Allt stefnir í það að Guðmundur Bjarnason umhverfis- og landbúnaðarráðherra verði ráðinn framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs á næstunni og láti af embætti ráðherra um næstu áramót. Arna Schramkomst að því að ekki er víst að framsóknarmenn velji annan ráðherra í hans stað á þessu kjörtímabili, þótt ákveðnar vangaveltur séu uppi um hugsanlegan eftirmann.
Guðmundur Bjarnason þótti hæfastur umsækjenda um stöðu framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs

Hyggst láta af

embætti ráðherra

um næstu áramót

Allt stefnir í það að Guðmundur Bjarnason umhverfis- og landbúnaðarráðherra verði ráðinn framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs á næstunni og láti af embætti ráðherra um næstu áramót. Arna Schram komst að því að ekki er víst að framsóknarmenn velji annan ráðherra í hans stað á þessu kjörtímabili, þótt ákveðnar vangaveltur séu uppi um hugsanlegan eftirmann. UNDIRBÚNINGSNEFND um stofnun Íbúðalánasjóðs ákvað á fundi sínum í gærmorgun að fela Gunnari S. Björnssyni formanni nefndarinnar og Árna Gunnarssyni, aðstoðarmanni félagsmálaráðherra, að ganga til viðræðna við Guðmund Bjarnason umhverfis- og landbúnaðarráðherra á grundvelli umsóknar hans um stöðu framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs. Sautján umsóknir bárust um stöðuna og segir Gunnar S. Björnsson formaður undirbúningsnefndarinnar að það hafi verið sameiginlegt álit nefndarinnar að ganga til viðræðna við Guðmund Bjarnason þar sem hann hafi þótt hæfastur af þeim sem sóttu um stöðuna.

Undirbúningsnefnd Íbúðalánasjóðs ræður í framkvæmdastjórastöðuna og að sögn Gunnars er stefnt að því að viðræðum við Guðmund ljúki í næstu viku. Í þeim viðræðum verður meðal annars rætt um það hvenær Guðmundur kemur til starfa, en Íbúðalánasjóður tekur við verkefnum Húsnæðisstofnunar ríkisins í upphafi næsta árs. Guðmundur Bjarnason kveðst í samtali við Morgunblaðið vonast til þess að samningaviðræðurnar gangi vel og að gengið verði frá ráðningunni fyrr en seinna.

Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra og formaður Framsóknarflokksins, segir að koma verði í ljós hvort og þá hvenær Guðmundur fái starfið. "Eftir að það liggur ljóst fyrir munum við ákveða hvenær hann lætur af störfum og hvernig þau mál verða leyst innan flokksins," segir Halldór, sem staddur er í Suður-Afríku. "Ef Guðmundur fer í þetta starf mun hann ekki gefa kost á sér sem varaformaður flokksins og arftaki hans yrði þá kosinn á flokksþingi í nóvember."

Spurður hvort hann styðji Guðmund í þeirri ákvörðun að sækja um starf framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs, segir Halldór: "Ég tel að Guðmundur sé mjög hæfur til að gegna þessu starfi og hafi alla burði til þess. Ég hef mjög góða reynslu af samstarfi við Guðmund Bjarnason og gef honum mín bestu meðmæli."

Ákvað nýlega að sækja um

Aðspurður játar Guðmundur því að ákvörðun hans um að sækja um stöðu framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs hafi borið brátt að og segir að hann hafi ekki velt því fyrir sér að sækja um starfið fyrr en staðan hafi verið auglýst í sumar. "Ég hafði ekki leitt hugann að þessu máli sérstaklega fyrr en þessi staða var auglýst," segir Guðmundur og kveðst þá hafa farið að velta því fyrir sér hvort þetta væri ekki kjörið tækifæri til þess að skipta um starfsvettvang. Starfið væri metnaðarfullt og honum fyndist hann fyllilega geta tekist á við það.

"Ég ákvað að skoða þetta til hlítar og gera það þá upp við mig í leiðinni hvort ég ætlaði að vera í stjórnmálunum það sem eftir er af minni starfsævi, hvort sem það hefði verið eitt kjörtímabil í viðbót eða tvö," segir hann og heldur áfram. "Ég er búinn að vera í þinginu í 19 ár og þar áður í sveitarstjórnarpólitík í sjö ár, þannig að ég er búinn að eyða löngum tíma ævi minnar í stjórnmálavafstrið, en er þó ekki enn á þeim aldri að ég sé tilbúinn til þess að fara að setjast í einhvern hægindastól eða helgan stein," segir hann og bætir við: "Þess vegna hlaut ég að hrökkva eða stökkva."

Aðspurður segist hann gera ráð fyrir því að hætta þingmennsku og ráðherradómi um áramótin, en þá er gert ráð fyrir því að Íbúðalánasjóður taki til starfa, samkvæmt nýju húsnæðislögunum.

Rætt um Valgerði og Guðna sem hugsanlega arftaka

Umsókn Guðmundar um starf framkvæmdastjóra Íbúðalánsjóðs virðist hafa komið mörgum framsóknarmönnum á óvart, þó lengi hefði verið orðrómur um að Guðmundur væri á leið út úr stjórnmálum. Einn heimildarmaður Morgunblaðsins segir auk þess að þetta beri upp á heldur óheppilegan tíma, þar sem formaður flokksins, Halldór Ásgrímsson, sé í opinberri heimsókn í Afríku um þessar mundir og komi ekki til landsins fyrr en í næstu viku.

Sami heimildarmaður bendir hins vegar á að í kjördæmunum væri fólk þegar farið að velta fyrir sér eftirmanni Guðmundur í ráðherrastól og samkvæmt heimildum Morgunblaðsins virðast þrjú nöfn gjarnan vera nefnd í því sambandi, þ.e. nöfn þeirra Valgerðar Sverrisdóttur, Guðna Ágústssonar og Sivjar Friðleifsdóttur. Ekki hefur þó gefist tími til að ræða þessi mál formlega á þingflokksfundi, en í samtölum blaðamanns við nokkra þingmenn virðast Valgerður og Guðni helst koma til greina.

Arftaki Guðmundar sem þingmaður ætti hins vegar að vera Jóhannes Geir Sigurgeirsson formaður stjórnar Landsvirkjunar, en hann er fyrsti varaþingmaður Framsóknarflokksins í Norðurlandskjördæmi eystra. Aðspurður hvort hann hyggist taka við þingsætinu segist hann munu taka afstöðu til þess þegar þar að komi, en þá þyrfti hann að meta það hvort það samræmdist sínum áætlunum.

Samkvæmt heimildamönnum Morgunblaðsins þykir Valgerður koma nokkuð sterkt til greina sem arftaki Guðmundar, m.a. vegna þess að hún er formaður þingflokks Framsóknarflokksins og hefur verið lengi á þingi. Þá þyki það kostur að hún er kona, þar sem flokkurinn sé að reyna að bæta ásýnd sína í jafnréttismálum. Guðni þykir þó einnig koma sterklega til greina, m.a. vegna þess að hann hafi verið lengi á þingi og leiði lista framsóknarmanna í Suðurlandskjördæmi, en auk þess er hann formaður landbúnaðarnefndar Alþingis. Verði Valgerður fyrir valinu í ráðherrastólinn, losnar hins vegar embætti þingflokksformannsins og þykir ljóst að hart verði sóst eftir því úr ýmsum áttum. Þar á meðal verði Guðni Ágústsson, Siv Friðleifsdóttir og Ólafur Örn Haraldsson sem nú er varaformaður þingflokksins.

Ekki búið að ræða hvenær Guðmundur hættir

Ekki hefur verið rætt um það formlega, hvorki hjá þingmönnum né hjá flokksforystunni, hvenær og með hvaða hætti Guðmundur láti af embætti ráðherra, en ýmsum hugmyndum hefur verið varpað fram manna í milli. Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins hefur í fyrsta lagi verið rætt um það að Guðmundur láti af ráðherradómi um næstu áramót, eins og hann hefur reyndar sjálfur gert ráð fyrir, og þá verði nýr ráðherra skipaður í hans stað, þann stutta tíma sem eftir verður af kjörtímabilinu. Í öðru lagi hefur verið rætt um að Guðmundur láti af embætti mjög fljótlega, til þess að arftaki hans hafi tækifæri til að sinna embættinu af myndugleika. Í þriðja lagi hefur verið rætt um að Guðmundur láti af embætti um næstu áramót, en að hugsanlega utanríkisráðherra og félagsmálaráðherra skipti með sér ráðuneytum hans út kjörtímabilið og í fjórða lagi hefur verið rætt um að Guðmundur haldi ráðherraembættinu eitthvað fram á næsta ár og taki þar með ekki við starfi framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs fyrr en nokkru eftir áramót.

Páll Pétursson félagsmálaráðherra nefndi síðastnefndu hugmyndina sem ákveðinn möguleika í samtali við blaðamann, en lagði áherslu á að ekkert hefði verið ákveðið í þeim efnum enda eðlilegt að formaður flokksins, Halldór Ásgrímsson, kæmi fyrst heim og gerði sínar tillögur. Páll fullyrti hins vegar að það yrði engin breyting á ríkisstjórninni fyrr en í fyrsta lagi eftir áramót.

Eins og fyrr segir sóttu sautján manns um embætti framkvæmdastjóra Íbúðalánasjóðs, en auk Guðmundar eru umsækjendur eftirtaldir: Arngrímur Blöndahl, Dóra Stefánsdóttir, Elín Sigrún Jónsdóttir, Guðmundur Gylfi Guðmundsson, Guðlaugur Stefánsson, Kristín Sigurðardóttir, Hilmar Þórisson, Hjálmar Kjartansson, Ingi Valur Jóhannsson, Lárus Bjarnason, Magnús I. Erlingsson, Sigurður Geirsson og Vilhjálmur Bjarnason. Þrír umsækjendur sem óskuðu nafnleyndar drógu umsóknir sínar til baka.