Kaupmáttur allra tekjuhópa aukist

Heildartekjur allra tekjuhópa hækkuðu.
Heildartekjur allra tekjuhópa hækkuðu. mbl.is

Síðustu árin hafa heildartekjur allra tekjuhópa hækkað og kaupmáttur aukist. Allir tekjuhópar greiða nú minni tekjuskatt en áður, nema þeir sem allra hæstar tekjur hafa. 83% af nettótekjum hins opinbera koma frá tekjuhærri helmingi skattgreiðenda.

Þetta kemur fram í greiningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins á álagningu opinberra gjalda eftir tekjutíundum út frá skattframtölum.

Í tekjutíund felst að búið er að skipta einstaklingum í 10 jafn stóra hópa þar sem sá fyrsti er með lægstu tekjurnar og sá tíundi með þær hæstu.

Tekjur hækkuðu um 4,4% að raunvirði

Þá segir að meðalhækkun heildartekna frá 2010 nemi 38% á verðlagi ársins 2021 og nær til allra tekjutíunda. Árið 2021 hækkuðu tekjurnar um 4,4% að raunvirði, en í raunvirði felst að leiðrétt er fyrir verðlagshækkunum.

Heildartekjur auk bóta að frádregnum opinberum gjöldum mynda ráðstöfunartekjur einstaklinga. Árið 2021 hækkaði kaupmáttur ráðstöfunartekna að meðaltali um 5,1% og náði sú aukning yfir allar tekjutíundir.

„Lág- og millitekjufólk greiddi árið 2021 lægra hlutfall í tekjuskatt þrátt fyrir að tekjur þeirra hafi hækkað sem stafar af samspili tekjuskattsbreytinga og hærri launa. Ef miðað er við 7% hækkun launa árið 2021 má sjá að tekjur eftir skatt hækkuðu umfram 7% launahækkunina vegna lægri greiðslu tekjuskatts hjá lág- og millitekjufólki,“ segir í greiningunni.

mbl.is