Meira púður fari í andstæðinga fremur en samherja

„Eilíf átök geta verið og eru fráhrindandi. Það er álit þingsins að meira púður geti farið í að beina spjótum okkur að andstæðingum okkar fremur en samherjum,“ segir í ályktun frá þingi ASÍ-UNG, sem fór fram á föstudag. 

Yfirskrift þingsins var: „Fyrirmyndir komandi kynslóða” og voru umræðuefnin þrjú: 

  • Hvað gerir verkalýðshreyfinguna að aðlaðandi starfsvettvangi fyrir ungt fólk?
  • Hverju þarf að breyta í samskiptum innan verkalýðshreyfingarinnar?
  • Hvernig tryggjum við aðkomu ólíkra hópa að málefnum verkalýðshreyfingarinnar?

Fram kemur, að það hafi verið samhljóma álit þingsins að mikilvægt sé að gera verkalýðshreyfinguna að aðlaðandi starfsvettvangi fyrir ungt fólk. Unga fólkið komi til með að taka við keflinu og í millitíðinni þurfi að undirbúa og efla fólk til þátttöku. Leita þurfi fjölbreyttra leiða til að fá ungt fólk til starfa innan verkalýðshreyfingarinnar og byggja ofan á þann áhuga sem nú þegar er til staðar.

Margt má betur fara

„Margt má betur fara í samskiptum innan verkalýðshreyfingarinnar. Við sem ungmenni innan hreyfingarinnar viljum að á okkur sé hlustað, tekið sé mark á skoðunum okkar og þær virtar. Þetta á ekki einungis við um ungmenni innan hreyfingarinnar, heldur hreyfinguna alla. Í öllum samskiptum eigum við að tileinka okkur virðingu. Eilíf átök geta verið og eru fráhrindandi. Það er álit þingsins að meira púður geti farið í að beina spjótum okkur að andstæðingum okkar fremur en samherjum,“ segir í ályktuninni. 

Árangur næst með samheldni

  1. Þing ASÍ-UNG sem haldið var 16. september 2022 telur mikilvægt að tryggð sé aðkoma ólíkra hópa að málefnum verkalýðshreyfingarinnar. Sannarlegur árangur næst þegar við erum samheldin og ólíkar raddir fá að heyrast, með það að markmiði að farsæl niðurstaða náist.
  2. Þing ASÍ-UNG sem haldið var 16. september 2022 telur á komandi kjaravetri afar mikilvægt að fulltrúar samninganefnda hafi í huga góð samskipti og sannarlegan fjölbreytileika. Gríðarlegur vandi steðjar að ungu fólki á vinnumarkaði. Vextir hækka, afborganir hækka, leiga hækkar, vöruverð hækkar – en eftir sitja launakjör. Þing ASÍ-UNG leggur áherslu á að samninganefndir komi samheldnar til kjaraviðræðna og berjist ötullega fyrir bættum kjörum launafólks, ungra sem eldri.
mbl.is