Jöfn tækifæri fyrir öll börn

Hrund Hafsteinsdóttir, Shamender Talwar og Friðjón Friðjónsson eru í stjórn ...
Hrund Hafsteinsdóttir, Shamender Talwar og Friðjón Friðjónsson eru í stjórn TUFF Ísland. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Jöfn tækifæri er leiðarstefið í starfi TUFF Ísland-samtakanna. TUFF vinnur fyrir öll börn, en lögð er sérstök áhersla á að hjálpa börnum sem hafa sökum félagslegra eða efnahagslegra aðstæðna ekki tækifæri til þess að taka þátt í íþróttum eða tómstundum. Einnig hefur verið horft til þess að jafna hlut barna sem eru af erlendum uppruna þegar kemur að ástundun íþrótta. Verkefnið byrjaði sem tilraunaverkefni í Breiðholti og er nú komið inn í allt íþróttastarf í Kópavogi, er að hefja verkefni í öðrum hlutum Reykjavíkur og stefnt er að því að næsti viðkomustaður verði Akureyri.

TUFF-samtökin (The Unity of Faiths Foundation) voru stofnuð í Bretlandi árið 2011 en Hrund Hafsteinsdóttir, sendifulltrúi í utanríkisráðuneytinu, heyrði fyrst af verkefninu í fyrirlestri dr. Shamender Talwar félagssálfræðingi í London og fékk hann til liðs með sér við að kynna verkefnið fyrir Íslendingum. Auk þeirra er Friðjón Friðjónsson, framkvæmdastjóri KOM-ráðgjafar, í stjórn TUFF Ísland. Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, og Frans páfi eru verndarar TUFF.  Barack Obama, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, lýsti einnig formlega yfir stuðningi við samtökin.

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, er verndari TUFF Ísland.
Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, er verndari TUFF Ísland.

TUFF vinnur að verkefnum sem miða að samfélagslegri einingu, styður við mikilvæg samfélagsleg gildi, er ætlað að sporna gegn fordómum og brúa menningarlegt bil milli barna af fjölbreyttum uppruna. Eins hefur verið lögð áhersla á verkefni sem miða að því að koma í veg fyrir, eða uppræta öfgahyggju.

Ætlað að koma í veg fyrir félagslega einangrun

Hrund segir að TUFF eigi að koma í veg fyrir félagslega einangrun barna og fjölskyldna þeirra og stuðla að þátttöku þeirra í samfélaginu. 

Dr. Shamender Talwar segir að þegar Hrund sýndi áhuga á að kynna verkefnið fyrir Íslendingum hafi hann strax sé mörg tækifæri hér. Ísland væri lítið land, með álíka marga íbúa og hverfi í London, innflytjendum væri að fjölga og á stefnuskrá stjórnvalda að taka á móti hópum flóttafólks.

Staðan hér minnti hann mjög á London á áttunda áratugnum. Á þeim tíma hafi innflytjendum fjölgað í  Bretlandi og margir Bretar hafi óttast áhrifa þess á breskt samfélag. Hann segir að Ísland geti lært af reynslu annarra þjóða og komist hjá því að gera sömu mistök og Bretland og önnur nágrannaríki hafi gert en um leið tekið upp það sem hefur reynst vel í öðrum löndum. 

Hrund segir að þau hafi ákveðið að kanna með áhuga Reykjavíkurborgar á þátttöku í verkefninu með Breiðholt í huga vegna fjölbreyttrar samsetningar íbúa hverfisins. Hugmyndin kom fyrst fram hjá Guðlaugi Þór Guðlaugssyni utanríkisráðherra sem hefur sýnt verkefninu mikinn áhuga líkt og Guðni Bergsson hjá KSÍ, Michael Nevin, sendiherra Breta á Íslandi, og fleiri hafa gert. 

Merki TUFF Ísland.
Merki TUFF Ísland.

40% taka ekki þátt í tómstunda- og íþróttastarfi

Hún segir að 40% barna af erlendum uppruna sem búsett eru í hverfinu taki ekki þátt í tómstunda- og íþróttastarfi, einkum stúlkur, oft vegna þess að fjölskyldur þeirra hafi litlar upplýsingar um starfsemi íþróttafélaganna og eða geri sér ekki grein fyrir því góða starfi sem þar er unnið. 

Samkomulagið við Reykjavíkurborg var til þriggja mánaða og eru þau Hrund, Shamender og Friðjón sammála um að það sé of stuttur tími. Verkefni sem þetta þurfi að vera til nokkurra ára. 

Lagt var af stað með að bjóða börnum upp á að æfa án endurgjalds hjá tveimur íþróttafélögum í Breiðholti, ÍR og Leikni, í þrjá mánuði. Jafnframt voru foreldrum kynntir kostir frístundakortsins en það er minna nýtt af fjölskyldum í Breiðholti en öðrum hverfum borgarinnar.

Shamender segir að verkefnið njóti góðs stuðnings frá yfirvöldum í Reykjavík og Kópavogi og stefnt sé að fara af stað með TUFF á Akureyri fyrir árslok. Hann segir að þrátt fyrir náið samstarf með íþróttafélögum þá sé hlutur skólanna ekki minni og eins félagsmálayfirvalda og félagsmiðstöðva. TUFF tryggi samþættingu þessara þriggja kerfa þar sem hagur barna og unglinga er hafður að leiðarljósi.

Sérstök áhersla var lögð á kynjajafnrétti og eflingu stúlkna í ...
Sérstök áhersla var lögð á kynjajafnrétti og eflingu stúlkna í gegnum íþróttir. mbl.is/Árni Sæberg

„Við fáum krakkana til að taka þátt í verkefninu í gegnum íþróttir og tómstundir líkt og við höfum gert annars staðar, svo sem í Bretlandi. Við leggjum áherslu á að verkefnið standi öllum börnum til boða en höfum reynt að ná sérstaklega til barna af erlendum uppruna þar sem mesta hættan er á félagslegri einangrun hjá þeim,“ segir Shamender.

Hann segir að á Íslandi séu kennarar, þjálfarar og starfsmenn frístunda- og félagsmiðstöðva í daglegum samskiptum við börn en samskipti þeirra á milli, það er þeirra sem vinna með börnunum, af skornum skammti.

„Við reynum að tengja þessa aðila saman og ef eitthvað bjátar á hjá barni þá sé auðvelt fyrir þá að hafa samband sín á milli. TUFF eru brúin sem tengir þá saman. Við reynum að kenna börnum samfélagsleg gildi og að þau geri sér grein fyrir því að þrátt fyrir ólíkan menningarlegan bakgrunn þá eigi þau það sameiginlegt að búa á Íslandi. Að þau eigi að vera stolt af bæði uppruna og Íslandi,“ segir Shamender.

Shamender segir að TUFF sé hér til þess að auka við það frábæra starf sem þegar sé unnið hérlendis, skerpa fókus á nokkur atriði og efla samþættingu.

Upplifa sig ekki sem hluta af íslensku samfélagi

Að þeirra sögn hafa börn, sem eru af pólskum uppruna en eru fædd á Íslandi og hafa aldrei búið annars staðar, upplifað sem þau séu ekki hluti af íslensku samfélagi. Þessu vilji þau breyta í gegnum TUFF, með aðkomu allra þeirra sem koma að lífi barnanna, hvort heldur skóla, heimila eða félagsstarfs.

Börn í Breiðholti hafa tekið virkan þátt í verkefninu TUFF ...
Börn í Breiðholti hafa tekið virkan þátt í verkefninu TUFF Ísland.

Þau segja að þátttakan í TUFF-verkefninu hér á landi hafi verið mjög góð þessa fyrstu mánuði sem það hefur verið starfrækt en búið sé að kynna það í öllum skólum Kópavogs og Breiðholti. Vegna þess hve gott orðspor TUFF sé fái þau að koma inn í grunnskólana á skólatíma og kynna það fyrir nemendum eftir að búið er að kynna TUFF fyrir skólastjórnendum og kennurum.

Félögin sem eru þátttakendur í TUFF Ísland í dag eru: Valur, HK, ÍR, Gerpla, KR, Breiðablik, Tennisfélag Kópavogs, Dansíþróttafélag Kópavogs, Dansfélagið Hvönn, Hestamannafélagið Sprettur og GKG golfklúbbur.

Í byrjun var einkum horft á aldurshópinn 6-15 ára en með samstarfi við Samfés, samtök félagsmiðstöðva og ungmennahúsa á Íslandi á landsvísu er einnig horft á 15 ára og eldri. Sá hópur er oft að hætta í formlegu íþróttastarfi en hefur kannski áhuga á að stunda íþróttir einu sinni til tvisvar í viku án þess að keppa eða koma að starfi TUFF á annan hátt en í gegnum íþróttir. TUFF er að undirbúa tilraunaverkefni um umhverfismál sem gæti einmitt höfðað til þessa aldurshóps.

Kynnast foreldrum vina barnanna

Hrund og Friðjón segja að forsvarsmenn íþróttafélaga sjái einnig að með TUFF er hægt að auka samskipti meðal foreldra barna sem æfa íþróttir. Til að mynda er lögð áhersla á þetta í starfi Vals – að tengja foreldrana saman. Því það skiptir miklu máli fyrir fólk sem er af erlendum uppruna að kynnast foreldrum vina barnanna. Oft er ekki auðvelt að koma inn á fullorðinsárum í samfélag eins og íslenskt þar sem fólk þekkist jafnvel allt frá því á leikskólaaldri. Oft auðveldara að tengjast í stórborgum á fullorðinsárum en á minni svæðum eins og Íslandi þar sem fjölskylduböndin eru sterk.

Brugðið á leik á Bessastöðum í september.
Brugðið á leik á Bessastöðum í september.

Eins og áður sagði er Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, verndari TUFF Ísland og segir Friðjón að Guðni hafi strax áttað sig á þessari mikilvægu skilaboðum sem TUFF er með – að tengja börn úr ólíku umhverfi saman í gegnum í íþróttir. Að koma í veg fyrir  mismunun og skilaboðin eru skýr – að tækifæri allra barna séu þau sömu. Mjög mikilvægt sé að finna áhuga forseta landsins á málefnum barna því þetta er málefni sem eigi erindi við alla, ekki bara einstaka ráðherra heldur íslensk stjórnvöld sem heild. Að tryggja jöfn tækifæri barna.

Auk þess að kynna TUFF í grunnskólum þá hafa þau kynnt það í Pólska skólanum og þeim spænska. Mikill áhugi er meðal pólskra nemenda en alls sækja 340-350 börn Pólska skólann laugardögum. 

Aðspurð hvers vegna íþróttir og tómstundir urðu fyrir valinu til að laða að börn og ungmenni segja þau að þar sé hægt að kenna börnum viðurkenndar reglur samfélagsins með því að tengja þær við og yfirfæra reglur íþróttanna. Þannig séu margar reglur sem eigi við bæði innan og utan vallar. Í knattspyrnu er t.d. gula eða rauða spjaldið, en í samfélaginu er sekt eða alvarlegri afleiðingar.

Eða eins og segir í kynningarbæklingi TUFF Ísland í Breiðholtinu: Auðveldara er fyrir börn að tileinka sér skilaboðin í gegnum leikinn. Áhersla er lögð á að kenna gagnkvæma virðingu, umburðarlyndi og samkennd, óháð uppruna, þjóðerni, stétt, tungumáli, litarhætti, trúarbrögðum, lífs- og stjórnmálaskoðunum, kyn- og kynhneigð og annarri stöðu.

Öll íþróttafélög í Kópavogi taka þátt í verkefninu.
Öll íþróttafélög í Kópavogi taka þátt í verkefninu. mbl.is/Hari

Sérstök áhersla á kynjajafnrétti

Sérstök áhersla var lögð á kynjajafnrétti og eflingu stúlkna í gegnum íþróttir og segja þau Hrund og Shamender að þar hafi mátt bæta verulega úr. Því mjög fáar stúlkur af erlendum uppruna æfðu íþróttir í Breiðholtinu. „Þetta er eitthvað sem við viljum breyta með TUFF,“ segir Hrund en alls konar mýtur séu í gangi um aðgengi að íþróttum.

Þau segja einnig að mikilvægt sé að hafa í huga að þátttaka í íþróttum geri ekki kröfu um að viðkomandi sé framúrskarandi heldur hafi gaman af og njóti þess að vera í samvistum við aðra krakka á sama reki. 

Til þess að tryggja að þeim líði vel eru þjálfararnir meðvitaðir um að fylgjast með þeim, að þau eigi búnað sem þarf til og hafi möguleika á að taka þátt í æfingar- og keppnisferðum þrátt fyrir að þau búi við minni efni. 

Aðstandendur TUFF á Íslandi segja íþrótta- og tómstundafélögin gegna mikilvægu samfélagslegu hlutverki og með því að tengja saman fleiri hópa þá verði vonandi hægt að draga úr brottfalli framhaldsskólanema af erlendum uppruna. Síðast en ekki síst – að koma í veg fyrir að hér verði lagskipt samfélag eftir 10-20 ár. 

„TUFF Ísland er án efa mikilvægasta menntunar og samfélagsverkefni sem framkvæmt er hérlendis. Við vitum hvað það er mikilvægt að börn og unglingar, burtséð frá bakgrunni eða uppruna, upplifi sig sem hluta af heild. Það styrkir sjálfsmynd þeirra, tryggir betri árangur í námi og gefur þeim góðan grunn fyrir lífið. Í raun erum við að tala um sameiginlega hagsmuni þjóðfélagsins í heild til framtíðar,“ segja þau.

mbl.is

Innlent »

Rafleiðni í Múlakvísl enn há

08:24 Rafleiðni í Múlakvísl mælist enn há og mæld vatnshæð hefur hækkað lítillega í nótt. Sérfræðingar Veðurstofu Íslands munu fara yfir stöðuna og átta sig betur á umfangi hlaupsins þegar birtir. Meira »

Stúdentspróf í tölvuleikjagerð

08:18 Menntamálaráðuneytið hefur heimilað Keili – miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs að fara af stað með nýja námsleið til stúdentsprófs. Er það í fyrsta sinn frá stofnun Keilis árið 2007 sem það er gert. Meira »

Gátu ekki sótt sjúkling yfir á

07:57 Sjúkrabíll gat ekki sótt Svein Sigurjónsson, tæplega áttræðan íbúa á bænum Þverárkoti við rætur Esju í Reykjavík, á föstudaginn þar sem engin brú er yfir Þverá. Meira »

Þrjú tímastjórnunarráð

07:49 Alda Sigurðardóttir, stjórnendaþjálfari og eigandi Vendum, fór yfir hagnýt ráð í tímastjórnun í síðdegisþættinum á K100 hjá Loga og Huldu en hún fagnar um þessar mundir 8 ára afmæli fyrirtækisins. Meira »

Morgunblaðið langoftast skoðað á timarit.is

07:37 Morgunblaðið er, eins og jafnan áður, langvinsælasti titillinn árið 2108 á vefnum timarit.is þar sem safnað hefur verið saman tæplega 1.200 titlum af prentuðum blöðum og tímaritum frá upphafi. Hægt er að lesa alla árganga Morgunblaðsins frá stofnun 1913 fram á seinni ár. Á hverju ári bætist nýr árgangur við. Meira »

Breyting fjölgar ekki birtustundum

07:10 Vegna legu landsins á hárri breiddargráðu eru birtustundir fáar í boði á Íslandi um hávetur og þeim fjölgar ekki með breytingu á stillingu klukkunnar, segir í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Nú í morgunsárið er norðanátt allsráðandi á landinu og kalt í veðri. Meira »

Úrkomudagarnir aldrei fleiri

06:30 Úrkomudagar í Reykjavík voru óvenjumargir í fyrra og hafa aldrei verið fleiri frá því mælingar hófust eða 261 talsins. Hæsti hiti ársins á landinu mældist 24,7 stig á Patreksfirði en mesta frost mældist 25,6 stig í Svartárkoti og við Mývatn. Meira »

Mundaði ljá á almannafæri

06:02 Lögreglan handtók mann á tvítugsaldri um fimmleytið í nótt sem mundaði ljá á förnum vegi í Breiðholtinu. Við öryggisleit kom í ljós að ungi maðurinn var einnig vopnaður piparúða. Meira »

Vilja hraða lagningu nýs sæstrengs

05:30 Samtök iðnaðarins (SI) og Samtök atvinnulífsins (SA) „leggja áherslu á að ráðist verði í fjárhagslega endurskipulagningu á Farice og telja mikilvægt að lagður verði grunnur að nýjum sæstreng fyrr en gert er ráð fyrir þar sem staða gagnatenginga við útlönd dregur úr samkeppnishæfni gagnaversiðnaðar“. Meira »

Loðnan kemur þegar skilyrðin eru rétt

05:30 Upphafskvóti loðnu hefur ekki verið gefinn út og leiðangur sem er að ljúka gefur ekki ástæðu til sérstakrar bjartsýni.   Meira »

Eldri konum oft neitað um viðtal

05:30 Sigurveig H. Sigurðardóttir, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, hefur rannsakað stöðu eldri kvenna á íslenskum vinnumarkaði. Meira »

Búnaðarstofa rennur inn í ráðuneytið

05:30 Helgi Bjarnason helgi@mbl.is Reiknað er með að búnaðarstofa verði hluti af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu sjálfu, ekki undirstofnun ráðuneytisins, eftir flutning hennar frá Matvælastofnun. Meira »

Gæti opnast í næstu viku

05:30 „Við fengum mikið af snjó í gær sem við unnum úr í nótt þar sem hægt var,“ sagði Einar Bjarnason, rekstrarstjóri í Bláfjöllum, í gær. Hann var bjartsýnn á opnun skíðasvæðisins í næstu viku. Meira »

Stokki upp lífeyriskerfið

05:30 Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, kallar eftir „gagngerum breytingum“ á íslenska lífeyriskerfinu. Kerfið sé dýrt fyrir fyrirtækin og geti jafnvel haldið niðri launum. Verkalýðsfélögin séu reiðubúin að skoða lækkun iðgjalda gegn því að laun verði hækkuð í samningunum. Meira »

Vetur konungur ræður ríkjum

Í gær, 23:02 Vetrarfærð er á öllu landinu samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni og víða éljagangur og skafrenningur á vegum á norðanverðu landinu. Meira »

Sex þingmenn metnir hæfir

Í gær, 22:30 Sex þingmenn koma til greina til setu í nýrri forsætisnefnd Alþingis með það eina verkefni að koma svokölluðu Klaustursmáli áfram til siðanefndar Alþingis, en nefndin verður skipuð í næstu viku í kjölfar þess að allir fulltrúar í forsætisnefnd lýstu sig vanhæfa í málinu vegna þess að þeir höfðu tjáð sig um það. Meira »

Var síbrosandi og hafði tíma fyrir alla

Í gær, 21:54 „Ég þekkti Adamowicz persónulega. Hann var yngri en ég en við gengum í sama skóla,“ segir Alexander Witold Bogdanski, formaður samtaka Pólverja á Íslandi. Þeir hafi átt marga sameiginlega vini og því hafi verið erfitt að frétta af láti Pawel Adamowicz, borgarstjóra Gdansk. Meira »

Tillaga Vigdísar og Kolbrúnar felld

Í gær, 20:41 Tillaga borgarfulltrúanna Vigdísar Hauksdóttur og Kolbrúnar Baldursdóttur um að embætti borgarlögmanns yrði falið að vísa skýrslu innri endurskoðunar um braggamálið til „þar til bærra yf­ir­valda til yf­ir­ferðar og rann­sókn­ar“ var felld í borgarstjórn Reykjavíkur laust eftir kl. 19 í kvöld. Meira »

Sýknaður af ákæru vegna banaslyss

Í gær, 20:27 Héraðsdómur Reykjaness hefur sýknað karlmann af ákæru vegna banaslyss, sem átti sér stað á Reykjanesbraut í febrúar árið 2017. Sannað þótti að maðurinn hefði ekið inn á rangan vegarhelming, en ekki að hann hefði sýnt af sér refsivert gáleysi. Meira »