Hafa endurgreitt 5,6 milljarða króna

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis fara til bæði einstaklinga og byggingarfyrirtækja.
Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis fara til bæði einstaklinga og byggingarfyrirtækja. mbl.is/Kristinn Magnússon

Um 5,6 milljarðar króna hafa verið endurgreiddir aukalega af virðisaukaskatti vegna margs konar framkvæmda, frá því heimsfaraldur kórónuveiru hófst. 

Endurgreiðslurnar nýtast einkum einstaklingum og félögum á borð við sveitarfélög, almannaheillafélög og íþróttafélög, að því er segir í tilkynningu frá Stjórnarráðinu.

Segir þar að meðal þeirra aðgerða sem hrundið var af stað vegna faraldursins, í því skyni að örva hagkerfið, hafi verið að auka tímabundið endurgreiðslur virðisaukaskatts vegna vinnu við ýmsar framkvæmdir.

„Það var gert með tvenns konar hætti: Annars vegar var endurgreiðsluhlutfall VSK af vinnulið framkvæmda við íbúðarhúsnæði sem venjulega er 60% hækkað í 100%. Hins vegar voru endurgreiðslur útvíkkaðar til fleiri tegunda framkvæmda og til fleiri aðila. Í öllum tilvikum er um að ræða 100% endurgreiðsluhlutfall vegna kostnaðar við vinnu.“

Auk vinnu við nýbyggingu, endurbætur og viðhald íbúðarhúsnæðis feli útvíkkunin í sér að vinna við eftirfarandi er nú endurgreiðsluhæf:

  1. Við nýbyggingu, endurbætur og viðhald frístundahúsnæðis
  2. Við hönnun og eftirlit með framkvæmdum við íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði
  3. Við heimilishjálp og reglulega umhirðu íbúðarhúsnæðis
  4. Við viðgerðir, málningu og réttingar fólksbifreiða
  5. Við annað húsnæði í eigu sveitarfélaga (ekki einungis íbúðarhúsnæði)
  6. Við mannvirki í eigu tiltekinna félaga sem starfa til almannaheilla

300 milljónir í hverri viku

Upplýsingar um hve mikið hefur verið endurgreitt vegna hins aukna stuðnings við ofangreindar framkvæmdir frá 1. mars 2020 eru uppfærðar vikulega á tölfræðivef Covid-19 úrræða stjórnvalda.

Undanfarið hafa Covid-tengdar endurgreiðslur numið að jafnaði um 300 m.kr. í hverri viku.

„Rétt er að taka fram að þar sem 60% endurgreiðsla vegna íbúðarhúsnæðis gildir alla jafna er aðeins viðbótin, þ.e. 40% endurgreiðslunnar, meðtalin á tölfræðivefnum. Endurgreiðslur vegna útvíkkunar til framkvæmda sem venjulega eru ekki endurgreiðsluhæfar eru hins vegar meðtaldar að fullu. Þannig sýna tölurnar þá fjárhæð sem rekja má beint til hins sérstaka tímabundna stuðnings vegna COVID-19,“ segir á vef Stjórnarráðsins.

Að baki þessum endurgreiðslum séu nú rúmlega 40 þúsund afgreiddar umsóknir. Þar af tæpar 27 þúsund vegna íbúðar- og frístundahúsnæðis, 13 þúsund vegna bíla, 100 frá almannaheillafélögum og 400 frá sveitarfélögum.

Hæstar greiðslur í endurbætur íbúðarhúsnæðis

„Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis fara til bæði einstaklinga og byggingarfyrirtækja og eru ýmist vegna nýbygginga, endurbóta eða viðhalds. Þessi liður vegur þyngst í COVID-tengdum VSK-endurgreiðslum eða 4,2 ma.kr. Sú fjárhæð er þó aðeins 40% viðbótin eins og fyrr greinir. Heildarendurgreiðsla í þessum flokki nemur mun hærri fjárhæð frá 1. mars 2020 eða 10,6 ma.kr. Séu aðrar endurgreiðslur tengdar húsnæði einstaklinga meðtaldar nemur fjárhæðin 11,4 ma.kr. á tæpu ári.“

Samkvæmt talningum á rafrænum umsóknum hafi nú 51 þúsund umsóknum verið skilað til Skattsins síðan 1. mars 2020 eða á tæplega einu ári.

„Einhver hluti þessara umsókna er vegna framkvæmda fyrir þann tíma og á sama hátt eiga eftir að berast fleiri umsóknir vegna framkvæmda eftir 1. mars 2020, þar sem umsóknarfrestur er rúmur. Um 4.600 umsóknir bárust til dæmis í janúar sl., eða rúmlega fjórfalt fleiri en í janúar í fyrra. Vel hefur gengið að aðstoða umsækjendur og afgreiða umsóknir þrátt fyrir mikinn fjölda og margar nýjar tegundir endurgreiðslna. Einungis litlum hluta umsókna er hafnað, til dæmis hefur 2% umsókna um heimilishjálp og reglulega umhirðu verið hafnað af 8 þúsund umsóknum en um 300 til viðbótar bíða afgreiðslu í þeim flokki.

Þessar auknu og útvíkkuðu endurgreiðslur VSK vegna faraldursins gilda um framkvæmdir sem eiga sér stað til ársloka 2021.“

mbl.is