Lísbet Einarsdóttir
Lísbet Einarsdóttir
Eftir Lísbetu Einarsdóttur: "Tíu ár eru frá undirritun fyrsta samningsins um Fræðslustjóra að láni sem er leið fyrir fyrirtæki til að koma fræðslu- og starfsmenntamálum í farveg."

Í síbreytilegu starfsumhverfi fyrirtækja þurfa stjórnendur að vera vakandi yfir breytingum og hlúa að sínum mannauð, starfsfólkinu. Sífellt fleiri fyrirtæki gera sér grein fyrir mikilvægi þess og fjárfesta í fræðslu og starfsþróun starfsfólksins, þeim og fyrirtækinu til heilla. Þá þurfa að vera fyrirliggjandi leiðir sem henta, geta endurspeglað markmið og stefnu fyrirtækis sem skila árangri til lengri tíma litið. Það er lykill fyrirtækja að betra starfsumhverfi, aukinni framleiðni og bættri samkeppnisstöðu.

Fræðslusjóðir í atvinnulífinu, þ.m.t. Starfsafl, hafa það skilgreinda starfssvið að efla starfs- og símenntun starfsfólks með ýmsum hætti, s.s. styrkja einstaklinga og fyrirtæki vegna starfsmenntunar, skipulag og stefnumótun fræðslu í fyrirtækjum og eiga frumkvæði að þróunarverkefnum, svo fátt eitt sé talið. Fræðslustjóri að láni fellur undir alla þessa liði og er verkefni sem hefur gefist mjög vel.

Í nóvember árið 2007 undirritaði Starfsafl fyrsta samninginn vegna verkefnisins Fræðslustjóri að láni. Yfirskrift verkefnisins þá var Nýliðaþjálfun en tilgangurinn var að lána út mannauðsráðgjafa til fyrirtækja þeim að kostnaðarlausu, sem fór yfir verkferla við nýliðamóttöku o.fl. Meginmarkmið verkefnisins var að auka veg menntunar og þjálfunar innan fyrirtækja á almenna markaðnum en fjárstyrkur frá Starfsmenntasjóði félagsmálaráðuneytisins og öflugt samstarf Starfsafls, Eflingar, Samtaka atvinnulífsins og fl. gerði það að verkum að þetta var mögulegt.

Fjögur fyrirtæki tóku þátt á því ári, þar af eitt fyrirtæki á landsbyggðinni með stuðningi Landsmenntar, fræðslusjóðs, og mæltist það mjög vel fyrir. Samstarfsaðilar fræðslusjóðanna í verkefninu voru Minerva, fræðsla og ráðgjöf, og Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum. Verkefnið var til fyrirmyndar og forsvarsmenn fyrirtækjanna höfðu orð á því að aðkoma mannauðsráðgjafa hefði breytt viðhorfum millistjórnenda og annarra til símenntunar og starfsþróunar.

Á þeim tíu árum sem liðin eru frá undirritun fyrsta samningsins hefur mikið vatn runnið til sjávar og verkefnið tekið breytingum í takt við þarfir atvinnulífsins og fyrirtækjanna. Engu að síður eru meginmarkmið þau sömu, að lána ráðgjafa inn til fyrirtækja fyrirtækjunum að kostnaðarlausu að undanskildum þeim tíma sem felst í framlögðum tíma starfsfólks sem tekur þátt í verkefninu. Hlutverk ráðgjafans hefur þó breyst að einhverju leyti, en í dag fer ráðgjafinn inn og greinir með markvissum hætti fræðsluþarfir fyrirtækisins, samhliða stefnu þess, og dregur upp fræðsluáætlun sem tekur til allra starfsmannahópa innan fyrirtækisins.

Eftirspurn eftir verkefninu

Fræðslustjóri að láni er alltaf að aukast enda sjá fyrirtæki mikinn hag í því. Þar er lausn sem er framkvæmanleg án mikils tilkostnaðar. Í dag hefur Starfsafl fræðslusjóður undirritað hátt í 90 samninga vegna verkefnisins Fræðslustjóri að láni, þar af eitt klasaverkefni sem náði til fimm fyrirtækja og var þar um tilraunaverkefni að ræða. Í flestum tilfellum er um að ræða samstarfsverkefni Starfsafls og annarra sjóða og fer þá eftir félagsaðild starfsmanna hvaða sjóðir koma að verkefninu hverju sinni. Að því sögðu þá hefur Starfsafl ekki alltaf aðkomu að fræðslustjóraverkefnum og því má ætla að þau séu töluvert fleiri verkefnin í heildina og er það vel.

Þá hefur það verið mikill fengur fyrir sjóðina að hafa unnið með framúrskarandi ráðgjöfum, bæði sjálfstætt starfandi og ráðgjöfum innan símenntunarstöðvanna, sem búa yfir þekkingu og reynslu á þessu sviði. Verkefnið hefði aldrei náð að festa sig í sessi ef ekki væri fyrir þá.

Fræðslustjóri að láni er góð leið fyrir fyrirtæki til að koma fræðslu- og starfsmenntamálum í farveg, fá aðra sýn á fræðslustefnu fyrirtækisins, velta við steinum og horfa til framtíðar. Þá er það ekki síst mikilvægt á tímum þar sem rætt er um fjórðu iðnbyltinguna, störf að taka breytingum eða hverfa alveg og því enn mikilvægara en fyrr að fjárfesta í hæfni og þróun sinna starfsmanna.

Um Starfsafl:

Starfsafl – starfsmennt Samtaka atvinnulífsins og Flóabandalagsins varð til í tengslum við kjarasamninga vorið 2000. Þá var samið um stofnun sérstaks sjóðs sem ætlað var að byggja upp menntun almennra starfsmanna fyrirtækja. Á síðasta ári voru greiddir út styrkir fyrir tæplega 200 milljónir króna.

Höfundur er framkvæmdastjóri Starfsafls, fræðslusjóðs. lisbet@starfsafl.is