Áki Jónsson, annar stofnenda Aco hf. og fyrrverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins, fæddist 4.6. 1938 á Hjalteyri. Hann var starfsmaður Burroughs International í Sviss frá 1965 en sá aðallega um viðhaldsþjónustu fyrir bandaríska flugherinn á Íslandi. Árið 1974 stofnaði hann við annan mann fyrirtækið Aco hf.
NÝJAR ÁHERSLUR

HJÁ ACO

Eftir Hildi Friðriksdóttur

Áki Jónsson, annar stofnenda Aco hf. og fyrrverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins, fæddist 4.6. 1938 á Hjalteyri. Hann var starfsmaður Burroughs International í Sviss frá 1965 en sá aðallega um viðhaldsþjónustu fyrir bandaríska flugherinn á Íslandi. Árið 1974 stofnaði hann við annan mann fyrirtækið Aco hf. sem hann hefur verið framkvæmdastjóri fyrir þar til í febrúar síðastliðnum að sonur hans, Bjarni, keypti fyrirtækið og tók við.

Bjarni Ákason fæddist 30.12. 1961 í Reykjavík, lauk námi í rafvirkjun frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og stúdentsprófi frá sama skóla 1981. Á árunum 1995-96 var hann í viðskipta- og rekstrarfræðinámi hjá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands. Hann hefur starfað hjá Aco hf. síðan 1983.BJARNI ÁKASON tók við stöðu framkvæmdastjóra af föður sínum í febrúar síðastliðnum eftir að hafa keypt af fjölskyldunni allt hlutafé fyrirtækisins. Breytingar eru þegar farnar að sjást með nýjum skipstjóra því nýtt skipurit hefur tekið gildi. Í stað örfárra deilda áður hefur fyrirtækinu verið skipt upp í minni einingar. "Við höfum til dæmis brotið upp annars vegar verslunarrekstur, þar sem seldar eru smærri vélar til heimila og fyrirtækja, og hins vegar svokallaðar lausnir á tölvukerfum fyrir fyrirtæki," segir Bjarni.

Hjá fyrirtækinu starfa nú 22 starfsmenn og eru flestir í þjónustudeild. Hefur starfsfólki fjölgað jafnt og þétt gegnum árin eftir því sem umsvifin hafa aukist. Aco er einna umsvifamest í þjónustu við prentiðnaðinn en einnig selur fyrirtækið Leo tölvur, Rioch ljósritunarvélar og faxtæki ásamt öðrum vörum tengdum tölvuiðnaði.

Breyttar áherslur

Bjarni segir að í framtíðinni muni Aco í auknum mæli leggja áheslu á heildarlausnir í tölvumálum fyrir fyrirtæki bæði hvað varðar hugbúnað og þjónustu. "Við erum að styrkja net- og þjónustudeildirnar og þar sjáum við vaxtarbroddinn. Við sjáum fram á að þurfa að fjölga starfsfólki eitthvað í þessum deildum, sem fært verður um að leiðbeina viðskiptavinum um notkun tölvukerfanna og stjórnendum um hvernig þeir geti nýtt sér upplýsingatæknina."

Hann bætir við að nú, 22 árum eftir að fyrirtækið var stofnað, sé það í raun að snúa aftur til uppruna síns. Hann útskýrir að framtíðaráform Aco séu meðal annars að leggja áherslu á aukin viðskipti við Unisys, sem Aco hf. flutti upphaflega inn frá, en þá undir nafni Burroughs. Fyrirtækið Unisys var síðan stofnað upp úr Burroughs International árið 1986.

Undanfarin tvö ár hefur Aco átt í samvinnu við Unisys og er afrakstur þess meðal annars innflutningur á nýjum tækjum til bankakerfisins sem verður síðar á þessu ári. "Okkar stefna er að koma Unisys-vélum inn í millifyrirtækin. Í því skyni erum við að skoða hvernig lausnir hægt er að finna sem henta. Við höfum til dæmis mikið velt fyrir okkur hvernig tryggja megi öryggi netkerfanna, einkum nú þegar notkun alnetsins er orðin svo víðtæk sem raun ber vitni," segir Bjarni.

Nýir hluthafar

Framtíðaráform Aco eru þó ekki einungis bundin við Unisys því stefnt er að því með tímanum að koma fyrirtækinu á Opna tilboðsmarkaðinn og selja hlutabréf til nýrra hluthafa. "Til að styrkja fyrirtækið faglega væri gott að fá fleiri hluthafa," segir Bjarni.

Nú þegar hefur fyrirtækið Opin kerfi sýnt áhuga á að eignast hlutdeild í Aco og segir Bjarni samstarf við þá góðan valkost. "Við höfum verið í samstarfi við þá og selt vörur þeirrar í nokkra mánuði með nokkrum árangri. Áframhaldandi samvinna eða eignaraðild tel ég að styrki fyrirtækið í samkeppninni með því að starfsemin verður enn víðtækari," bætir Áki við.

Spennandi vettvangur

Bjarni er ekki ókunnugur fyrirtækinu því hann byrjaði stráklingur sem sendill og hefur síðan unnið í öllum deildum fyrirtækisins. Nú síðast vann hann í söludeildinni. Áhugaverðast finnst honum að sjálfsögðu núverandi starf, enda er hann fullur orku og tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni. Faðir hans tekur fram að tölvugeirinn sé mjög lifandi starfsvettvangur en jafnframt mjög krefjandi. "Hlutirnir eru að gerast hér og nú og menn verða stöðugt að fylgjast með og vera vakandi til að missa ekki af lestinni. Þetta er því mjög spennandi umhverfi, sérstaklega fyrir yngri mann," segir Áki.

Þegar þeir feðgar eru spurðir hvers vegna eigendaskipti hafi orðið segja þeir að tími hafi verið kominn að færa ábyrgðina af höndum þess eldri yfir á þann yngri. Tímabært hafi verið að gera áherslubreytingar í fyrirtækinu, sem sé auðveldara með nýrri forystu. Áki bendir á að samkeppni tölvufyrirtækja sé mikil og hafi alla tíð verið. Ef eitthvað, sé hún jafnvel enn harðari nú en áður. Hann bætir við að sér finnist þægileg tilhugsun að losna við ábyrgðina af rekstrinum og geta átt aukinn tíma fyrir sjálfan sig, trilluna sína á Hjalteyri og sumarbústaðinn við Þingvallavatn. "Ég tek þó fram að ég er engan veginn hættur og er ekki kominn á neina göngudeild," segir hann og brosir.

Áki hafði unnið sem loftskeytamaður á sínum yngri árum en árið 1965 fékk hann vinnu hjá Burroughs International í Sviss. Þar hlaut hann þjálfun sína en starfaði á Íslandi og sá aðallega um viðhaldsþjónustu á tölvukerfi bandaríska flughersins á Keflavíkurflugvelli. Síðar vann hann um tíma hjá H. Benenediktssyni hf. sem var með Burroughs-umboðið.

Þjónusta prentiðnaðinn

Árið 1975 stofnaði hann ásamt Garðari Karlssyni Aco hf. en rak það einn frá árinu 1981. "Við vorum fyrst með þjónustu við Burroughs- tölvurnar en tókum síðan við umboðinu. Starfsemin vatt tiltölulega fljótt upp á sig því á þessum tíma var ný tækni að ryðja sér rúms hjá prentsmiðjunum, þ.e. blýið var að detta út og tölvur að koma inn," segir hann. Síðan bættust við fleiri verkefni í tengslum við prentiðnaðinn, s.s. innsláttarborð, setningartæki, tölvukerfi, filmuplötur, framköllunarvörur o.fl. Um nokkurn tíma hefur þjónusta við prentiðnaðinn verið stór hluti af starfsemi Aco.

Fyrirtækið sér einnig um að flytja út notaðar filmur og vökva til endurvinnslu til Kanada. "Við höfum þannig lokað hringnum, sem hefur verið bæði til góðs fyrir okkur og viðskiptavini okkar."

Áki tekur einnig fram að Aco hafi verið fyrst fyrirtækja til að flytja inn tölvur frá Tævan í upphafi PC-byltingarinnar í kringum 1983. Þessum tölvum hafi ekki verið spáð góðu gengi en reyndin er sú að þær hafa staðið sig mjög vel. Á þessum árum varð mikil bylting á íslenska tölvumarkaðinum sem varð til þess tölvufyrirtæki spruttu upp en mörg þeirra höfðu entust ekki lengi. Bjarni minnist þess að eitt árið voru fyrirtækin 23 sem seldu PC-tölvur en ekki leið á löngu þar til þeim hafði fækkað um helming.

Búast við aukinni veltu

Að sögn þeirra feðga hefur Aco staðið á traustum grunni gegnum árin, litlar áhættur hafa verið teknar og það að fyrirtækið þjónaði bæði tölvuiðnaðinum og prentiðnaðinum gaf því ákveðna breidd. Heildarvelta íslenskra tölvufyrirtækja var í fyrra um ellefu milljarðar króna og þar af var hlutur Aco 400 milljónir króna og hafði þá aukist um 20% frá árinu áður. Búast þeir Bjarni og Áki við 20-25% veltuaukningu á þessu ári og þá aðallega á þjónustu- og hugbúnaðarsviðinu en einnig í rekstrarvörum og skrifstofutækjum. "Það er að verða bylting í ljósritunarvélum og prenturum. Ljósritunarvélar í stafrænu formi eru að sjá dagsins ljós, sem gefa aukin gæði og meiri möguleika. Einnig munu ljósritunarvélar tengjast í mun meira mæli netvæðingu fyrirtækja," segir Áki.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

FEÐGARNIR Áki Jónsson fyrrverandi framkvæmdastjóri (t.v.) og Bjarni Ákason (t.h.) núverandi framkvæmdastjóri ræða við einn af starfsmönnum fyrirtækisins.