Auka framlög til aldraðra og styrkja heilsugæslu

Framlög til málefnasviða sem heyra undir heilbrigðisráðherra verða samkvæmt fjárlagafrumvarpi …
Framlög til málefnasviða sem heyra undir heilbrigðisráðherra verða samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs tæpir 260 milljarðar króna. Ljósmynd/Aðsend

Stóraukin framlög til þjónustu við aldraða, styrking heilsugæslunnar, auknir fjármunir til að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga, efling geðheilbrigðisþjónustu og aukið fé til að innleiða ný lyf. Eru þessi verkefni og fleiri sögð „endurspegla megináherslur fjárlagafrumvarpsins á sviði heilbrigðismála“. 

Eru framlög til málefnasviða sem heyra undir heilbrigðisráðherra samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs tæpir 260 milljarðar króna. Þar af nema verðlags- og launabætur rúmum átta milljörðum. Nemur aukningin um 8% frá fjárlögum þessa árs, eða sem svarar um 20 milljörðum króna.

Heilbrigðisráðuneytið segir heilsugæsluna áfram verða í öndvegi og unnið verði að því að efla hana sem fyrsta viðkomustað fólks í heilbrigðiskerfinu. Eru 200 milljónir króna merktar því verkefni. Einnig verður lögð áhersla á áframhaldandi uppbyggingu geðheilsuteyma um allt land. 650 milljónir króna fóru í rekstur þeirra í ár og verða á næsta ári 750 milljónir settar í málaflokkinn.

Unnið að því að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga

Þá verður þjónusta heilsugæslunnar við aldraða styrkt með 200 milljónum króna sem eiga að fara í að innleiða heilsueflandi heimsóknir. Framlög til að bæta heilbrigðisþjónustu við fanga, þar með talda geðheilbrigðisþjónustu, hækka um 90 milljónir króna og þá fara 40 milljónir króna í reglubundna bólusetningu barna við hlaupabólu sem hefst á næsta ári.

Unnið verður að því að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga og nema með 300 milljóna króna viðbótarframlögum á næsta ári. Er lækkun greiðsluþátttöku sögð vera afgerandi þáttur í því að tryggja jafnt aðgengi fólks að heilbrigðisþjónustu. „Hún þarf að verða áþekk því sem lægst gerist hjá hinum Norðurlandaþjóðunum, eða á bilinu 15-16%. Við stígum skref í þessa átt með auknu framlagi næsta árs og höldum svo áfram af krafti með 800 milljóna króna viðbótarframlagi ár hvert næstu fjögur ár, samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar,“ er haft eftir Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra í tilkynningunni.

Áhersla verður þá lögð á að fjölga sérhæfðum dagdvalarrýmum fyrir fólk með heilabilun og áformað er að koma á fót sveigjanlegri dagdvöl fyrir aldraða. Í samræmi við áætlun um uppbyggingu hjúkrunarrýma er í fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir að auka framlög til uppbyggingar hjúkrunarrýma um 1,8 milljarða á næsta ári.  

Eins verður uppbygging Landspítala áfram í forgangi og renna samtals um 8,5 milljarðar króna til verkefnisins á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Það ár hefst uppsteypa meðferðarkjarnans og einnig verður unnið að fullnaðarhönnun rannsóknahússins. Eins er í undirbúningi að flýta uppbyggingu dag- og göngudeildarhúss við Hringbraut og þá verður ráðist í þarfagreiningu vegna þess á árinu með þátttöku starfsfólks Landspítala.

mbl.is