Inga Sigurðardóttir
Inga Sigurðardóttir
Inga Sigurðardóttir er fædd árið 1957 í Reykjavík. Hún er útskrifuð sem þroskaþjálfi frá Þroskaþjálfaskóla Íslands og hefur starfað sem slíkur við þjálfun og kennslu. Inga sótti auk þess kennsluréttindanám í KHÍ og íslenskunám í HÍ. Hún hóf kennslu við Fjölbrautaskóla Akranes árið 1995. Hún tók við framkvæmdastjórn Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi haustið 2000. Inga er gift og eiga þau hjónin tvö börn, 16 ára dreng og 10 ára stúlku.
Inga Sigurðardóttir er fædd árið 1957 í Reykjavík. Hún er útskrifuð sem þroskaþjálfi frá Þroskaþjálfaskóla Íslands og hefur starfað sem slíkur við þjálfun og kennslu. Inga sótti auk þess kennsluréttindanám í KHÍ og íslenskunám í HÍ. Hún hóf kennslu við Fjölbrautaskóla Akranes árið 1995. Hún tók við framkvæmdastjórn Símenntunarmiðstöðvarinnar á Vesturlandi haustið 2000. Inga er gift og eiga þau hjónin tvö börn, 16 ára dreng og 10 ára stúlku.

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi var stofnuð árið 1999. Hún er meðal níu slíkra miðstöðva, sem skipta með sér landinu, og hefur aðstöðu víðs vegar um Vesturland. Þjónustusvæði hennar nær frá Hvalfjarðargöngum að Reykhólum, auk Snæfellsness og sveita Borgarfjarðar. Aðalmarkmið miðstöðvarinnar er að sjá fólki þessa svæðis fyrir fullorðinsfræðslu í formi ýmissa námskeiða og menntatilboða. Inga Sigurðardóttir er framkvæmdastjóri Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands.

Hvaða námskeið hafið þið verið með?

"Það má nefna tungumála- og tölvunámskeið og námskeið fyrir starfsfólk í fyrirtækjum. Auk þess höfum við starfrækt menntasmiðjur sem hafa reynst vel sem nýtt tækifæri til náms fyrir þá sem ekki finna sig í hinu hefðbundna menntakerfi. Slíkar menntasmiðjur fyrir konur hafa verið haldnar á Akranesi og í Dalasýslu og í haust munum við fara af stað með menntasmiðju unga fólksins á Akranesi."

Hvað er menntasmiðja?

"Menntasmiðja unga fólksins er skipulögð í samvinnu við svæðisvinnumiðlun og félagsþjónustuna sem eru einnig styrktaraðilar hennar auk fleiri aðila. Henni er ætlað að gefa krökkum sem ekki hafa náð að fóta sig í vinnu eða skóla nýtt tækifæri, efla sjálfstraust þeirra og þjálfa með þeim nýjan hugsunarhátt. Rauði þráður námsins verður sjálfsstyrking auk sköpunar sem niðurstöður hafa sýnt að reynist góð leið fyrir brottfallsnemendur, t.d. tónlist. Þá verða í boði hagnýtar greinar, t.d. íslenska og enska. Námið verður að hluta mótað af nemendunum sjálfum."

Hvernig samræmist námið hinum hefðbundnu menntaleiðum?

"Það er mikið rætt núna að gera verði ráð fyrir nýjum tækifærum til náms í skólakerfinu. Það hefur sýnt sig að þeir sem ekki finna sér leið inni í framhaldsskólunum rétta úr kútnum með nýjum námstækifærum og finna sínar leiðir. Framundan er áframhaldandi barátta við yfirvöld til að finna þessu nýja námstækifæri farveg í menntakerfinu."

Hvað er fleira á döfinni í haust?

"Það er helst að nefna fjarnám í hjúkrunarfræði frá Háskólanum á Akureyri sem við erum með samning við um fjarnám líkt og við HÍ. Nemendurnir sækja kennslustundir í bókasafni Akraness næsta vetur. Þar hefur Akraneskaupstaður komið upp námsveri þar sem er gagnvirkur fjarkennslubúnaður sem tengir nemendurna beint við kennslustundirnar fyrir norðan. Þá verður kennd rekstrarfræði í Stykkishólmi. Þar er sveitarfélagið að gera upp gamalt hús sem notað verður sem námsver og tólf konur verða hér í Borgarnesi við fjarnám í leikskólakennaranámi frá Háskólanum á Akureyri."

Hvert er markmiðið með helgarnámskeiðinu sem verður fyrir menntasmiðjukonur í sumar?

"Menntasmiðja kvenna er líkt og aðrar menntasmiðjur nýtt tækifæri til náms og hefur verið starfrækt áður á nokkrum stöðum á landinu. Þrjú hundruð konur hafa útskrifast úr menntasmiðjum landsins og verður smiðjan nú landsmót og framhaldsnámskeið þessara kvenna. Fyrri daginn verður lögð áhersla á sjálfstyrkingu, auk þess sem ferðast verður um Borgarfjörðinn en seinni dagurinn verður helgaður umræðu um möguleika á vinnumarkaði og hvaða tækifæri konurnar hafi til áframhaldandi náms. Síðan verður hópvinna og umræður. Helgarnámskeið verður haldið í Borgarnesi 15.-16. ágúst."

Hvaðan kemur fjármagn til starfseminnar?

"Greidd eru almenn þáttökugjöld fyrir námskeið en til stærri verkefna eins og menntasmiðjanna sækjum við um styrki. Við fáum einnig aðstoð frá ríkinu og erum m.a. að vinna fjarnám háskólanna fyrir það."

Hvaða námskeið hafa verið eftirsóttust?

"Tölvunámskeiðin hafa verið vel sótt og verður áframhald á þeim. Enska og spænska hafa líka verið mjög vinsælar greinar undanfarið, það voru t.d. tólf manns að læra spænsku í Ólafsvík í vor. Við ætlum að reyna að fylgja þessum áhuga eftir og bjóða upp á spænsku á fleiri stöðum. Fólk sem vinnur með fötluðum hefur mikið sótt námskeið t.d. í aðferðum við þjálfun einhverfra og tómstundanámskeið. Bútasaumur og kransagerð hafa verið vinsæl."

Hvernig hefur starfið gengið?

"Það hefur gengið mjög vel og fest sig í sessi. Fólk er sammála um að nauðsynlegt sé að auka möguleika til fullorðinsfræðslu. Námsvísi haustannar verður dreift í öll hús og fyrirtæki á Vesturlandi í byrjun september. Þá verðum við með frekari kynningu í Viku símenntunar í haust. Nálgast má frekari upplýsingar á nýrri heimasíðu, www.simenntun.is.