STJÓRN Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga fjallaði nýlega um skort á hjúkrunarfræðingum og starfsemi öldrunarstofnana.
STJÓRN Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga fjallaði nýlega um skort á hjúkrunarfræðingum og starfsemi öldrunarstofnana. Í ályktun fundarins tekur stjórn Fíh undir ályktun og áskorun almenns fundar hjúkrunarfræðinga á Landspítala - háskólasjúkrahúsi sem haldinn var hinn 5. apríl sl. þar sem lýst var yfir miklum áhyggjum vegna skorts á hjúkrunarfræðingum á LSH.

"Stjórn Fíh ítrekar mikilvægi hjúkrunarmönnunar og bendir á niðurstöður rannsókna sem sýna óyggjandi tengsl milli fjölda hjúkrunarfræðinga á vakt, og gæða þjónustunnar og öryggis sjúklinga. Af erlendum rannsóknum að dæma má áætla að á LSH verði um 3.000 einstaklingar á ári fyrir óhöppum eða atvikum sem ekki tengjast beint veikindum þeirra. Rannsóknir sýna að áhrifamesta aðferðin til að fækka slíkum óhöppum og ótímabærum andlátum er að fjöldi hjúkrunarfræðinga á hverri vakt sé hæfilegur.

Þá skorar stjórn Fíh á yfirstjórn LSH að bæta starfsaðstöðu þeirra hjúkrunarfræðinga sem í dag starfa við þessar erfiðu aðstæður á LSH. "Aukin veikindaforföll og aukin starfsmannavelta benda eindregið til aukins álags á hjúkrunarfræðinga. Hvorutveggja er mjög kostnaðarsamt fyrir stofnunina auk þess að rýra gæði þjónustunnar og öryggi sjúklinga," segir í ályktun Fíh.

Þá hvetur stjórn Fíh stjórnvöld og stjórnendur öldrunarstofnana til að gera nú þegar sérstaka þjónustusamninga um rekstur stofnananna þar sem skýrt verði kveðið á um gæði og magn þjónustunnar, og þann mannafla sem krafist er til að tryggja viðeigandi þjónustu hverju sinni.

Starfsemi öldrunarstofnana er ein mikilvægasta þjónusta samfélagsins og stjórnvöldum ber siðferðileg skylda til að tryggja fullnægjandi og viðeigandi hjúkrun þeirra einstaklinga sem þar búa. Það verður aðeins gert með skýrum samningum um þjónustuna og eftirliti með rekstri stofnananna og gæðum þjónustunnar sem þar er veitt, segir í ályktun fundarins.