Guðmundur Björnsson
Guðmundur Björnsson
Guðmundur Björnsson fjallar um Rótarýsjóðinn og ýmis alþjóðleg verkefni: "Hlutverk sjóðsins er að fjármagna þau verkefni sem hreyfingin vinnur að í þeirri viðleitni sinni að skapa betri og friðsamari heim."
RÓTARÝHREYFINGIN er alþjóðleg friðar- og mannúðarhreyfing. Árið 1928 var formlega stofnaður sjóður er nefndur var Rótarýsjóðurinn (The Rotary Foundation). Hlutverk sjóðsins er að fjármagna þau verkefni sem hreyfingin vinnur að í þeirri viðleitni sinni að skapa betri og friðsamari heim. Frá upphafi hefur hann verið byggður upp og honum við haldið fyrst og fremst með framlögum rótarýfélaga sjálfra. Framlög í sjóðinn eru frjáls en rótarýfélagar eru hvattir til þess að leggja árlega einhverja upphæð í sjóðinn. Rótarýhreyfingin á Íslandi hefur til þessa alls lagt ríflega 600 þúsund dollara í sjóðinn. Rótarýsjóðurinn, sem almennt er kallaður flaggskip Rótarýhreyfingarinnar, ráðstafar árlega um 100 milljónum dollara til fræðslu-, menningar- og mannúðarmála. Umdæmin ráða nokkru um í hvað framlög frá þeirra félögum og klúbbum fara. Framan af fór mestur hluti útgjalda sjóðsins til fræðslumála en hin síðari árin hefur mest áhersla verið lögð á mannúðarmál.

Stærsta einstaka verkefni Rótarýsjóðsins er svonefnt Pólíó-Plús verkefni þar sem stefnt er að útrýmingu barnalömunarveiki. Rótarýhreyfingin hefur leitt þetta verkefni og unnið að því í nánu samstarfi við rótarýklúbba og stjórnvöld á viðkomandi svæðum og Alþjóðaheilbrigðisstofnunina WHO. Frá því Pólíó-Plús verkefnið hófst 1985 er búið að bólusetja yfir tvo milljarða barna og rótarý hefur sett í það yfir 595 milljónir dollara og gífurlega sjálfboðavinnu. 210 lönd og svæði eru nú laus við lömunarveiki og þar af hafa 134 fengið um það formlegt vottorð. Ekki hefur enn tekist að útrýma lömunarveiki í Nígeríu, Indlandi, Pakistan og Afganistan, en markmiðið er óbreytt og áfram verður barist.

Kofi Annan, fyrrverandi aðalritari Sameinuðu þjóðanna, flutti kveðjuræðu sína í desember sl. Hann kom víða við en ræddi sérstaklega um Rótarýhreyfinguna og framlag hennar í baráttunni við lömunarveikina. Að maður í embætti Kofi Annans skuli ræða um hreyfinguna á þann hátt er hann gerir í lokaræðu sinni segir meira en mörg orð um hve stórkostlegt þetta framtak er og hve vel hefur til tekist. Þetta er gífurleg viðurkenning fyrir hreyfinguna.

Æskulýðsstarf Rótarýhreyfingarinnar er mjög öflugt og á hverju ári fer fjöldi ungmenna til annarra landa til skemmri eða lengri dvalar. Hreyfingin lítur svo á að með því að stuðla að gagnkvæmum kynnum ólíkra menningarheima og trúarbragða og þá ekki síst meðal ungs fólks sé hún að vinna á áhrifaríkan hátt að því meginmarkmiði sínu að skapa friðsamari og um leið betri heim. Boðið er upp á nemendaskipti í eitt skólaár, sumarskipti ungmenna í sumarleyfum og sumarbúðir svo dæmi séu nefnd. Fjölmörg íslensk ungmenni, bæði börn rótarýfélaga sem önnur, hafa nýtt sér slík boð.

Eitt af nýjustu verkefnum Rótarýsjóðsins eru tveggja ára námsstyrkir til meistaranáms í friðarmálum. Þetta eru tveggja ára alþjóðlegir samkeppnisstyrkir og námið bundið við sjö virta háskóla víða um heim samkvæmt sérstökum samningi við Rótarýsjóðinn. Árlega eru veittir 70 styrkir sem umdæmin 530 geta keppt um. Styrknum hefur verið úthlutað fimm sinnum til þessa og íslensku umsækjendurnir fengið styrk öll árin sem er einstakur árangur. Nú bíðum við spennt eftir hvað gerist í mars þegar tilkynnt verður um sjöttu úthlutunina. Nýverið var auglýst eftir umsækjendum um friðarstyrkinn fyrir árin 2008-2010.

Rótarýklúbbar og umdæmi hafa komið að fjölmörum öðrum alþjóðlegum verkefnum með fjárframlögum og sjálfboðavinnu, verkefnum er tengjast öflun drykkjarvatns, baráttu fyrir bættri heilsu og gegn hungri og ólæsi svo dæmi séu nefnd. Einnig má nefna aðstoð við ýmis landsvæði eftir náttúruhamfarir. Íslenskir rótarýfélagar hafa komið að fjölmörgum slíkum verkefnum með fjárframlögum og sjálfboðavinnu.

Fjórprófið svokallaða er eins konar boðorð rótarýfélaga og hljóðar þannig:

1. Er það satt og rétt?

2. Er það drengilegt?

3. Eykur það velvild og vinarhug?

4. Er það öllum til góðs?

Með þessum orðum lýk ég þessari síðari grein minni um Rótarýhreyfinguna sem ég vona að hafi gefið lesendum nokkra innsýn í hvað Rótarý er og jafnvel vakið áhuga einhverra á að kynna sér hreyfinguna nánar. Unnt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu íslenska umdæmisins: www.rotary.is

Höfundur er umdæmisstjóri íslenska Rótarýumdæmisins.