanir. Ég held að það detti engum í hug að álykta sem svo að menn sleppi frá skuldum sínum,“ segir Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri SVÞ, um dóm Hæstaréttar um gengislán. 

„Hæstiréttur lætur því ósvarað hvað kemur í staðinn. Það er engin varakrafa höfð uppi í málinu. Er það vísitölubinding og vextir? Þessu er ekki svarað og ályktunin sem maður hlýtur að draga er að stjórnvöld verði að höggva á hnútinn og það er það sem ég er að kalla eftir.

Það heyrir undir stjórnvöld að höggva á þennan hnút. Ég veit ekki betur en að þingið eigi að koma saman í næstu viku og taka fyrir það sem út af stendur í skuldavanda heimilanna. Lausn á þessari óvissu hlýtur að koma inn í þennan pakka.“

Stjórnvöld höggvi á hnútinn

- Hvað felst í því að höggva á hnútinn?

„Stjórnvöld verða að koma með útspil, hvert sem það verður, sem leysir úr þessari óvissu. Eins og ég skil málið eru menn áfram í óvissu með það hvaða viðmið eiga þá að koma í staðinn fyrir þessa gengistryggingu.

Á að miða áfram við þetta hefðbundna, vísitölubindingu og samningsvexti, eða eitthvað annað? 

Vegna þess að dómurinn fjallar einvörðungu um formsatriði málsins en ekki efnisatriði þess er þessi óvissa til staðar og henni er í raun ósvarað. Ég get ekki ímyndað mér að það sé hægt að bíða eftir öðru dómsmáli sem svarar þeirri spurningu.

Það eru engir aðrir en stjórnvöld í samvinnu við fjármálastofnanir sem geta komist að einhverri niðurstöðu um það hvaða viðmið eigi að viðhafa. Væru menn ekki sáttir við það mætti sjá fyrir sér að slíkt mál endi líka fyrir dómi.“

- Mun þetta ráða úrslitum fyrir hluta af þínum félagsmönnum?

„Ég mundi ætla að svo væri. Það eru gífurlega mörg fyrirtæki sem eru skuldsett og mörg aðildarfélaga okkar sem eru með erlend lán. Þetta hlýtur því að hafa bein eða óbein áhrif á stöðu þeirra.“

Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu (SVÞ).
Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu (SVÞ). Valdís Þórðardóttir
mbl.is