SAMNINGUR á milli SÍF hf. og eigendanna að E&J Armengol S.A. í Barcelona um kaup SÍF hf. á 70% hlut í félaginu hefur nú verið undirritaður. Einnig hafa verið undirritaðir starfssamningar við eigendur að E&J Armengol S.A. þá Eduard Armengol, sem gegna mun áfram framkvæmdastjórastöðu við félagið og Joan Armengol sem gegna mun áfram stöðu sölu- og markaðsstjóra.
SÍF kaupir 70% hlut í Armengol, helzta keppinaut sínum á Spánarmarkaði Markaðshlutdeild

SÍF á Spáni um 30%

SAMNINGUR á milli SÍF hf. og eigendanna að E&J Armengol S.A. í Barcelona um kaup SÍF hf. á 70% hlut í félaginu hefur nú verið undirritaður. Einnig hafa verið undirritaðir starfssamningar við eigendur að E&J Armengol S.A. þá Eduard Armengol, sem gegna mun áfram framkvæmdastjórastöðu við félagið og Joan Armengol sem gegna mun áfram stöðu sölu- og markaðsstjóra. Samkvæmt samningnum er gert ráð fyrir að yfirtakan eigi sér stað 31. júlí nk. að undangenginni endurskoðun á félaginu. Með þessum kaupum er SÍF komið með tæpan þriðjung allra saltfiskviðskipta á Spáni og með um 20% viðskipta með saltfisk í heiminum. Velta SÍF verður að þessu loknu um 22 milljarðar króna.

Veltan um 1,5 milljarðar króna

E&J Armengol S.A. hefur í gegnum tíðina verið öflugasti keppinautur dótturfélaga SÍF hf. á Spáni, Union Islandia S.A. og Comercial Heredia S.A. Félagið hefur keypt frá keppinautum SÍF hf. á Íslandi um 3000 tonn af saltfiski á ári, ásamt því að hafa keypt saltfisk frá Færeyjum og Noregi. Velta félagsins á síðasta ári var um 3000 milljónir peseta eða um 1,5 milljarður ísl. kr. og hefur reksturinn gengið vel, einnig er eiginfjárstaðan sterk.

Vörumerki félagsins er þekkt á meðal kaupenda á Spáni og hefur félagið yfir að ráða öflugu dreifikerfi á afurðum sínum. Félagið hefur aukið sölu sína á fullunnum saltfiskafurðum verulega á undanförnum misserum, ásamt því að sérpakka stórum hluta af sínum vörum í neytendapakkningar. Einnig dreifir félagið léttsöltuðum frystum flökum, reyktum laxi o.fl. afurðum. Um 60 starfsmenn starfa hjá félaginu í dag og ekki er gert ráð fyrir breytingu á því.

Erum að styrkja stöðu okkar

"Með þessum kaupum er SÍF- samstæðan að styrkja verulega stöðu sína á Spánarmarkaði. Við þessar aðstæður er markaðshlutdeild samstæðunnar orðin yfir 60% á Katalóníumarkaði, á markaði sem í gegnum tíðina hefur greitt hvað hæst verð fyrir saltfiskafurðir. Með þessum kaupum er SÍF-samstæðan einnig að styrkja stöðu sína gagnvart viðskiptavinum sínum hérlendis, þ.e. saltfiskframleiðendum, með milliliðalausum aðgangi að mjög öflugum dreifileiðum að einum besta saltfiskmarkaði sem völ er á," segir í frétt um samninginn frá SÍF.

Gunnar Örn Kristjánsson, framkvæmdastjóri SÍF, segir kaupin á 70% hlutafjár í Armengol afar mikilvæg fyrir félagið. "Armengol er mjög öflugt í framhalds- og fullvinnslu afurða úr saltfiski og með gott dreifingarkerfi. Dótturfyrirtæki okkar, Union Islandia, í Barcelona hefur á hinn bóginn verið meira í því að dreifa saltfiskinum í 25 kílóa kössum inn á matvörumarkaði og sérstakar saltfiskverzlanir. Þetta eykur breiddina hjá okkur og styrkir stöðu okkar á markaðnum verulega, enda hefur Armengol veitt okkur meiri samkeppni en nokkur annar keppinautur á markaðnum.

Þessi kaup hafa einnig haft áhrif hér heima, því þeir sem hafa verið að selja Armengol fisk héðan að heiman finna ekki annan kaupanda sem tekur við 3.000 tonnum á ári. Til þess er enginn nógu stór lengur. Með þessu erum við komnir með stærri einingu en áður og samkeppnishæfari rekstur," segir Gunnar Örn.

Losa okkur við milliliðina

Hann segir enn fremur að með þessum kaupum sé SÍF að styrkja stöðu sina gagnvart viðskiptavinum sínum hér heima verulega. "Stefna okkar hefur verið sú að losa okkur við milliliðina, sem hafa verið á milli okkar og hins endanlega kaupanda. Með þessu erum við að ná mikilli hagkvæmni gegn um allt kerfið, bæði fyrir framleiðendur og okkur sjálfa. Við vonumst eftir því að þeir sem hafa selt Armengol fisk héðan haldi því árfram, en framleiðendur ráða því auðvitað sjálfir við hvaða útflytjendur þeir skipta. Við værum auðvitað mjög ánægðir ef þessi viðskipti færast yfir til okkar.

Armengol og Union Islandia verða rekin sem algerlega aðskilin félög. Sömu stjórnendur verða áfram hjá Armengol og áherzlan verður áfram lögð á fullvinnslu afurðanna fyrir smásölu í stórmörkuðum. Union Islandia heldur svo áfram sínu striki. Það hefur verið að selja meira og meira inn á stórmarkaði og risamarkaði og auka vöruúrval sitt, meðal annars að taka reyktan lax frá Frakklandi. Fyrirtækið hefur verið að setja upp svokallaðar útvatnarabúðir, saltfiskverzlanir í stórmörkuðunum. Þar hefur meðal annars verið gerður samningur við stórmarkaðakeðjuna Prica um samstarf. Þetta hefur gengið ágætlega og lögð verður áherzla á framhald þessarar þróunar. Union Islandia selur megnið af sínum fiski til endanlegs notanda, fiskbúða og veitingahúsa eins og Armengol.

Við leggjum áherzlu á að ná sterkri stöðu á þessu sviði og ekki aðeins í Katalóníu, heldur öllum Spáni. Bæði þessi fyrirtæki hafa mjög sterka stöðu á Norður-Spáni, en Union Islandia hefur verið með sterkari stöðu á Suður-Spáni. Þá hefur annað dótturfyrirtæki okkar Commercial Heredia mjög sterka stöðu syðst í Katalóníu."

Stenzt samkeppnislög

Hvað með samkeppnislög á Spáni, geta þau sett strik í reikninginn?

"Það voru sett ný samkeppnislög á Spáni í apríl síðastliðnum. Við þurfum að fara betur í gegn um það ferli, en samkvæmt því sem lögfræðingar okkar segja eru litlar sem engar líkur á því að þetta verði stoppað, en hugsanlega settir einhverjir skilmálar. Við keyrum því á þetta af fullum krafti."

Union Islandia seldi á síðasta ári um 4.600 tonn af saltfiski, Armengol um 3.000 og Heredia um 500 tonn. Samtals verða fyrirtæki í eigu SÍF því með rúmlega 8.000 tonn árlega miðað við stöðuna núna. Það er tæplega þriðjungur af öllum saltfiskmarkaðnum á Spáni. Samanlögð velta verður þá um það bil 3,5 milljarðar króna. Að þessu loknu verður árleg velta SÍF að minnsta kosti 22 milljarðar króna miðað við óbreyttar forsendur.

Ýmis hagkvæmni

"Með kaupunum á Armengol fáum við vonandi meira magn í gegn um kerfið án þess að auka kostnað. Við munum jafnframt ná hagkvæmni í flutningum í gegn um okkar eigin flutninga, birgðahald verður hagkvæmara, en birgðahald fyrir Spán er í Jonzac í Frakklandi og við munum ná fram ýmissi annarri hagkvæmni, sem á að geta styrkt samkeppnisstöðu okkar."

Færri og stærri

Rekstur Armengol hefur gengið vel. Hvers vegna er þá verið að selja meirihlutann í því?

"Fyrirtækið er vissulega í góðum rekstri og fjárhagslega vel sett. Þeir eru ekki að selja af fjárhagslegum ástæðum. Þeir sjá framtíðina fyrir sér með þeim hætti, að aðilum í innflutningi og dreifingu á saltfiski er að fækka og þeir eru að stækka. Það verður erfiðara og erfiðara að keppa við stóru aðilana, sem hafa, eins og SÍF, góðan aðgang að hráefni, bæði á Íslandi, í Noregi, Færeyjum og í Kanada. Það verður stöðugt mikilvægari þáttur í starfsemi af þessu tagi að tengja saman hráefnisöflun og dreifingu til endanlegs kaupanda, losa sig við milliliðina. Nánast allar okkar fjárfestingar að undanförnu felast í því að kaupa aðgang að markaði og fá tækifæri til að koma vörum okkur til endanlegra kaupenda.

Kaupin á Armengol eru liður í þessu og þar erum við einnig að fjárfesta í mjög góðu vörumerki. Svona fjárfesting í vörumerki og markaði tryggir jafnframt stöðu framleiðenda hér heima. Þeir eru þá öruggari með að selja framleiðslu sína á viðunandi verði. Leiðin fyrir fiskinn þeirra inn á markaðin er mun greiðari en ella.

Eigendur Armengol gerðu sér grein fyrir því að samkeppnin yrði þeim erfið í framtíðinni vegna þess að þá skorti nægilega öruggan aðgang að hráefni. Þeir sáu því hag fyrirtækisins bezt borgið með því að selja SÍF meirihluta í félaginu til að tryggja framtíð þess.

Aðgangur að hráefni mikilvægur

Þessar stóru verzlunarkeðjur taka viðskipti við þá, sem hafa öruggan aðgang að hráefni og breitt vöruúrval, fram yfir hina, sem eru smærri geta ekki sýnt fram á að þeir geti alltaf staðið við afhendingu á réttum tíma. Til þess að halda velli í þessari hörðu samkeppni er aðgangur að hráefni nauðsynlegur, breitt vöruúrval og öflugt dreifikerfi lykillinn að velgegni.

1998 settum við okkur það markmið að ná 20% hlutdeild í saltfiskviðskiptum í heiminum á fimm árum. Við erum að komast á það stig nú," segir Gunnar Örn Kristjánsson.

Bætir stöðu framleiðenda

Armengol þekkt vörumerki