— Morgunblaðið/ Jim Smart
[ Smellið til að sjá stærri mynd ]
Eftir Helga Bjarnason helgi@mbl.is SAMNINGAR hafa tekist um að Þórsmörk ehf. eignist Árvakur hf., útgáfufélag Morgunblaðsins, með yfirtöku skulda og nýju hlutafé. Kaupverð er ekki gefið upp. Nýir eigendur taka við félaginu eftir nokkrar vikur.

Eftir Helga Bjarnason

helgi@mbl.is

SAMNINGAR hafa tekist um að Þórsmörk ehf. eignist Árvakur hf., útgáfufélag Morgunblaðsins, með yfirtöku skulda og nýju hlutafé. Kaupverð er ekki gefið upp. Nýir eigendur taka við félaginu eftir nokkrar vikur.

Þórsmörk ehf. er í eigu Óskars Magnússonar lögmanns og fjárfestis. Hluthafar með honum verða Gísli Baldur Garðarsson lögmaður og stjórnarformaður Olís, Guðbjörg Matthíasdóttir sem er með fjölskyldu sinni aðaleigandi Ísfélags Vestmannaeyja hf., Gunnar B. Dungal fyrrverandi aðaleigandi Pennans, Pétur H. Pálsson framkvæmdastjóri útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækisins Vísis hf. í Grindavík, Þorgeir Baldursson forstjóri Kvosar sem er móðurfélag prentsmiðjunnar Odda og Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja.

Samningar um kaup nýrra hluthafa á Árvakri voru gerðir fyrir milligöngu Íslandsbanka. Fram kemur í tilkynningu bankans í gær að ráðgert er að dreifa eignaraðild að félaginu enn frekar með því að fleiri hluthafar gangi til liðs við það á síðari stigum.

Samið við aðra kröfuhafa

Boðað verður til hluthafafundar þar sem hlutafé fyrri eigenda verður fært niður í núll og nýtt hlutafé gefið út sem hinir nýju eigendur munu kaupa. Á sama tíma verður gengið til samninga við stærstu kröfuhafa Árvakurs, fyrir utan Íslandsbanka sem er aðili að samningum um sölu fyrirtækisins, um lækkun krafna. Gefa samningsaðilar sér fáeinar vikur til að ljúka þessu ferli.

Unnið hefur verið að undirbúningi og sölu Árvakurs undanfarna mánuði en formlegt söluferli hefur staðið frá 27. janúar með auglýsingu fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka.

Gengið var til samninga við Þórsmörk ehf. sem hæstbjóðanda. Í tilkynningu Íslandsbanka um samningana kemur fram að tilboð Þórsmerkur hafi verið 200 milljónum kr. hærra en næsthæsta tilboð sem var frá Palumbo holdings ehf.

Kaupverð er ekki gefið upp. „Við erum að kaupa fyrirtækið á 200 milljónum meira en næstbjóðandi,“ var það eina sem Óskar Magnússon sagðist geta sagt um þetta.

Markmiðið að reka góðan og traustan fjölmiðil

Kaupin á viðskiptalegum grundvelli

„MARKMIÐIÐ er fyrst og fremst það að reka góðan, traustan og trúverðugan fjölmiðil sem Morgunblaðið hefur verið og koma honum upp úr því fari sem hann hefur verið í að undanförnu,“ segir Óskar Magnússon, lögmaður og eigandi Þórsmerkur ehf., um tilgang hóps fjárfesta sem gert hefur samning við Íslandsbanka um kaup á nýju hlutafé í Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins.

„Við teljum að það megi gera úr þessu góðan og arðvænlegan rekstur. Það er aðalmarkmið þeirra fjárfesta sem hafa komið til liðs við mig í þessu verkefni til þessa. Svo eru sjálfsagt mismunandi ástæður hjá hverjum og einum. Eflaust bera allir einhverjar tilfinningar til Morgunblaðsins, hafa áhuga á þessu merka fyrirbæri í íslenskri fjölmiðlasögu og vilja af ýmsum ástæðum að það blað verði gefið út áfram. Grundvöllurinn er samt sem áður viðskiptalegs eðlis,“ segir Óskar.

Íhaldssöm þróun

Árvakur hefur átt í fjárhagserfiðleikum að undanförnu og hefur rekstrarkostnaður verið lækkaður, meðal annars með fækkun starfsfólks. Spurður hvort gera þurfi miklar breytingar á rekstrinum segist Óskar telja að lykillinn að því að rekstur fyrirtækisins verði arðvænlegur sé ekki síst að viðhalda því sem til er. „Við væntum þess að Árvakur og það sem honum tilheyrir muni taka eðlilegri þróun, eins og hefur gerst í gegnum tíðina. Sú þróun hefur verið frekar íhaldssöm og ég held að það sé af hinu góða, ekki síst á tímum eins og núna.“

Nýir eigendur taka ekki strax við fyrirtækinu. Óskar segir að fyrst þurfi að ljúka ársuppgjöri og boða til hluthafafundar þar sem hlutafé verði væntanlega fært niður og síðan aukið aftur. Þetta ferli geti tekið nokkrar vikur. „Á sama tíma er ætlunin að láta reyna á samninga við aðra kröfuhafa heldur en þá sem núna hefur verið samið við um lækkun krafna.

Fyrr er ekki hægt að ganga frá eigendaskiptum og taka við fyrirtækinu. Ég vænti þess eindregið að þetta ferli gangi greiðlega,“ segir Óskar.

Sex fjárfestar standa að kaupunum með Óskari en fram kom í gær að ráðgert er að fleiri hluthafar komi til liðs við félagið. Óskar segir að þeir sex fjárfestar sem kynntir hafi verið til leiks með honum í gær standi að kaupunum. „Við höfum gefið til kynna að við viljum gjarnan fá fleiri. Það hafa aðrir gefið sig fram og lýst áhuga. Þó þeir séu ekki með á þessu stigi málsins kann það að vera að með nánari kynningu og þegar þessum áfanga er náð, að fleiri komi með. Það er opið.“

Félag með mjög dreifða eignaraðild, Almenningur ehf., var meðal bjóðenda í Árvakur. Spurður hvort til greina komi að opna félagið svo mikið, lýsir Óskar þeirri afstöðu sinni að ekki sé ráðlegt að Árvakur verði að svo stöddu hlutafélag í eigu mörg hundruð eða þúsund einstaklinga úr hópi almennings á Íslandi. „Það er einfaldlega vegna þess að þarna hafa verið miklir erfiðleikar. Ég tel að þeir sem nú taka væntanlega við þurfi að ná tökum á því sem þeir eru að fara að fást við, þannig að þeir standi í báða fætur, áður en farið er að hugleiða það að bjóða almennum borgurum hér aðild að Árvakri. Almenningur hefur orðið fyrir miklum búsifjum á undanförnum mánuðum vegna hlutabréfakaupa og ég treysti mér ekki til þess að fara í fararbroddi fyrir því að þeir fjárfesti í hlutabréfum, hvorki í Árvakri né annars staðar að svo stöddu.“ helgi@mbl.is