c

Pistlar:

17. ágúst 2018 kl. 10:26

Guðrún Bergmann (gudrunbergmann.blog.is)

Áhrif Roundup og glýfósats á heilsuna okkar

Loks hefur dómstóll í Bandaríkjunum skorið úr um það að glýfósat í Roundup® sé krabbameinsvaldandi efni og gert Monsanto að greiða ótrúlega háar skaðabætur til garðyrkjumanns, sem hefur starfað með efnið í földa ára. Skaðsemi glýfósats hefur þó lengi verið til umfjöllunar og líklegt er að það sé og verði enn í fæðu okkar til fjölda ára, því þótt reglugerðir um magn þess í matvælum séu öflugar í Evrópusambandslöndunum, má vera 70 sinnum meira magn af því í matvælum samkvæmt bandarískum reglugerðum. Enginn veit svo hvernig reglugerðir eru í Kína, öðrum Asíulöndum eða á Indlandi, þar sem mikil matvælaframleiðsla fer fram.

Í bók minni HREINN LÍFSSSTÍLL sem kom út á síðasta ári fjallaði ég um glýfósat og áhrif þess á heilsuna. Útdráttur úr bókinni fylgir hér á eftir, en ég vitna meðal annars í bandaríska lækninn Dr. Zach Bush í þessum kafla bókarinnar.

 

HEFUR EYÐILAGT LÆKNINGARMÁTT FÆÐUNNAR

Glýfósat, sem er virka efnið í fjölmörgum illgresiseyðum á markaðnum í dag, þar á meðal í Roundup®, kom fyrst á markað árið 1976. Þetta efni drepur þó ekki bara illgresi, því allur gróður sem efninu er úðað á drepst. Monsanto, risinn á eiturefnamarkaðnum, og aðrir framleiðendur illgresiseyða ákváðu þá að búa til erfðabreytt afbrigði af plöntum sem myndu þola illgresiseyði.

En af hverju drepur glýfósat plöntur? Besta skýringin kemur frá Bush sjálfum sem segir: “Glýfósat blokkar ákveðna ensímferla sem kallast shikimate ferlar. Þessi ensím sjá um að framleiða sum af mikilvægustu efnasamböndum fæðunnar, þar á meðal hringlaga kolefnisform, eins og tryptophan, sem eru uppistaða (backbone) hormóna. Með því að drepa þessa ferla í bakteríum og plöntum hverfur tryptophan úr jurtaríkinu og þá getur plantan ekki framleitt þessi nauðsynlegu mólekól sem sjá um merkjasendingar. Með því að blokka shikimate ferlana hverfa fjórar til sex af þessum nauðsynlegum amínósýrum, sem í heildina eru 26 og eru byggingablokkir alls próteins í líkamanum.

Þetta er þó bara hluti af vandanum sem um ræðir í tengslum við næringu, vegna þess að efnasambönd alkalíða (alkaloids – þýtt sem beiskjuefni eða lýtingur í ordabok.is) skortir líka í fæðuna. Þegar þeir hverfa úr henni, magnast þeir sjúkdómar sem við sjáum leggjast á svo mörg kerfi líkamans í dag. Til eru alkalíðklasar sem verja líkamann gegn snýkjudýrum, aðrir sem verja gegn sykursýki, krabbameinum, háþrýstingi, ýmis konar geðsveiflum, astma og exemi. Sé litið yfir alla alkalíðana er auðvelt að gera sér grein fyrir að ef efnum er bætt í fæðuframleiðsluna sem þurrka út framleiðslu þeirra, þá hefur lækningarmáttur fæðunnar, sem við höfum nýtt okkur í þúsundir ára horfið. Með notkun á glýfósati höfum við rænt jarðveginn og plönturnar getunni til að framleiða þessi mikilvægu lækningarefni.”

GLÝFÓSAT ER MEIRIHÁTTAR HEILSUFARSÓGN

Monsanto hefur lýst því yfir að glýfósat geti ekki haft áhrif á heilsu manna, þar sem þeir hafi ekki shikimate ferla (pathway = rás, gangvegur). Rétt er þeir eru ekki í mannfólkinu, en hins vegar hafa bakteríur í meltingarveginum þessa ferla, svo og bakteríur í jarðvegi og plöntum. Þar sem mannslíkaminn getur ekki framleitt þessa alkalíða og nauðsynlegu amínósýrur, þurfa þessi efnasambönd að koma frá jurtum sem nærast á bakteríum í jarðveginum.

Glýfósat eyðileggur ekki bara framleiðslu plantna á amínósýrum og alkalíðum, því það sundrar millifrumnasamskiptum. Til að öðlast betri skilning á mikilvægi þeirra samskipta, þurfa menn að gera sér grein fyrir að bakteríur, sveppir og aðrar örverur vinna í samstilltu flæði, þar sem sumar hafa hemil á öðrum. Frá því pensilín var uppgötvað, hefur verið stundað stríð gegn bakteríum, þar sem bæði læknar og sjúklingar hafa talið pensilínið geta lækna allt. 

Í dag er áætlað að gefnir séu úr lyfseðlar fyrir 7,7 milljónir punda af sýklalyfjum til Bandaríkjamanna árlega, eða um átta hundruð lyfseðlar á hverja þúsund íbúa. Allt frá árinu 1960 hefur sýklalyfjum líka verið bætt í fóður dýra þar í landi (og við suma ræktun hér alla vega hin síðari ár), meðal annars til að hraða þyngd þeirra. Gert er ráð fyrir að um 300 milligrömm af sýklalyfjum séu notuð við framleiðslu á hverju kílói af framleiddu nautakjöti, sem þýðir um 30 milljón punda á ári.

Að auki nota bændur í heiminum 5 billjónir punda (meira en 2 billjónir kílóa) af glýfósati á ári, sem gerir glýfósat illgresiseyði að útbreiddasta sýklalyfi á Jörðinni. Í upprunalegu einkaleyfi Monsanto á glýfósati, kom fram að tilgangur þess væri að drepa bakteríur í jarðveginum. Með því að nota glýfósat á gróðurinn, geta hvorki jarðvegurinn né plönturnar framleitt þá heilandi alkalíða, né þær nauðsynlegu amínósýrur sem líkaminn þarf á að halda. Dr. Bush og hans rannsóknarteymi telja það skýra að miklu leyti hvers vegna svona stór hluti fólks er að takast á við króníska sjúkdóma í dag.

Til að auka enn á vandann er glýfósat lífrænt fosfat eða eiturefni sem er því miður vatnsuppleysanlegt. Það hefur skelfilegar afleiðingar, því þegar um vatnsuppleysanlegt eiturefni er að ræða getur það borist út í allt vatnskerfið. Áætlað er að um 75% af regnvatni sé nú mengað af glýfósati, svo jafnvel þegar við erum að borða lífrænt ræktaða fæðu er hún menguð af glýfósati ef það hefur rignt á hana. Allt vistkerfið er því orðið mengað af kemísku efni sem er í raun sýklalyf.

Í nýlegri rannsókn sem gerð var í Bandaríkjnum kom fram að glýfósat fannst í þvagi 93% þeirra sem þátt tóku.

GLÝfÓSAT EYÐILEGGUR ÞARMAVEGGINA

Við komum enn að því sama (innskot: aðalumfjöllunarefni í HREINN LÍFSSTÍLL bókinni), sem er að eitt helsta meltingavandamál flestra í dag eru lekir eða gegndræpir þarmar - sjá grein á vefsíðunni minni 9 merki um leka þarma. Undir eðlilegum kringumstæðum opna þarmaveggirnar sig til að hleypa mólekúlum í gegn, en þá sér zonulinið um að lokað eða þétta bilið milli frumnanna í þarmaveggnum strax aftur. Verði hins vegar offramleiðsla á zonulini, leiðir það til eyðileggingar á þekjuvef þarmanna.

Rannsóknir Dr. Bush hafa sýnt fram á að glýfósat eykur framleiðslu á zonulíni, sem gerir það að verkum að þekjuvefirnir opnast mun oftar en þeir eiga að gera. Til að hægt sé að losna við eiturefnið úr líkamanum þarf það að fara í gegnum lifrarfrumurnar og í raun um allt blóðrásarkerfið, þar með talið til heilans.

Einn af þeim sjúkdómum sem virðist mjög tengdur lekum þörmum er einhverfa. Dr. Bush gerir ráð fyrir að haldi þetta ferli áfram megi gera ráð fyrir að einhvern tímann á tímabilinu 2030-2045 eða eftir einungis 13-28 ár héðan í frá muni eitt af hverjum þremur börnum í Bandaríkjunum vera einhverft, sem mun leiða til þess að mannkynið á erfitt með að endurnýja sig. Á hinum enda æviskeiðsins eru svo þeir eldri, en meðal þeirra hefur tíðni Alzheimer’s stóraukist.

Dr. Bush greindi í viðtalinu (sem vístað er til í HREINN LÍFSSTÍLL) meðal annars frá því að í læknamiðstöð sinni takist hann í hverjum mánuði á við sarkmein í beinum eða krónískt beinmergskrabbamein. Þetta voru sjúkdómar sem fólk á aldrinum 70-90 ára fékk hér áður fyrr, en nú eru það börn frá 3-5 ára sem hann er að meðhöndla. Jafnframt segir hann að heilaæxli hjá börnum séu að verða eins og faraldur.

Allir þessir sjúkdómar og fleiri til tengjast þeim afdrifaríku breytingum sem orðið hafa á fæðunni okkar, einkum því að hún inniheldur ekki lengur þau næringarefni og býr ekki yfir þeim læknandi eiginleikum sem hún eitt sinn gerði. Eina leiðin til að snúa þessu við er að berjast gegn notkun glýFósats í ræktun korns, grænmetis og ávaxta og notkun sýklalyfja í matvælaframleiðslu.

Frekari tilvísanir í heimildir er a finna í bókinni HREINN LÍFSSTÍLL

 

Guðrún Bergmann

Guðrún Bergmann

Guðrún er einn af frumkvöðlum ýmis konar sjálfsræktarnámskeiða, sem hún hefur haldið í rúm 26 ár. Undanfarin tvö ár hefur hún beint sjónum sínum að heilsunni með námskeiðunum HREINT MATARÆÐI. Annars hafa námskeið hennar spannað vítt svið, en þó alltaf með fókus á hvernig bæta má andlega og líkamlega líðan, ná meiri árangri í starfi og njóta aukinna lífsgæða. Nýjasta bók Guðrúnar er matreiðslubókin HREINT Í MATINN, en það er sextánda bók hennar. Að auki hefur hún þýtt fjölda bóka.

Meira