Innistæður hafa minnkað um 90,7 milljarða

Innistæður í bankakerfinu hafa lækkað um 90,7 milljarða króna frá áramótum og innlán heimila hafa lækkað um 69,6 milljarða króna sem svarar til rúmlega 9% lækkunar. Innlán fyrirtækja hafa minnkað samtals um 4,4 milljarða króna, eða sem samsvarar 1,3%.

Rétt eins og efnahagsreikningur Seðlabankans stækkaði, jókst peningamagn í umferð mikið í aðdraganda hruns bankanna og enn frekar í kjölfar þess. Fór hlutfall víðs peningamagns af landsframleiðslu úr 55% í lok ársins 2003 í 116% þegar það náði hámarki í nóvember 2008, segir í nýútgefnum Peningamála Seðlabanka Íslands.

Undanfarna mánuði hefur peningamagn minnkað nokkuð. Það sem af er þessu ári hafa milli 13-18% peningamagns verið á gjaldeyrisreikningum í bankakerfinu og má því rekja hluta samdráttar peningamagnsins til styrkingar krónunnar á árinu, en einnig er samdráttur í flestum öðrum liðum peningamagns.

Útlán hafa ekki aukist sem neinu nemur

Staða útlána bankakerfisins bendir ekki til þess að útlán hafi aukist í neinum mæli. Tölur yfir útlán bankakerfisins eru hins vegar litaðar af endurskipulagningu þess auk þess sem stór hluti útlána bankanna er gengistryggður með einhverjum hætti.

„Það er því sérstaklega erfitt nú um stundir að sjá hver eiginleg þróun nýrra útlána hefur verið, en miðað við þær tölur sem liggja fyrir má ætla að útlánavöxturinn sé afar lítill. Sú þróun kemur ekki á óvart þrátt fyrir að vextir hafi lækkað þar sem mikil óvissa um efnahagsreikninga heimila og fyrirtækja er til þess fallin að draga úr útlánastarfsemi, auk þess sem óvissa um efnahagshorfur rær í sömu átt. Þetta á ekki einungis við hér á landi," segir í Peningamálum.

mbl.is