Launin hækkuðu um 80% í evrum

Laun á Íslandi hækkuðu um 80% í evrum talið á …
Laun á Íslandi hækkuðu um 80% í evrum talið á árabilinu 2013-2017. AFP

Laun á Íslandi hækkuðu um 80% í evrum talið á árabilinu 2013-2017, sé tekið mið af tölum Eurostat um launakostnað á vinnustund innan viðskiptahagkerfisins. Í frétt á vef Stjórnarráðsins segir að styrking krónunnar hafi valdið miklum vexti í kaupmætti í erlendri mynt á sama tíma og laun hækkuðu mikið.

Eru laun í Evrópu hvergi sögð hafa hækkað jafn mikið á þennan mælikvarða á undanförnum árum. „Hátt launastig hér á landi í alþjóðlegum samanburði endurspeglar sterka stöðu þjóðarbúsins og hátt raungengi sem er ein helsta ástæða þess að verðlag hér á landi er hátt þegar það er borið saman við önnur lönd,“ segir í fréttinni.

Samkvæmt rannsókn Eurostat var verðlag á Íslandi 66% hærra en að meðaltali í löndum ESB árið 2017. Í þeim samanburði er verðlag í krónum umreiknað yfir í verðlag í evrum og því hafa gengisbreytingar mikil áhrif á samanburðinn. Þegar krónan styrkist verða vörur sem verðlagðar eru í íslenskum krónum dýrari í evrum talið, samkvæmt útreikningnum og því hækkar verðlag sjálfkrafa á þessum samræmda mælikvarða.

Segir í fréttinni að styrking krónunnar á árunum 2013-2017 hafi aftur á móti stuðlað að lægra vöruverði hér á landi í íslenskum krónum og þannig aukið kaupmátt heimilanna. Afnám tolla og vörugjalda hafi svo stuðlað enn frekar að lægra vöruverði í mikilvægum vöruflokkum.

„Sterkt raungengi krónunnar í sögulegu samhengi endurspeglar ekki síst viðsnúning í viðskiptajöfnuði á undanförnum árum og sterka stöðu þjóðarbúsins. Laun hafa enda hækkað meira en verðlag eins og sést á meðfylgjandi mynd. Árið 2017 var launakostnaður á hverja vinnustund í evrum talið 74% hærri á Íslandi en að meðaltali í löndum ESB,“ segir í fréttinni.

mbl.is