Tekið fyrir „samsvar“ þingmanna

Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, flytur ávarp sitt í dag.
Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, flytur ávarp sitt í dag. mbl.is/​Hari

Forsætisnefnd Alþingis hefur gert breytingu á vinnureglum forseta þingsins við stjórn þingfunda sem ljóst er að ætlað er að setja skorður við mögulegu málþófi.

Forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon, greindi frá breytingunum í ávarpi sínu við setningu þingsins í dag en þær fela annars vegar í sér að þingmanni úr sama þingflokki og ræðumaður verður ekki heimilt að veita andsvar. Þannig verði svokallað „samsvar“ ekki heimilað nema sérstaklega standi á, líkt og ef fyrir liggi að þingmennirnir séu á öndverðum meiði í málinu eða að um málið gildi að þingmenn skiptist alls ekki eftir flokkslínum.Hins vegar snúa breytingarnar að því að andsvör verða ekki leyfð við endurteknar fimm mínútna ræður. Með þessum breytingum væri verið að færa andsvörin í það horf sem til hafi verið stofnað í upphafi við afnám deildaskiptingar þingsins 1991.

Frekari breytingar á starfsháttum í skoðun

„Ég hef hug á því að vinna að frekari endurbótum á starfsháttum þingsins og sumt af því kallar á breytingar á sjálfum þingsköpunum. Í júní sl. óskaði ég þess vegna eftir því við formenn þingflokka að þeir tilnefndu fulltrúa í nefnd til að endurskoða þingsköpin og hefur nefndin þegar haldið sinn fyrsta fund. Ég tel mjög brýnt að nú takist loks að ljúka slíkri endurskoðun fyrir lok þessa kjörtímabils og að endurbætt þingsköp geti þá tekið gildi við upphaf næsta kjörtímabils. Því til viðbótar er nefndinni reyndar ætlað að fjalla um mögulegar minni háttar lagfæringar sem tekið gætu gildi strax á þessu þingi,“ sagði Steingrímur og hélt síðan áfram varðandi siðareglur þingmanna:

mbl.is/Hari

„Ég nefndi við lok þinghalds í júní að í sumar yrði unnið að endurskoðun siðareglna alþingismanna í ljósi fenginnar reynslu. Í umboði forsætisnefndar unnu með mér að þeim breytingum formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og lagaskrifstofa þingsins. Á fundi forsætisnefndar í ágúst var svo fjallað um tillögur að breyttum siðareglum. Ég hef óskað eftir því við fulltrúa þingflokka í forsætisnefnd að þeir kynni drögin í sínum þingflokkum, auk þess sem þau verða nú send til umsagnar Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu og siðanefndar. Að fengnum þeim umsögnum og eftir atvikum ábendingum úr þingflokkum kemur málið aftur til áframhaldandi umfjöllunar í forsætisnefnd.“

Upplýsingalög taka til stjórnsýslu Alþingis

Þá minntist Steingrímur á það að í vor hefðu þær breytingar verið gerðar á upplýsingalögum að gildissvið þeirra tæki nú til stjórnsýslu Alþingis. „Þó að Alþingi hafi fram til þessa verið undanþegið upplýsingalögum hefur þingið leitast við að haga upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla í samræmi við lögin. Með lagabreytingunni nú verða hins vegar sett skýr ákvæði um framkvæmdina, bæði í þingsköpum og reglum forsætisnefndar sem setja skal á grundvelli þeirra. Forsætisnefnd hefur þegar fjallað um drög að reglum um aðgang að gögnum frá Alþingi, sem og drög að frumvarpi með viðeigandi breytingum á þingskapalögum. Vænti ég þess að forsætisnefnd geti gengið frá reglunum síðar í þessum mánuði og lagt frumvarpið fram.“

mbl.is

Bloggað um fréttina