Á myndinni sést hvers konar störf svarendur unnu hér á landi, er þeir svöruðu könnuninni, í samanburði við þau störf sem þeir höfðu í heimalandi eða upprunalandi sínu. Um 50% vinna ósérhæfð störf hér á landi, en um 8% höfðu unnið slík störf í heimalandi sí
Á myndinni sést hvers konar störf svarendur unnu hér á landi, er þeir svöruðu könnuninni, í samanburði við þau störf sem þeir höfðu í heimalandi eða upprunalandi sínu. Um 50% vinna ósérhæfð störf hér á landi, en um 8% höfðu unnið slík störf í heimalandi sí
UM 80% innflytjenda á Vestfjörðum og á Austurlandi skrifuðu undir ráðningarsamning í núverandi starfi en 62% þeirra skildu þó ekki samninginn að hluta eða að öllu leyti.

UM 80% innflytjenda á Vestfjörðum og á Austurlandi skrifuðu undir ráðningarsamning í núverandi starfi en 62% þeirra skildu þó ekki samninginn að hluta eða að öllu leyti. Þetta er meðal þess sem kemur fram í könnun Fjölmenningarsetursins á Ísafirði á viðhorfi innflytjenda til ýmissa þátta á Íslandi, eins og búsetu, atvinnu og þjónustu. Könnunin var unnin í samvinnu við félagsvísindadeild Háskóla Íslands.

"Þegar spurt var um ráðningarsamninga kom í ljós að 80% höfðu skrifað undir ráðningarsamning í núverandi starfi," segir í niðurstöðum könnunarinnar. "Það var athyglisvert að margir eða 62% höfðu ekki skilið samninginn að hluta eða öllu leyti," segir ennfremur. Því er bætt við að þeir sem höfðu búið á Íslandi í sjö ár eða lengur höfðu síður en aðrir skrifað undir ráðningarsamning. "Svarendur sem fæddir voru í Póllandi skildu síst hvað þeir skrifuðu undir þegar þeir skrifuðu undir ráðningarsamning og því lengur sem svarendur höfðu verið búsettir á Íslandi því frekar skildu þeir ráðningarsamninginn sem þeir skrifuðu undir." Ennfremur segir að það hafi helst verið þeir sem höfðu lokið háskólanámi sem skildu allt sem þeir skrifuðu undir.

Könnunin var framkvæmd sl. sumar og haust. Hún var miðuð við innflytjendur frá Póllandi, Taílandi, Filippseyjum, Serbíu-Svartfjallalandi, Króatíu, Bosníu-Herzegóníu og Slóveníu. Úrtakið náði til 368 manns eða 66,9% af heildarþýðinu. Svör bárust frá 214 manns. Þar af voru 140 konur og 70 karlar. Rúmur helmingur þátttakenda flutti til Íslands á síðustu fimm árum.

Flestir starfa við fiskvinnslu eða fiskveiðar

Alls um 93% svarenda voru virkir á vinnumarkaði þegar þeir svöruðu könnuninni. Af þeim voru um 6% einnig í námi hér á landi. Þeir fimmtán svarendur sem ekki voru á vinnumarkaði sögðu ástæður þess vera m.a. að þeir væru heimavinnandi eða í fæðingarorlofi.

Rúmlega 75% svarenda störfuðu við fiskvinnslu, fiskveiðar eða hvort tveggja á Íslandi, þegar þeir svöruðu könnuninni. Tveir svarenda höfðu starfaði við fiskvinnslu áður en þeir fluttu til Íslands. "Nánast þriðjungur starfaði við verslun eða þjónustu áður í heimalandi sínu en innan við 5% starfa við afgreiðslu eða þjónustu á Íslandi." Þá kemur fram að um 74% svarenda voru virk á vinnumarkaði eða stunduðu nám síðustu þrjá mánuði áður en þeir komu til Íslands.

Í könnuninni var einnig spurt um heildartekjur heimilisins. Kom í ljós að heildartekjur hjá tæplega 33% svarenda voru minni en hundrað þúsund krónur á mánuði. "Einungis 5% heimila höfðu 300 þúsund krónur eða hærri heildartekjur fyrir heimilið," segir í niðurstöðunum.

Flestir töldu laun sín vera svipuð og hjá öðrum starfsmönnum í sambærilegum störfum á vinnustað þeirra. "Um 8% töldu sig hafa betri laun en sambærilegir starfsmenn en 24% töldu launakjör sín heldur verri eða mun verri en annarra í sambærilegum störfum á vinnumarkaði."

Í könnuninni var spurt um erfiðleika og deilur á vinnustað. Kom m.a. í ljós að 28% höfðu lent í einhvers konar erfiðleikum á vinnustað frá því þeir hófu störf. "Flestir þeirra 55 sem lent höfðu í erfiðleikum höfðu í framhaldi af erfiðleikunum leitað til yfirmanna, samstarfsfólks eða verkalýðsfélaga og oft var leitað til fleiri en eins aðila."

Þegar spurt var um menntun svarenda kom í ljós að 88% þeirra töldu menntun sína ekki nýtast að fullu í núverandi starfi og 84% höfðu ekki reynt að fá menntun sína metna hér á landi. "Helsta ástæðan fyrir því að menntun þeirra nýttist ekki virtist vera að þá skorti meiri kunnáttu í íslensku."

Um þriðjungi finnst mjög gott að búa á Íslandi

Í könnuninni var einnig spurt um íslenskukunnáttu. Um 43% sögðust hvorki hafa slæman né góðan skilning á íslensku. Um 34% sögðust hafa mjög eða frekar góðan skilning á íslensku og um 23% sögðust hafa frekar slæman eða mjög slæman skilning á íslensku. Mikill meirihluti svarenda eða 92% hafði áhuga á að læra íslensku eða læra hana betur.

Fjölmargt fleira kemur fram í könnuninni. Þar kemur t.d. fram að um 56% svarenda höfðu flutt til Íslands til þess að stunda vinnu. Um 17% höfðu flutt vegna tengsla við fólk sem bjó eða býr á Íslandi, 10% vegna forvitni og 9% vegna sambúðar eða hjónabands við íslenskan maka. Um 8% svarenda nefndu aðrar ástæður, s.s. að þeir væru flóttamenn.

Rétt tæplega helmingur svarenda vildi búa á sama stað á Íslandi og þeir búa nú. Af þeim sem vildu búa annars staðar vildu 64% búa á höfuðborgarsvæðinu en hinir vildu búa annars staðar á landsbyggðinni.

Að lokum voru þátttakendur spurðir hvernig þeim þætti að búa á Íslandi þegar á heildina væri litið. Tæpum þriðjungi fannst það mjög gott, um helmingi frekar gott og um 17% hvorki gott né slæmt. Um 1% fannst það frekar slæmt. Því lengur sem svarendur höfðu búið á Íslandi því betra þótti þeim að búa hér.