Afleitt að ekki séu gerðar skýrari kröfur

Mikilvægt sé að yfirlæknar beri áfram faglega ábyrgð á þeirri ...
Mikilvægt sé að yfirlæknar beri áfram faglega ábyrgð á þeirri læknisþjónustu sem undir þá heyrir. mbl.is/Kristinn Magnússon

Læknaráð Landspítalans gerir athugasemd við að einu menntunarkröfur fyrir nýja millistjórnendur spítalans samkvæmt nýju skipuriti séu „háskólapróf auk formlegrar viðbótarmenntunar sem nýtist í starfi“, en engar kröfur gerðar um faglega sérþekkingu eða reynslu á viðkomandi sviði.

Þetta kemur fram í ályktun stjórnar læknaráðs, en nýtt skipurit gerir ráð fyrir nýju lagi stjórnenda milli framkvæmdastjóra og yfirlækna/deildarstjóra, eða svonefndum forstöðumönnum.

„Stjórn læknaráðs telur afleitt að ekki séu gerðar skýrari kröfur um fagmenntun og reynslu lykilstjórnenda sem bera eiga faglega ábyrgð á klínísku sviði. Læknaráð Landspítala telur í þessu ljósi brýnt að hlutverk forstöðumanna verði skoðað nánar. Ekki síst þarf að tryggja að læknisfræðileg ábyrgð muni liggja hjá læknum einum.“

Mikilvægt sé að yfirlæknar beri áfram faglega ábyrgð á þeirri læknisþjónustu sem undir þá heyrir. 

„Í nýlegum drögum að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 hefur verið fjarlægð sú grein úr lögum sem kveður á um faglega ábyrgð yfirlækna sérgreina/deilda. Að auki verður skv. frumvarpsdrögum ekki lengur skylt að hafa framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúkrunar við heilbrigðisstofnanir. Þannig er læknisfræðileg ábyrgð á meðferð sjúklinga á heilbrigðisstofnunum óskilgreind í drögum að nýjum heilbrigðislögum.“

Mótmæla að ekki sé gert ráð fyrir lækna- og hjúkrunarráði

Samkvæmt fyrrnefndum frumvarpsdrögum verði bæði læknaráð og hjúkrunarráð lögð niður en í stað þeirra komi þverfaglegt fagráð skipað fulltrúum allra fagstétta. „Læknaráð Landspítala telur að slíkt fagráð muni aldrei hafa sama faglega vægi hvað varðar læknisþjónustu spítalans og læknaráð hefur haft hingað til.“

Þá mómælir stjórn læknaráðs því harðlega að ekki sé sérstaklega gert ráð fyrir læknaráði eða hjúkrunarráði í nýju skipuriti Landspítala sem samþykkt var af heilbrigðisráðherra þótt gildandi lög segi til um annað.
 

mbl.is