Fjölmenningin er staðreynd nútímans

Faisal Bhabha segir að Íslendingar eigi eftir að upplifa núninginn ...
Faisal Bhabha segir að Íslendingar eigi eftir að upplifa núninginn sem fylgir því að breytast í fjölmenningarsamfélag á næstu árum og áratugum. mbl.is/Hanna Andrésdóttir

Innflytjendur á Íslandi voru þann 1. janúar 2017 alls 35.997 talsins eða um 10,6% íbúa landsins. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands til ársins 2065 mun hlutfall innflytjenda hækka enn frekar á næstu áratugum. Dr. Faisal Bhabha, dósent við Osgoode Hall Law School í Toronto í Kanada, hélt fyrirlestur á Jafnréttisþingi í vikunni og bar yfirskriftina „Að skapa samfélag án mismununar“.

Þar ræddi hann um þær áskoranir sem felast í því að búa í fjölmenningarsamfélagi eins og Kanada. Hans sérsvið innan fræðanna eru mannréttindalög og fjölmenning og í samtali við mbl.is segir hann að þrátt fyrir að Kanada sé í hugum margra dæmi um fyrirmyndar fjölmenningarsamfélag, sé alltaf einhver núningur á milli mismunandi hópa.

Sá núningur segir hann að muni koma fram hér á landi á næstu árum og áratugum, eftir því sem samfélagið verði fjölbreyttara. Umræðan um umskurð drengja sem farið hefur fram hér á landi undanfarnar vikur sé ekki sú síðasta af svipuðum toga sem skjóta muni upp kollinum.

„Fjölmenningarsamfélag virka ekki eins og lítil einsleit samfélög,“ segir Bhabha og bætir við að hugsa þurfi um stjórnun samfélagsins og „pólitíska verkefnið“ á allt annan hátt þegar einstaklingar sem mynda samfélagið séu ólíkir á marga vegu.

„Þetta er það sem ég heyri að Ísland standi frammi fyrir, að það sé að breytast frá litlu einangruðu ríki sem hefur ekki upplifað mikil utanaðkomandi afskipti yfir í sífellt margbreytilegra ríki. Samfélög sem eru vön einsleitni eru ekki vön því að þurfa að gera ráð fyrir mismunandi hópum.“

Fjölmenningin staðreynd sama hvað fólki finnst

Hann segir umræðu um þessar yfirvofandi samfélagsbreytingar vera eins eða allavega sambærilega hvar sem fæti sé stigið niður og að hann hafi heyrt svipaða hluti á Íslandi og annars staðar.

„Það er hópur fólks sem segir að samfélagið verði betra eftir því sem það er fjölbreyttara. Það eigi eftir að auðga menninguna, gera framtíð barnanna betri, efnahaginn öflugri og „genalaugina“ stærri,“ segir Bhabha og bætir því síðan við hlæjandi að hann hafi heyrt að hér á landi sé ef til vill ekki vanþörf á því síðastnefnda.

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum undanfarna áratugi. Innflytjendum fjölgar ...
Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum undanfarna áratugi. Innflytjendum fjölgar ört og því fylgja breytingar. mbl.is/Hari

„En síðan er hópur sem sér hina hliðina. Þeir munu segja að aukinn margbreytileiki muni hafa slæmar afleiðingar fyrir samfélagið. Fjölmenning muni eyðileggja tungumálið, skemma hefðirnar og skapa átök og flokkadrætti í samfélaginu sem aldrei hafi verið til staðar áður. Þá muni spurningin verða, „af hverju ættum við að leyfa þessu að gerast?“

Að sögn Bhabha er síðan enn einn hópur sem mun segja að hvort sem fólki líki það eður ei, sé fjölmenning orðin staðreynd og ekkil lengur einhver hugmyndafræðileg spurning sem fólk geti tekið afstöðu til.

„Sama hvað fólki finnst, þá þetta að gerast og þetta mun breyta menningunni. Ég held reyndar að menning sé alltaf að taka breytingum. Ég var að tala við íslenskan mann á sextugsaldri í gær og hann var að lýsa því fyrir mér hvernig aðstæður voru þegar hann var að alast upp, samanborið við nútímann og það hljómaði eins og tvö ólík lönd. Þrátt fyrir að settir séu upp veggir til að hindra innflytjendur, mun menningin alltaf breytast,“ segir Bhabha.

Skapa rými fyrir ólíka hópa

Í fyrirlestri sínum ræddi Bhabha um það hvernig kanadískt samfélag og lagaramminn þar í landi hefur tekið á menningarmun mismunandi hópa. Hann segir að til þess að tryggja jafnrétti allra þurfi lögin stundum að vera sterk og stundum veik.

„Við höfum skapað rými í samfélaginu þar sem almenn mannréttindalög eru ekki í gildi,“ segir Bhabha og nefnir sem dæmi að í Kanada hafi trúfélög rétt til þess að meina samkynhneigðum að ganga í hjónaband.

„Ef þú neyðir prest til þess að gifta tvo menn, þrátt fyrir að hann vilji það ekki, þá ert þú að valda þeim presti og þeirri kirkju meiri skaða en samkynhneigða parinu, sem getur alltaf fundið sér aðra kirkju eða gengið í borgaralegt hjónaband.“

Erindi Dr. Bhabha á Jafnréttisþingi snerist meðal annars um þær ...
Erindi Dr. Bhabha á Jafnréttisþingi snerist meðal annars um þær áskoranir sem fjölmenning skapar löggjafanum. mbl.is/Hanna

Þannig sé hægt að nota lögin á tvo vegu, annars vegar sterk lög sem tryggi öllum rétt til þess að giftast, en hins vegar veik lög, sem tryggi trúfelögum rétt til þess að ráða því hverja þau gefi saman í hjónaband.

Annað dæmi um það hvernig réttindi hópa geta tekist á fyrir lögum og Bhabha nefnir er mál transkonu sem sótti um starf á neyðarmóttöku fyrir kvenkyns þolendur kynferðisofbeldis, umdeilt mál sem átti sér stað fyrir um 15 árum síðan.

Atvinnuumsókn hennar var vísað frá, þar sem neyðarmóttakan taldi að ekki væri rétt að ráða aðra í vinnu en þá sem hefðu fæðst sem konur, þar sem skjólstæðingarnir hefðu leitað þangað vegna ofbeldisfullra karlmanna. Hæstiréttur í Kanada úrskurðaði að neyðarmóttökunni væri leyfilegt að mismuna transkonunni á þennan hátt.

„Röksemdirnar voru þær að neyðarmóttakan þyrfti að tryggja að í sínu rými væri enginn vafi um kyn þjónustuveitandans. Þetta var mjög umdeilt mál sem fór til hæstaréttar vegna þess að tvö dómstig komust að mismunandi niðurstöðum og ég held að ef þetta yrði tekið fyrir í dag myndi niðurstaðan verða önnur. Réttindi transfólks eru orðin sterkari,“ segir Bhabha.

Hann segist þó ekki fullviss um að niðurstaðan yrði önnur og ekki heldur viss um að hún yrði „betri“.

„Ég get skilið að neyðarmóttaka sem tekur á móti konum vilji einungis hafa konur í vinnu sem fæddust konur, en núna þegar kynvitund og kyntjáning hafa hlotið lagavernd, er þetta mismunun. Þetta er vandamálið við það þegar réttindi ólikra hópa takast á og ég held að Ísland sé að fara inn í erfitt tímabil þegar kemur að jöfnum réttindum allra, einmitt vegna sambærilegra dæma.“

„Hættuleg stöðutaka“ að gera umskurð refsiverðan

Blaðamaður sagði Bhabha frá þeirri umræðu sem hefur skapast um umskurð drengja hérlendis undanfarnar vikur í kjölfar frumvarps til breytinga á almennum hegningarlögum. Fljótlega greip Bhabha þó inn í og sagðist hafa heyrt nánast allt um þetta mál í samræðum við Íslendinga undanfarna daga, enda er umskurður mál sem hann hefur skoðað sjálfur.

„Ég hef fylgst með og stúderað andstöðuhreyfingar sem eru gegn kynfæraskurði kvenna og sömuleiðis risi mun smærri en þó háværrar alþjóðlegar andstöðuhreyfingar gegn umskurði drengja sem samanstendur aðallega af vísindamönnum og heilbrigðisstarfsmönnum sem segja umskurð drengja alveg eins slæman og umskurð stúlkna,“ segir Bhabha.

Margir innan þeirrar hreyfingar hafa verið umskornir sjálfir að sögn Bhabha og líta á það sem svo að umskurður á unga aldri hafi brotið gegn líkamlegri friðhelgi þeirra.

"If the goal is integration, the rule should be accommodation," sagði Babha um aðlögun innflytjenda að samfélögum. mbl.is/Hanna Andrésdóttir

„Það er ekki mitt að segja þeim að þeir hafi rangt fyrir sér, en sem stefnumótun af hálfu ríkisvaldsins verð ég að segja að þetta er mjög hættuleg stöðutaka, sérstaklega fyrir ríki sem er að opna landamæri sín,“ segir Bhabha.

Hann bendir á að í gyðingdómi sé umskurður gríðarlega helg athöfn og mikilvæg. Einnig sé umskurður mikilvægur múslimum, þrátt fyrir að þar sé aðgerðin ekki sjálfstæð helgiathöfn eins og hjá gyðingum. Bhabha sjálfur er múslimi og segir að verði umskurður drengja gerður refsiverður samkvæmt lögum sé íslenska ríkið í raun að segja þessum hópum að hér séu þeir ekki velkomnir.

„Ef ég væri að íhuga að flytja til Íslands myndi ég hætta við það ef þetta frumvarp yrði að lögum þar sem það myndi segja mér að hér væri ég ekki velkominn.“

Ekki má koma fram við innflytjendur eins og gesti

Talað hefur verið um að umskurður brjóti ákvæði Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, meðal annars þar sem barnið hafi ekkert um aðgerðina að segja og geti ekki tekið upplýsta ákvörðun um hana. Það er meðal annars afstaða Umboðsmanns barna hérlendis að bíða skuli með að gera slíka aðgerð þar til barn hefur þroska til að móta sína eigin afstöðu.

„Það er falleg hugmynd, en málið er að það eru svo margir hlutir um líf okkar og sjálfsmynd sem eru forskrifuð fyrir okkur. Foreldrar okkar það að miklu leyti hver við sjálf erum og mennigin raunar í heild sinni. Hvaða upplýstu ákvarðanir erum við í raun að taka þegar það kemur að persónulegri sannfæringu okkar og trú?

Þú getur haft þessar hugmyndir um að sjálfráða einstaklingar eigi að taka þessar ákvarðanir en raunveruleikinn er sá að þessar aðgerðir munu halda áfram þar til þau samfélögin ákveða sjálf að hætta þeim. Lögin eru ekki leiðin til að breyta þeim. Það fylgir því áhætta að nota lög ríkisins til þess að segja minnihlutahópum hvernig þeir eigi að iðka sín trúarbrögð og þróa menningu sína. Ég tel það siðferðilega rangt og áhættusamt fyrir ríkið, af því að hættan er sú að þessir minnihlutahópar muni halda enn fastar í táknmyndir menningar sinnar – og þetta höfum við séð gerast á Vesturlöndum,“ segir Bhabha.

Hann bætir því við að ef að markmiðið sé að innflytjendur aðlagist samfélaginu ætti samfélagið að mæta þörfum þeirra á móti og taka tillit til ólíkra trúarhefða og menningarsiða. Ekki megi koma fram við innflytjendur eins og gesti.

„Þeir eru komnir til að vera, þeir eru hér til að blandast, eignast börn og skjóta rótum. Ef þú vilt að þeir ílengist, þá þarftu að mæta þörfum þeirra. Þetta snýst í raun og veru bara um að láta fólki líða eins og það sé velkomið og hluti af samfélaginu.“

mbl.is

Bloggað um fréttina

Innlent »

Upptökur á annarri plötu Kaleo

Í gær, 20:38 Strákarnir í Kaleo vinna nú að plötunni sem kemur í kjölfarið á hinni geysivinsælu A/B sem kom út fyrir tæpum tveimur árum. Sveitin hefur að undanförnu verið í upptökum og hér má sjá myndir af ferlinu í sögufrægum hljóðverum sem Daníel Ægir Kristjánsson bassaleikari sveitarinnar tók. Meira »

Heimila niðurrif Sundhallar Keflavíkur

Í gær, 19:55 „Ég er auðvitað mjög ósátt við þetta en er ekki tilbúin að gefast upp í málinu. Þetta er eins og í stríðinu, þessi orrusta tapaðist en stríðinu er ekki lokið.“ Þetta segir Ragnheiður Elín Árnadóttir í samtali við mbl.is. Meira »

Fyrst til að meta nær allt kerfið

Í gær, 19:48 Steinþór Jónsson, formaður FÍB, segir að með tilkomu opins gagnagrunns um öryggi þjóðvegakerfisins ætti ekki lengur að vera ágreiningur hérlendis um hvaða vegaframkvæmdir eigi að ráðast í, þar sem hægt sé að fletta því upp í gagnagrunninum. Tæknin nýtist einnig við að meta umferðaröryggi í borgum. Meira »

1.500 greinst með forstig mergæxlis

Í gær, 19:47 Um 1.500 manns hafa greinst með prótein sem skilgreinir forstig mergæxlis og mergæxli í rannsókninni Blóðskimum til bjargar.  Meira »

Efla fræðslu um Addison

Í gær, 19:30 Stofnfundur Addison-samtakanna á Íslandi var haldinn fyrir skömmu. Tilgangur þeirra er að halda utan um þá sem greinast með Addison-sjúkdóminn og aðra sem þurfa að taka inn lyfið hýdrókortisón vegna streitu, auk aðstandenda þeirra. Meira »

600 milljóna kröfur í þrotabú

Í gær, 19:30 Kröfur í þrotabú verktakafyrirtækisins SS Hús nema 600 milljónum króna. Sigurður Kristinsson, einn af eigendum félagsins, er eiginmaður Sunnu Elviru Þorkelsdóttur. Meira »

Dagmóðir dæmd fyrir líkamsárás

Í gær, 18:53 Dagmóðir á höfuðborgarsvæðinu var í dag dæmd í níu mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og brot á barnaverndarlögum gegn tæplega tveggja ára stúlkubarni sem var í hennar umsjá haustið 2016. Meira »

Ákvað ungur að sinna öryggismálum

Í gær, 18:57 Víðir Reynisson, verkefnastjóri almannavarna á Suðurlandi, segir að björgunar- og almannavarnastörf séu honum í blóð borin og lítið annað komið til greina eftir að hann 6 ára gamall upplifði eldgosið á Heimaey og uppbygginguna í kjölfarið. Meira »

Gefur fjármálastefnunni falleinkunn

Í gær, 18:28 „Það er alveg ljóst að fjármálastefna ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur fær algjöra falleinkunn frá nánast öllum hagsmunaaðilum sem fjallað hafa um hana.“ Svona hófst álit Ágústs Ólafs Ágústssonar fulltrúa Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd um fjármálastefnu 2018 til 2022 sem er til umræðu á Alþingi í dag. Meira »

Hinrik vann silfurverðlaun

Í gær, 18:17 Hinrik Lárusson sem starfar á Grillinu á Hótel Sögu vann silfurverðlaun í Nordic Junior Chefs-keppninni sem fór fram í Herning í Danmörku í dag. Svíþjóð lenti í fyrsta sæti í sömu keppni og Finnland í því þriðja. Meira »

Bað fórnarlömbin afsökunar

Í gær, 18:07 Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, bað fyrir hönd flokksins fórnarlömb afsökunar og aðstandendur þeirra sem hafa átt um sárt að binda vegna mistaka starfsmanns Reykjavíkurbogar sem leiddu til þess að tilkynning um kynferðisbrot barst ekki til stjórnenda. Meira »

Afföll 19,5% hjá Arnarlaxi í Hringsdal

Í gær, 17:45 „Þetta er náttúrulega skaði fyrir fyrirtækið og það eru sögulega há verð í gangi svo við hefðum gjarnan viljað að fiskurinn væri seldur. En svona er bara eldi á dýrum, það eru afföll og við gerum ráð fyrir afföllum í okkar rekstri,“ segir Víkingur Gunnarsson, framkvæmdastjóri Arnarlax, í samtali við mbl.is. Meira »

Flestir fundið bein en ekki mannsbein

Í gær, 17:25 „Ég er búinn að vera til sjós í rúm þrjátíu ár og hef ekki upplifað neitt svona áður,“ segir Aðalsteinn R. Friðþjófsson skipstjóri á Fjölni GK, sem fékk líkamsleifar í veiðarfæri sín í síðasta mánuði. Meira »

Þórdís Lóa leiðir Viðreisn í Reykjavík

Í gær, 17:08 Þórdís Lóa Þórhallsdóttir verður oddviti Viðreisnar í Reykjavík í komandi sveitarstjórnarkosningum.  Meira »

Rekstur HSA enn í járnum

Í gær, 15:55 Rekstur Heilbrigðisstofnunnar Austurlands er enn í járnum, en Ríkisendurskoðun ítrekar þó ekki ábendingar sínar til velferðarráðuneytis og Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Ekki sé hins vegar víst ljóst hvort aðhaldsaðgerðir síðustu ára skili áframhaldandi árangri ef nauðsynlegum fjárfestingum er slegið á frest. Meira »

Áfram í gæsluvarðhaldi vegna síbrota

Í gær, 17:17 Karlmaður var úrskurðaður í fjögurra vikna áframhaldandi gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjaness í dag, eða til 17. apríl, á grundvelli síbrota að kröfu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Meira »

Veita aðgang að samræmdum prófum

Í gær, 16:23 Menntamálastofnun mun á næstu dögum veita aðgang að samræmdum könnunarprófum í 4. og 7. bekk, en um er að ræða próf í íslensku og stærðfræði sem lögð voru fyrir haustin 2016 og 2017. Þetta kemur í framhaldi af úrskurði úrskurðarnefndar um upplýsingamál, sem mbl.is greindi frá í gær. Meira »

„Var vinur minn réttdræpur?“

Í gær, 15:45 „Getur einhver tekið af okkur byrðarnar í smá stund og barist fyrir okkur um að fá Hauk heim, þó ekki væri nema í einn dag? Við þráum hvíld.“ Þetta skrifar Lárus Páll Birgisson, vinur Hauks Hilmarssonar, sem sagður er hafa fallið í átökum við tyrkneska herinn í Afrin-héraði í Sýrlandi. Meira »
Olíumálverk eftir Ásgrím Jónsson
Olíumálverk eftir Ásgrím Jónsson, málað í Húsafelli. Stærð ca. 70x63 cm. Uppl í ...
Kerra til sölu, vel með farin
Létt og þægileg með sturtubúnaði, Easyline 105. kr. 75000.- Uppl. 8691204...
 
Deildastjóri
Grunn-/framhaldsskóla
Sunnulækjarskóli Dei...
Aðalfundur ístex
Fundir - mannfagnaðir
Aðalfundur ÍSTEX hf verð...
Eldri borgarar
Staður og stund
Aflagrandi 40 Opin vinnustofa kl. 9 og g...
L edda 6018032019 ii
Félagsstarf
? EDDA 6018032019 II Mynd af auglýsi...