Upplýsingar úr viðhorfsrannsókn um ferðavenjur Íslendinga á síðasta ári sem gerð var á vegum...
Upplýsingar úr viðhorfsrannsókn um ferðavenjur Íslendinga á síðasta ári sem gerð var á vegum Ferðamálaráðs.