Eftir Frey Rögnvaldsson freyr@24stundir.is Frá áramótum hafa ríflega sextíu foreldrar sótt um greiðslur frá Tryggingastofnun vegna umönnunnar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna. Af umsóknunum hafa 21 verið samþykkt en 22 verið synjað.

Eftir Frey Rögnvaldsson

freyr@24stundir.is

Frá áramótum hafa ríflega sextíu foreldrar sótt um greiðslur frá Tryggingastofnun vegna umönnunnar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna. Af umsóknunum hafa 21 verið samþykkt en 22 verið synjað. Félagsmálaráðherra segir að þegar verði farið yfir hvort að lögin séu túlkuð of þröngt. Ef svo er verði því kippt í liðinn eins fljótt og auðið er.

Skilgreining veikinda of þröng

Lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna var breytt um síðustu áramót með það að markmiði að gera reglur um greiðslurnar rýmri. Eins og sagt var frá í 24 stundum í gær fengu foreldrar Hilmis Snæs Guðmundssonar sem er fyrirbur ineitun um greiðslur á þeim grundvelli að barnið væri ekki greint með neinn einn tiltekinn sjúkdóm sem tilgreindur væri í lögunum.

Ragna K. Marinósdóttir framkvæmdastýra Umhyggju, félags til stuðnings langveikum börnum segir að það séu allnokkur dæmi um að foreldrar fái ekki fjárhagsstuðning vegna þess að lögin séu túlkað of þröngt. „Í lögunum er skilgreint hvaða sjúkdómar þurfa að hrjá börn til þess að foreldrar fái greitt fyrir umönnun þeirra. Gallinn er hins vegar sá að það eru mörg börn sem ekki falla undir þessi skilyrði en búa viðmjög langvarandi og erfið veikindi sem hafa valdið því að foreldrar þeirra hafa þurft að leggja niður vinnu. Það geta til dæmis verið börn með ónæmissjúkdóma eða börn sem eru fyrirburar.“

Ragna segir að nauðsynlegt sé að meta dæmin hvert fyrir sig. „Við viljum að farið sé að þörfum fjölskyldnanna í hverju tilfelli. Við höfum komið athugasemdum á framfæri varðandi þennan galla á löggjöfinni og vonumst til að þessu verði kippt í liðinn hið fyrsta. Ég trúi því að það verði gert. Ég treysti ráðherra til allra góðra verka.“

Lykilatriði að lögin virki

Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra segir að þegar sé hafin vinna í ráðuneytinu við athugun á því hvort að lögin séu túlkuð of þröngt. „Það er auðvitað alveg lykilatriði að lögin virki á þann hátt sem lagt var upp með. Það er hópur að störfum í ráðuneytinu sem að fylgist með framkvæmd laganna. Það er auðvitað hugsanlegt að Tryggingastofnun hafi túlkað lögin of þröngt og yfir það er verið að fara núna og ef svo er mun ég skoða hvort tilefni sé til að breyta reglugerð um framkvæmd. Þessi lög áttu að víkka verulega skilgreiningu á því hverjir gætu fengið stuðning af þessu tagi. Mér er það mikið kappsmál að lögin virki sem skyldi.“

Jóhanna segir að lögin hafi verið sett til að bæta hag langveikra barna og fjölskyldna þeirra. „Til þess voru lögin sett. Lögin má alls ekki túlka of þröngt og það verður farið í að skoða þessi mál eins hratt og hægt er.“

ÞEKKIR ÞÚ TIL?

Í hnotskurn
Foreldrar fyrirbura sem sagt var frá í 24 stundum í gær fengu synjun um greiðslu fyrir umönnun sonar síns. Móðir hans neyddist til að hætta að vinna vegna ítrekaðra og langvarandi veikinda drengsins.