Jóna Valgerður Kristjánsdóttir
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir
Af þessu má sjá, segir Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, að Reykhólahreppur sinnir fullkomlega lögboðnum skyldum sínum og vel það, hvað varðar þjónustu við íbúa Flateyjar.

Í Morgunblaðinu 27. mars s.l. var grein um Flatey á Breiðafirði sem bar yfirskriftina: "Sameining Flateyjar og Stykkishólms í eitt sveitarfélag", þar sem því er haldið fram að öll sú þjónusta sem Reykhólahreppur veitir í Flatey sé ófullnægjandi og í algjöru lágmarki. Ýmsar rangfærslur eru í greininni, t.d. er sagt að Barðastrandarhreppur hafi tilheyrt Austur-Barðastrandarsýslu. Það er ekki rétt, hann er í Vestur-Barðastrandarsýslu. Af greininni má ráða að fjölmenni búi í Flatey, en þar eru aðeins 7 íbúar skráðir 1. des. sl. þó að á sumrin sé þar fólk í mislangan tíma í gömlu húsunum. Hið eina rétta sem þar er sagt er að erfitt er vegna staðhátta að þjóna Flatey þar sem stjórnsýsla Reykhólahrepps er staðsett á Reykhólum. Það hefur hins vegar ekki komið í veg fyrir að Reykhólahreppur fullnægi öllum sínum skyldum vegna Flateyjar samkvæmt sveitarstjórnarlögum, og skal það nú rakið í stuttu máli.

Sorphreinsun

Venjulegri sorphreinsun er sinnt með samningi við verktaka í Stykkishólmi sem hefur gáma staðsetta í Flatey og eru þeir fluttir reglulega með Baldri og losaðir vikulega yfir sumarið en á 2ja vikna fresti að vetri til. Þess má geta að íbúar í öðrum hlutum Reykhólahrepps þurfa mun lengri vegalengdir til að losa sitt heimilissorp í gáma en íbúar Flateyjar. Kostnaður við sorplosun í Flatey árið 2000 var um 400.000 kr.

Slökkviliðsmál

Slökkviliðsstjóri í Flatey er Magnús Jónsson í Krákuvör og heldur hann slökkviliðsæfingar þegar flest er af sumardvalarfólki í Flatey. Slökkvibúnaður er tiltækur á kerru og talinn fullnægja þörfinni sem til staðar er. Var hann keyptur fyrir nokkrum árum af Framfarafélaginu en Reykhólahreppur tók að sér að greiða kostnaðinn sem var rúmlega hálf milljón króna.

Skipulagsmál

Fyrir nokkrum árum var unnið aðalskipulag fyrir Flatey og síðan deiliskipulag af tilteknum hlutum eyjarinnar. Uppreiknað til verðlags í dag kostaði það um þrjár milljónir króna. Og þær breytingar sem síðan hefur þurft að gera í skipulagsmálum hafa verið unnar og auglýstar með formlegum hætti.

Reykhólahreppur stendur að embætti byggingarfulltrúa ásamt Dalabyggð, Saurbæjarhreppi og nokkrum hreppum á Ströndum. Í Flatey búa 7 manns allt árið og eru með lögheimili þar. Það eru um 2% af íbúatölu Reykhólahrepps. Sveitarstjóri og oddviti fara á hverju ári í eftirlitsferð til Flateyjar og á skrifstofu hreppsins er oft mörgu að sinna vegna Flateyjarmála. A.m.k. er það álit þeirra sem í hreppsnefnd hafa setið. Á síðasta ári fór byggingarfulltrúi 4 ferðir út í Flatey til að sinna beiðnum þar um. Miðað við sama hlutfall ætti hann að fara 197 ferðir í aðra hluta Reykhólahrepps. Mér telst til að þær ferðir séu að jafnaði 2 í mánuði eða 24 á ári. Af því má sjá að íbúar Flateyjar hafa mun betri þjónustu frá hendi byggingarfulltrúa en þeir sem búa á fastalandinu.

Hafnarmál

Fullyrðingar um höfnina í grein Sigfúsar byggjast á misskilningi. Bryggjan í Flatey er ekki undir stjórn Reykhólahrepps; um er að ræða ferjubryggju og eru slík mannvirki alfarið í umsjón og á ábyrgð Siglingastofnunar. Hins vegar eru gömul hafnarmannvirki frá fyrri tímum sem tilheyra hreppnum og má þar nefna Grýluvog, Silfurgarð og Stóragarð. Unnið hefur verið að endurbótum á þeim undanfarin ár í samvinnu við Þjóðminjasafnið og Siglingastofnun og hefur Reykhólahreppur greitt sín lögboðnu framlög vegna þeirra framkvæmda. Árið 2000 var framkvæmt við Stóragarð fyrir 665.000 kr.

Í tillögu til þingsályktunar um sjóvarnaráætlun 2001-2004 er síðan áætlað að vinna fyrir 2,9 millj. árið 2002 vegna viðgerða á grjótkanti við gamla frystihúsið og austan við bryggjuna.

Endurbætur gamalla húsa í Flatey

Gerður hefur verið vörslusamningur við Minjavernd til 40 ára um viðgerð á nokkrum af gömlu húsunum í Flatey, sem voru í eigu gamla Flateyjarhrepps. Búið er að endurbyggja Bókhlöðuna og verið er að vinna við pakkhúsin og samkomuhúsið. Minjavernd hefur staðið vel að því máli og lagt í það milljónir króna.

Sumarhúsaeigendur í Flatey hafa margir hverjir staðið vel að endurbyggingu gamalla húsa í "þorpinu" í Flatey og er útlit og umhverfi til mikillar fyrirmyndar. Einnig hafa þeir á hverju ári staðið að hreinsunarátaki í eyjunni, en því miður ekki fengið liðsinni allra ábúenda við þá framkvæmd.

Hvað varðar vatnsveitu fyrir Flatey, þá segir í lögum um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 81/1991, 2.mgr. 1.gr.: "Í hreppum er hreppsnefnd heimilt að starfrækja vatnsveitu og leggja í framkvæmdir vegna hennar, enda sýni rannsóknir og kostnaðaráætlanir að hagkvæmt sé að leggja veituna og reka hana".

Það var einhliða ákvörðun sumarhúsaeigenda að fara út í að byggja vatnsveitu í Flatey fyrir sumarhúsin í "þorpinu". Reykhólahreppur stóð ekki að því enda bar honum ekki skylda til þess.

Hvað varðar óskir sumarhúsaeigenda um að flytja stjórnsýslu Flateyjar til Stykkishólmsbæjar þá hefur það mál verið í biðstöðu, vegna sameiningarviðræðna við Dalabyggð og Saurbæjarhrepp, en málið þó verið reifað við sveitarstjórn Stykkishólms.

Ekki verður meira gert í því máli fyrr en að loknum þeim sameiningarviðræðum sem í gangi eru.

Af öllu þessu má sjá að Reykhólahreppur sinnir fullkomlega lögboðnum skyldum sínum og vel það hvað varðar þjónustu við íbúa Flateyjar og er öllum fullyrðingum um annað vísað algjörlega á bug.

Höfundur er sveitarstjóri Reykhólahrepps.