Guðjón Jónsson
Guðjón Jónsson
SÍÐUSTU fréttir: Ófært um Holtavörðuheiði ... Blindhríð ... Margir bílar fastir... björgunarsveitir líka fastar og bíða átekta ...

SÍÐUSTU fréttir: Ófært um Holtavörðuheiði ... Blindhríð ... Margir bílar fastir... björgunarsveitir líka fastar og bíða átekta ... en greiðfært um Laxárdal og Bröttubrekku, síðan göngin þar voru opnuð í haust, næststytztu göng og ódýrustu sem gerð verða á landinu. Engin ástæða lengur að reyna að brjótast yfir Holtavörðuheiði í tvísýnu veðri eða færð.

Hvenær fáum við þessar fréttir af vetrarfærðinni? Hversu lengi eigum við að bíða eftir þessari lausn, þessari ódýru lausn á helzta vanda í vetrarferðum milli landshluta hér vestanlands?

Göng um Bröttubrekku verða aðeins 1,8 km, kosta samkvæmt áætlun Vegagerðarinnar 1.250 milljónir, og munu tveir flokkar gangagerðarmanna ljúka verkinu á hálfu ári eða svo. Nei, raunar kosta göngin minna, því að meir en fjórðungur þessa kostnaðar skilar sér eins og af himni sendur, um 350 milljónir - með því að hætta við þá vegagerð sem verður yfir fjallið, ef ekki koma göng núna - með göngunum sparast þessir peningar. Í rauninni kosta göngin því aðeins 900 milljónir, eða s.s. nemur tekjuafgangi ríkissjóðs í hverri viku. Þar að auki sparast allur sá kostnaður, angur og erfiði, hættur og vandræði sem fólk verður að berjast við vetur eftir vetur á þessum fjallvegum svo lengi sem göngin vantar.

Vissulega eru margir fjallvegir hærri en þessi, 403 m y.s., og þrátt fyrir göng fer vegurinn upp í 280 m hæð, en jafnan er það hæsti kaflinn sem viðsjálastur er vegna snjóa, og hér er það sá 4 km kafli sem hæst fer 123 m hærra en vegur um göngin.

En fleira getur líka farið úrskeiðis en að snjór loki leið, og er þá mikið öryggi á myrku vetrardægri að eiga slíkt skjól á leiðinni sem veggöng eru. Örugg vetrarleið um Bröttubrekku, langt frá byggð í báðar áttir, hlýtur að verða afar mikilvæg fyrir marga, því að hér verður aðalbraut milli höfuðborgar og Vestfjarða, einnig Dalasýslu a.m.k., og ýmist aðalbraut eða varaleið allra annarra byggða norðan Snæfellsnesfjallgarðs og Holtavörðuheiðar. (Varaleið fyrir Holtavörðuheiði verður vafalaust síðar meir um Haukadal fremur en Laxárdal, eftir sem áður verður hún um Bröttubrekku - í göngum.)

Hér er ekki átt við að samþykktum göngum milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar verði seinkað, alls ekki. Heldur að hin stuttu göng um Bröttubrekku verði gerð nú þegar, áður en undirbúningi lýkur fyrir austan.

Að vísu gilda næstum sömu rök um Klettsháls, einungis má ætla að þar verði minni umferð en um Bröttubrekku. Þar yrðu ódýr göng, 1,6 milljarðar, (3,8 km), og þar fara 300 milljónir í bráðabirgðaveg yfir hálsinn og þar með í súginn, nema göng komi strax. En bráðabirgðalausn er engin frambærileg í Almannaskarði, ekkert nema göng, þau allra stytztu og ódýrustu (600 milljónir) - engin rök fyrir að nýta ekki þennan biðtíma þar.

Jú, annars, kannski er orðið um seinan að gera þetta nú, fyrst ekki var byrjað í fyrra, og af því líka að allir hrópa á samgöngubætur - og liggur á - þá skal hér ekki haldið fram nema þeim einum kosti, sem heilbrigð skynsemi hlýtur að velja fyrstan, ef hún fær að ráða, þ.e. að spara nú tíma og hundruð milljóna króna með því að grafa göng undir Bröttubrekku strax í sumar, meðan gangagerðarmenn eru ekki bundnir annars staðar.

NB: Hvar er allt fólkið sem þarf - eða kann að þurfa - að fara um Bröttubrekku að vetrarlagi, hví þegir það allt núna? Er kannski raunin sú, að hér sé, þrátt fyrir góða meiningu, röng ályktun manns, sem fer aldrei þessa leið? Ja, góðir hálsar, Dalamenn og Breiðfirðingar, Vestfirðingar, Strandamenn og Norðlendingar, þessu svarið þið með eigin orðum eða áframhaldandi þögn. Já, með þögn - og þá væri tilhlýðilegt að botna þetta ritverk með niðurlagsorðum sýslumannsins á Reykhólum, sem hann lagði séra Sigvalda í munn.

GUÐJÓN JÓNSSON,

fv. kennari.

Frá Guðjóni Jónssyni: