Lögreglan fór að lögum við innkaup

Ögmundur Jónasson, innanríkisráðherra, segist hafa sannfærst um að embætti ríkislögreglustjóra hafi farið að lögum í innkaupum sínum.

Í tilkynningu frá innanríkisráðuneytinu er haft eftir Ögmundi,  að sú mynd sem dregin hafi verið upp í fjölmiðlum af embættinu, sé ómakleg og röng. Hins vegar séu þessi mál almennt ekki í nógu góðum farvegi og því séu tilteknir þættir þeirra teknir til sérstakrar skoðunar.

Innanríkisráðuneytið hefur fjallað um ábendingar Ríkisendurskoðunar um innkaup löggæslustofnana frá 27. september. Einnig hefur ráðuneytið farið yfir greinargerð frá ríkislögreglustjóra um málið sem óskað var eftir í framhaldi af ábendingum Ríkisendurskoðunar.

Unnið að gerð reglna um aukastörf lögreglumanna

Ráðuneytið hefur falið ríkislögreglustjóra í samvinnu við lögregluembætti og Ríkiskaup að leggja fram eigi síðar en 1. febrúar tillögur að umbótum í innkaupum á búnaði og tækjum til lögreglunnar.

Vegna ábendinga Ríkisendurskoðunar um að innanríkisráðuneytið segi til um hvort það samrýmist störfum lögreglumanna að eiga og/eða starfa hjá fyrirtækjum sem löggæslustofnanir eiga í viðskiptum við er rétt að taka fram að á vegum ríkislögreglustjóra er nú að beiðni ráðuneytisins unnið að gerð reglna um aukastörf lögreglumanna.

Að  málinu vinnur vinnuhópur á vegum ríkislögreglustjóra með aðkomu Landssambands lögreglumanna og Lögregluskóla ríkisins og skulu tillögur hans einnig liggja fyrir 1. febrúar næstkomandi.

Löggæslustofnanir keyptu vörur af fjórum fyrirtækjum í eigu lögreglumanna eða náinna venslamanna þeirra fyrir samtals rúmlega 91 milljón króna samkvæmt ábendingu Ríkisendurskoðunar frá því í september. Um er ræða tímabilið  janúar 2008 til apríl 2011.

Í nær öllum tilvikum var um að ræða búnað vegna löggæslustarfa. Að mati Ríkisendurskoðunar fór hluti þessara viðskipta í bága við lög um opinber innkaup. Stofnunin brýnir fyrir löggæslustofnunum að virða ákvæði laganna.

Samkvæmt 20. gr. laganna ber að bjóða út öll kaup á vörum ef fjárhæðir viðskipta fara yfir tiltekin viðmiðunarmörk sem eru nú 6,2 milljónir króna. Ef fjárhæðir eru undir þessum mörkum ber samkvæmt 22. gr. að leita tilboða hjá sem flestum fyrirtækjum áður en kaup eru ákveðin.

Sjá fyrri frétt um málið

mbl.is