Fá 450 milljóna styrk til ljósleiðaravæðingar

eru frá vinstri Ólöf Nordal innanríkisráðherra, Arnbjörg Sveinsdóttir, formaður fjarskiptasjóðs, …
eru frá vinstri Ólöf Nordal innanríkisráðherra, Arnbjörg Sveinsdóttir, formaður fjarskiptasjóðs, Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri Rangárþings ytra, og þingmennirnir Páll Jóhann Pálsson og Haraldur Bendiktsson. Ljósmynd/innanríkisráðuneytið

Fulltrúar fjarskiptasjóðs, nokkurra sveitarfélaga og innanríkisráðherra skrifuðu í dag undir samninga um styrki fjarskiptasjóðs fyrir uppbyggingu ljósleiðara í sveitarfélögunum til að efla fjarskiptasamband í dreifðum byggðum sem markaðurinn sinnir ekki.  Alls fá 14 sveitarfélög styrki til að tengja um 900 staði með ljósleiðara og um 200 staði með dráttarröri fyrir ljósleiðara sem kosta mun alls 450 milljónir króna. Meðal kostnaður ríkisins á hvern stað eru rúmar 400 þúsund krónur.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá innanríkisráðuneytinu.

Auk Ólafar Nordal innanríkisráðherra var Arnbjörg Sveinsdóttir, formaður fjarskiptasjóðs, viðstödd undirritunina ásamt þingmönnunum Haraldi Benidiktssyni og Páli Jóhanni Pálssyni sem sátu í starfshópi ráðherra um alþjónustu í fjarskiptum og útbreiðslu háhraða nettenginga en Haraldur er formaður hópsins.

Innanríkisráðherra sagði við þetta tækifæri að uppbygging fjarskiptakerfa utan markaðssvæða og þá einkum ljósleiðara í dreifbýli væri eitt af markmiðum stjórnvalda sem fram koma í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Undirbúningur þessa verkefnis hefði staðið yfir í nokkur misseri og nú hæfist átakið af krafti. Ljósleiðaravæðing tryggi íbúum í dreifbýli netaðgang, styrki þróun byggðanna, efli atvinnulíf og geri þau betur í stakk búin til að rækja hlutverk sitt. Ráðherra sagði ljósleiðaratengingu hluta af nútímanum og nauðsynlegt að landsmenn geti setið við sama borð í þeim efnum. Með ljósleiðara væri grunnkerfi fjarskipta endurnýjað og þakkaði ráðherra fulltrúum sveitarfélaga fyrir þátt þeirra og áhuga á verkefninu.

Sveitarfélög sem fá styrk eru Borgarbyggð, Húnaþing vestra, Súðavíkurhreppur, Eyja- og Miklaholtshreppur, Sveitarfélagið Skagafjörður, Blönduósbær, Húnavatnshreppur, Norðurþing, Fljótsdalshérað, Svalbarðshreppur, Þingeyjarsveit, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra og Kjósarhreppur.

Styrkupphæðir til hvers og eins sveitarfélags eru mjög misháar, allt frá rúmum fjórum milljónum króna og upp í yfir 100 milljónir og markast af fjölda staða sem tengja á og umfangi verkefnisins. Gert er ráð fyrir að vinna við tengingarnar fari fljótlega af stað enda hafa sveitarfélögin þegar undirbúið verkið að nokkru leyti.

Fram hefur komið í samskiptum við sveitarstjóra í tengslum við undirbúning verksins að áframhaldandi ljósleiðaravæðing um land allt hefði jákvæð áhrif á byggðaþróun og atvinnulíf, ýtti undir fjölgun starfa og dragi úr fækkun fólks í dreifbýli. Þannig væri unnt að auka fjölbreytni atvinnutækifæra og styrkja sveitarfélög og gera þau betur í stakk búin til að sinna hlutverki sínu. Einnig kæmi æ skýrar í ljós að netsamband væri ráðandi þáttur í vali um búsetu og hefði einnig áhrif á verð eigna í dreifbýli.

Við athöfnina sögðu þeir Haraldur og Páll að þessi aðferð að úthluta fjármagi eftir samkeppni tryggði að hægt væri að ná stórum áföngum og hraða uppbyggingunni og lýstu þeir ánægju með samstarfið við fjarskiptasjóð og innanríkisráðuneytið. Framundan væri að ræða reynsluna af útboðsferlinu, ræða við sveitarfélög og landshlutasamtök og auglýsa næstu áfanga í verkefninu.

mbl.is