Ekki leyft að flytja holdanaut til Víkur Selfossi. TVEIMUR bændum í Mýrdal hefur verið synjað um flutninga á nautgripum af Galloway-holdastofni frá Gunnarsholti á Rangárvöllum.

Ekki leyft að flytja holdanaut til Víkur Selfossi.

TVEIMUR bændum í Mýrdal hefur verið synjað um flutninga á nautgripum af Galloway-holdastofni frá Gunnarsholti á Rangárvöllum. Sauðfjársjúkdómanefnd synjaði um flutningana þrátt fyrir að fyrir lægi álit héraðsdýralæknanna á Hellu og á Skógum þar sem ekki var lagst gegn þeim. Yfirdýralæknir lagðist gegn flutningunum og það gerðu einnig búnaðarfélögin í Mýrdalnum og hreppsnefndin. Landbúnaðarnefnd hreppsins heimilaði flutningana að undangenginni blóðrannsókn og skoðun dýralækna. Hreppsnefndin breytti áliti landbúnaðarnefndar og bætti við álit hennar að leyfa ætti flutningana ef þeir væru algjörlega öruggir. Í kjölfar þessa sagði einn nefndarmaður landbúnaðarnefndar, Jóhannes Kristjánsson, bóndi á Höfðabrekku, sig úr nefndinni.

"Ég sagði mig úr nefndinni vegna þess að ekki var málefnalega unnið. Lít þannig á að heimanefndir eigi ekki að koma nærri svona málum. Þegar maður svo verður var við að menn samþykkja eitthvað en meina ekkert með því þá sér maður engan tilgang í að eyða tíma í þetta," sagði Jóhannes Kristjánsson.

Mjög ósáttir

Bændurnir, Þórir Gunnarsson á Giljum og Karl Pálmason í Kerlingadal, eru mjög ósáttir við bannið og telja mjög óeðlilegt að banna flutning þessara gripa í Mýrdalinn þar sem Galloway-gripir frá Gunnarsholti hafi farið um allt land og minna í því sambandi á að Sigurður Sigurðarson, sérfræðingur Sauðfjárveikivarna, hafi gefið munnlegt leyfi fyrir þessum flutningum að Giljum í mars 1990.

Í áliti yfirdýralæknis eru helstu ástæður fyrir synjun beiðninnar þær að áður óþekktir smitsjúkdómar gætu borist í Mýrdal. Er þar helst átt við garnaveiki sem fundist hefur bæði á Rangárvöllum og í Holtum en aldrei í Mýrdal. Þá mætti ætla að nautgripir í Mýrdal væru lausir við önnur smitefni vegna langrar einangrunar. Loks væri það þekkt að nautgripir hefðu ekki verið fluttir til Mýrdals í áratugi og sveitin því mikilvæg hvað varðar val á gripum til undaneldis með fyrirhugaðan innflutning á nýjum kynjum nautgripa til landsins í náinni framtíð.

"Okkur fannst upplagt að fá þessa gripi sem fluttir hafa verið um allt land á sl. 2­3 árum. Við fengum að velja bestu gripina úr hjörðinni í Gunnarsholti og létum Grétar Haraldsson héraðsdýralækni heilsuskoða þá en enn á ný var beiðni okkar hafnað og við misstum bestu kýrnar sem voru seldar á Hvammstanga. En þessir flutningar um allt land hafa farið fram með fullu samþykki Sauðfjárveikivarna og undantekningarlaust án nokkurra afskipta nefnda eða heimamanna, nema hér í Mýrdalnum," sagði hann ennfremur.

"Við létum blóðprófa gripina og gerðum eins og fyrir okkur var lagt af dýralæknunum á Hellu og á Skógum en þeir voru þessu ekki mótfallnir," sagði Karl Pálmason í Kerlingadal. Þeir Karl og Þórir eru mjög ósáttir við afgreiðslu hreppsnefndarinnar. Þeir sögðu að þegar heilsufarsvottorð lágu fyrir hefðu þeir félagarnir sent annað bréf og beðið um endurskoðun en hreppsnefndin hafnaði þeirri beiðni meðal annars á þeirri forsendu að búnaðarfélögin í hreppnum væru flutningunum andvíg.

Á réttri leið

"Við teljum okkur vera á réttri leið í þessum flutningum og að álit héraðsdýralæknanna sé rétt. En við erum ósáttir við að ekki skuli vera tekið tillit til afstöðu þeirra. Þessari beiðni okkar er hafnað á rökum sem ekki eiga rétt á sér. Það liggur ekkert fyrir um það að Mýrdalurinn sé eitthvað hreinna svæði en önnur á landinu," sagði Karl.

"Það er alveg ljóst að fullyrðing yfirdýralæknis um að nautgripir hafi ekki verið fluttir í Mýrdalinn í áratugi er röng því gripir voru fluttir inn á svæðið 1986, frá Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum í Rangárvallasýslu. Svo má líka benda á að túnþökur voru fluttar frá Gunnarsholti árið 1989 að Loftsölum í Mýrdalnum með samþykki Sauðfjárveikivarna. Það er því alveg ljóst að rök um einangrun svæðisins standast ekki enda út í hött að halda þessu svæði lokuðu. Andinn í þjóðfélaginu er á þá leið að faglega verði tekið á flutningi gripa en bændur og aðrir sem ekki hafa þekkingu á slíku verði látnir hætta afskiptum af vörnum búfjár. Við teljum, eins og svo fjölmargir aðrir, að héraðsdýralæknar eigi að fjalla alfarið um þessi mál," sagði Þórir.

Valdið hjá yfirdýralækni

"Málið er hjá yfirdýralækni, hann hefur ákvörðunarvaldið en ekki hreppsnefnd. Mér finnst vera gert of mikið úr áliti hreppsnefndar í málinu. En vilji menn halda uppi sóttvörnum verða þær að gilda. Hreppsnefndin fjallaði um þetta samkvæmt beiðni Sigurðar Sigurðssonar fyrir hönd Sauðfjárveikivarna," sagði Hafsteinn Jóhannesson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps.

Karl Pálmason í Kerlingadal og Þórir Gunnarsson á Giljum.