Óánægja með kostnaðarskiptingu

Fulltrúar sveitarfélaganna á Öxi
Fulltrúar sveitarfélaganna á Öxi

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs og sveitarstjórn Djúpavogshrepps hafa ályktað um það að Vegagerðin standi straum af kostnaði við snjóruðning á fjallveginum um Öxi. Ekki fáist séð hvernig það sé réttlætanlegt að eitt sveitarfélag, Djúpavogshreppur, standi straum af þeim kostnaði.

„Við fáum ekki með nokkru einasta móti skilið að það geti verið á ábyrgð og kostnað eins sveitarfélags að halda þessari stystu leið milli Reykjavíkur og Austurlands opinni,“ segir Gauti Jóhannesson, sveitarstjóri Djúpavogshrepps.

Í sameiginlegri ályktun bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og sveitarstjórnar Djúpavogshrepps er þeim tilmælum beint til samgönguráðherra að hann hlutist til um að horfið verði frá kröfu um að Djúpavogshreppur standi straum af helmingi kostnaðar við snjóruðning á leiðinni um Öxi frá og með 5. janúar síðastliðnum.

Samkvæmt nýlegri breytingu á G-reglu Vegagerðarinnar er snjómokstur til og með þeim tíma á kostnað Vegagerðarinnar. Eftir hann er hins vegar ætlast til þess að viðkomandi sveitarfélag greiði helming kostnaðarins. Gauti segir að miðað við hvernig aðstæður séu núna gæti það þýtt að sveitarfélagið þyrfti að greiða 250 þúsund krónur fyrir hvern mokstur. „Þegar við erum búin að opna nokkrum sinnum fyrir 250 þúsund er farið að muna um það fyrir lítið sveitarfélag,“ segir Gauti.

Það er vilji þeirra sem að ályktuninni standa að Vegagerðin standi alfarið straum af kostnaði við moksturinn. Ekki fáist séð hvernig það sé réttlætanlegt að aðeins eitt sveitarfélag eigi að bera kostnað af þeirri samgöngubót sem um sé að ræða. Vegurinn liggi um sameiginlegt þjónustusvæði, sem Fljótsdalshérað og Djúpavogshreppur tilheyri.

Gauti segir Vegagerðinni hafa verið boðin málamiðlun sem felist í því hún moki aðra hverja viku, og taki þá kostnaðinn alfarið á sig. Þeirri tillögu hafi verið fálega tekið. Hann leggur hins vegar áherslu á það sveitarstjórnarfólk sé mjög ánægt með það að Vegagerðin skuli sinna þjónustu við Öxi betur en áður var.

Ályktunin, sem birt er í heild sinni hér að neðan, var samin á fjallveginum um Öxi, en fundað var í sérútbúinni Ford Econoline bifreið á vegum Fjallamanna Austurlands.

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs og sveitarstjórn Djúpavogshrepps fagna aukinni áherslu Vegagerðarinnar á þjónustu vegna Axarvegar og þeim samgöngubótum sem því fylgir  fyrir fjórðunginn. Djúpavogur og Fljótsdalshérað tilheyra sama þjónustusvæði hvað varðar félagsþjónustu, málefni fatlaðra og brunavarnir. Greiðar samgöngur um Axarveg eru því mikilvægar og til hagsbóta fyrir allt Austurland  og styttir akstursleiðina  frá Reykjavík til Héraðs um 71 kílómetra með tilheyrandi sparnaði á ört hækkandi eldsneyti.
Af þessum sökum fæst ekki séð að sá snjómokstur geti verið á ábyrgð eins sveitarfélags öðrum fremur , hvað þá að ákvörðun þar um geti legið hjá Djúpavogshreppi.
Bæjarráð Fljótsdalshéraðs og sveitarstjórn Djúpavogshrepps telja því  á engan hátt ásættanlegt að Djúpavogshreppi sé ætlað að standa straum af helmingi kostnaðar vegna snjómoksturs á Öxi samkvæmt breytingu sem nýlega var gerð á G-reglu. 
Bæjarráð Fljótsdalshéraðs og sveitarstjórn Djúpavogshrepps beina því þeim tilmælum til ráðherra að hann hlutist til um að horfið verði frá kröfu um helmingagreiðslu  frá Djúpavogshreppi vegna snjómoksturs á Öxi eftir 5. janúar eins og gert er ráð fyrir í nýlegri breytingu á G-reglu Vegagerðarinnar.

mbl.is