— Morgunblaðið/Kristinn
Á SÍÐUSTU árum hafa orðið miklar breytingar á íslensku samfélagi, sem er orðið fjölbreyttara en áður.

Á SÍÐUSTU árum hafa orðið miklar breytingar á íslensku samfélagi, sem er orðið fjölbreyttara en áður. Tilkoma Netsins og nýrra sjónvarps- og útvarpsstöðva, sem hafa börn, unglinga og ungt fólk sem markhóp, gera það að verkum að þessir hópar eru ekki í eins miklum tengslum við heim fullorðinna og fyrri kynslóðir. Kynslóðin sem nú er að vaxa úr grasi býr við frábær skilyrði sem eiga sér engan sinn líka í veraldarsögunni. Þetta er fyrsta kynslóðin sem á augnabliki hefur aðgang að allri þekkingu sem mannskepnan hefur aflað sér. Skólabörn geta á nokkrum mínútum sótt sér upplýsingar sem hefði tekið sérfræðing marga mánuði að safna saman fyrir aldarfjórðungi. Samfélagið einkennist af hraða, miklu aðgengi að upplýsingum og breytingum sem eru svo örar að erfitt er að sjá fyrir í hvaða átt samfélagið mun þróast. Æskilegt er að menntakerfið endurspegli þarfir þjóðfélagsins á hverjum tíma. Gefa þarf einstaklingum kost á að tileinka sér þá færni sem er nauðsynleg til að dafna í samfélaginu.

Breytt þjóðfélagsgerð kallar á nýja manngerð sem er fjölhæf og fljót að laga sig að nýjum aðstæðum. Skólakerfið hefur reynt að koma til móts við breytta samfélagsgerð með breyttum kennsluháttum þar sem lögð er áhersla á frelsi einstaklingsins og sjálfstæði í vinnubrögðum. Þar er að finna hluta skýringar á því hvers vegna agavandamál eru að aukast í skólum landsins. Varla er hægt að þjálfa sjálfstæði nema gefa börnum lausari taum. Heimilin virðast færast í sömu átt, þ.e. foreldrar veita meira frelsi og þurfa því að beita sér meira en áður til að halda boðvaldi yfir börnum sínum. Börn í dag eru tilbúnari en áður að véfengja hvort kennari, foreldrar eða aðrir fullorðnir hafi boðvald yfir þeim.

Uppalendur verða að bregðast við breyttri þjóðfélagsgerð og gera gott samfélag betra með því að taka ábyrga afstöðu og koma henni á framfæri sem víðast. Foreldrar og skóli þurfa að gera upp við sig hvaða gildum og hegðunarreglum á að miðla milli kynslóða. Það er nauðsynlegt vegna þess að hin nýja þjóðfélagsgerð gefur börnum og unglingum kost á að velja sig frá fullorðinsheiminum, sem aftur þýðir að hætta er á að eðlilegur tilflutningur á grunnviðmiðum og gildum samfélagsins miðlist ekki með eðlilegum hætti milli kynslóðanna. Öruggir snertifletir barna við fullorðinsheiminn eru foreldrar og skóli. Undirritaður telur að heimili, skóli og aðrir sem koma að uppeldi, beri sameiginlega ábyrgð á því að miðla leikreglum samfélagsins til nýrrar kynslóðar.

Gylfi Jón Gylfason, yfirsálfræðingur á Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar.