Þorbjörg Inga Jónsdóttir
Þorbjörg Inga Jónsdóttir
Þorbjörg Inga Jónsdóttir er formaður Kvenréttindafélags Íslands frá mars 2001 og í stjórn frá 1999. Hún er hæstaréttarlögmaður og rekur lögmannsstofuna Lagaþing. Í forsvari fyrir Kvennaráðgjöfina undanfarin 5 ár sem er ókeypis lögfræði- og félagsráðgjöf fyrir konur. Sambýlismaður er Ólafur Kristinsson og eiga þau tvö börn, Kristínu Arndísi 5 ára og Jón Kristin sem er 8 mánaða.
Þorbjörg Inga Jónsdóttir er formaður Kvenréttindafélags Íslands frá mars 2001 og í stjórn frá 1999. Hún er hæstaréttarlögmaður og rekur lögmannsstofuna Lagaþing. Í forsvari fyrir Kvennaráðgjöfina undanfarin 5 ár sem er ókeypis lögfræði- og félagsráðgjöf fyrir konur. Sambýlismaður er Ólafur Kristinsson og eiga þau tvö börn, Kristínu Arndísi 5 ára og Jón Kristin sem er 8 mánaða.

Kvenréttindafélag Íslands er með morgunverðarfund nk. fimmutdag 20.mars klukkan 8.30 á Grand hótel. Fundurinn fjallar um feminisma, hvað í honum felst og hvaða hlutverki hann gegnir í jafnréttisbaráttunni. Yfirskrift fundarins er Feminismi til frambúðar og í henni felst, að sögn Þorbjargar Ingu Jónsdóttur formanns Kvenréttindafélags Íslands, að feminismi eigi bæði að vera hluti af lífi okkar í dag og í framtíðinni. "Þannig er KRFÍ með yfirskrift fundarins að segja að feminismi hafi ekki aðeins verið verkfæri og aflvaki kvenréttindabaráttu á síðustu áratugum, heldur sé mikið starf enn óunnið á sviði jafnréttismála og þar komi feminismi til góða eins og áður," segir Þorbjörg.

-Hver er annars tilgangur fundarins og hverjar verða helstu áherslur hans?

"Tilgangur fundarins er að vekja og efla umræðu um feminisma og jafnréttismál almennt. Kvenréttindafélag Íslands hefur unnið að jafnréttismálum hér á landi síðan 1907 og er það mat þeirra sem starfa innan Kvenréttindafélagsins að mikil þörf sé ennþá fyrir félag sem vinnur að réttindamálum kvenna og jafnréttismálum. Þótt mikið hafi áunnist í jafnréttismálum frá stofnun KRFÍ þá eru konur engan veginn komnar með sömu réttindi og stöðu og karlar í þjóðfélaginu. T.d. eru heildartekjur kvenna samkvæmt skattframtölum aðeins 20-30% af tekjum karla, það eru mjög fáar konur í æðstu stöðum hjá atvinnufyrirtækjum og auk þess eiga konur mun minna af eignum en karlar. Þannig er ekki hægt að segja að jafnrétti sé náð. Þar til það næst er brýn þörf fyrir áframhaldandi jafnréttisumræðu, eða eins og einkunnarorð Kvenréttindafélagsins segja, "...þar til jafnrétti kynjanna næst."

-Hverjir taka til máls á fundinum?

"Á fundinum verður Þorgerður Einarsdóttir, lektor í kynjafræðum við HÍ, með framsögu um feminisma og Edda Jónsdóttir almannatengslafulltrúi frá tikin.is með erindi um hægri feminisma. Þá er gert ráð fyrir umræðum eftir framsöguerindi."

-Er meðbyr með feministum þessi misserin?

"Það er meðbyr með feministum þessi misseri, a.m.k. meðal þeirra aðila sem hafa látið sig jafnréttismál skipta. Það er aukinn áhugi, sérstaklega meðal kvenna á að vinna að jafnréttismálum og veitir ekki af vegna þeirra vandamála sem er enn við að eiga á þessu sviði. Þennan aukna áhuga má m.a. sjá í stofnun nýrra félaga og umræðuvettvanga um feminísk sjónarmið, s.s. Bríeturnar, tikin.is, tölvupóstlista um feminisma og Feministafélagið. Aftur á móti teljum við hjá KRFÍ að meiri áhuga vanti hjá stjórnvöldum og almenningi til að fjalla um jafnréttismál og einnig skilning á því að jafnréttisbaráttunni er alls ekki lokið. Við höfum oft fengið spurninguna til hvers er Kvenréttindafélagið ennþá til? Það er auðvitað vegna þess að jafnréttið er ekki enn orðið og mikið verk óunnið, þó svo stórum áföngum hafi verið náð í þá átt á síðustu árum, t.d. með nýjum fæðingarorlofsdögum og hlutfalli kvenna á Alþingi við síðustu þingkosningar."

-Hvað er dæmigerður feministi?

"Ég tel að hinn dæmigerði feministi sé einstaklingur sem hefur skilning á því að réttlæti felst í jöfnum rétti og tækifærum fyrir bæði kynin og að það sé í þágu samfélagsins alls að konur hafi jafna möguleika á við karla. Því það er aðeins með að fullnýta þeirra hæfileika og getu sem við getum náð því fyrirmyndarþjóðfélagi sem við viljum auðvitað öll búa í."

-Hver verða helstu baráttutæki feminista í náinni framtíð?

"Það er aldrei gott að gefa upp hernaðaráætlunina alla fyrirfram, en það sem við stefnum að er viðhorfsbreyting bæði meðal stjórnvalda og almennings. Þannig hljóta helstu baráttutækin að vera opinber umræða, hvort sem er í fjölmiðlum eða með ráðstefnum og fundum. Til að koma á raunverulegu jafnrétti þurfa allir að viðurkenna að það sé nokkuð sem við höfum ekki náð ennþá og að taka höndum saman og ákveða virkar aðgerðir til að komast að þessu markmiði."

-Svona í lokin, segðu okkur eitthvað sögulegt um KRFÍ.

"Kvenréttindafélag Íslands var stofnað 27. janúar 1907 og átti þar af leiðandi 95 ára afmæli á síðasta ári. Kvenréttindafélagið er vettvangur fyrir jafnréttisumræðu og hefur það að markmiði að jafna stöðu karla og kvenna, bæði lagalega og að ná fram raunverulegu jafnrétti. Félagsmenn í KRFÍ eru alls um 700 en auk þess eru fjölmörg félög með aðild að KRFÍ. KRFÍ lýtur 13 manna stjórn. Þar af eru 8 kosnir á aðalfundi sem haldinn er ár hvert, til tveggja ára í senn, en fimm eru tilnefndir af þeim flokkum sem sæti eiga á Alþingi hverju sinni. Þannig er tryggt að starfið sé þverpólitískt og unnið í þágu jafnréttis án tillits til stjórnmálaskoðana."