ATH.: Upplýsingarnar sem hér koma fram eru úreltar. Skoðið frekar Framúrskarandi fyrirtæki 2021.

204 Mörkin Lögmannsstofa hf.

Stærðarflokkur Meðalstórt
Röð innan flokks 42
Landshluti Höfuðborgarsvæði
Atvinnugrein Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
Starfsemi Lögfræðiþjónusta
Framkvæmdastjóri Helena Erlingsdóttir
Fyrri ár á listanum 2010-2018
Ávallt framúrskarandi Framúrskarandi 2019

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 406.951
Skuldir 253.791
Eigið fé 153.160
Eiginfjárhlutfall 37,6%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 8
Endanlegir eigendur 8
Eignarhlutur í öðrum félögum 1
Endanleg eign í öðrum félögum 0

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Lögfræðiþjónusta

pila

Tiltölulega áhættulítil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

„Góður lögmaður þarf að vera vandvirkur og heiðarlegur“

Helena Erlingsdóttir hefur langa reynslu af rekstri lögmannsstofa.
Helena Erlingsdóttir hefur langa reynslu af rekstri lögmannsstofa. Arnþór Birkisson

Helena Erlingsdóttir hóf störf hjá Gesti Jónssyni árið 1988 og hefur fylgt honum síðan.

„Enda afskaplega gott að vinna fyrir hann og aðra eigendur stofunnar. Gestur stofnaði stofuna árið 1975 og með honum hafa valist faglega sterkir lögmenn og framúrskarandi málflytjendur, ásamt góðu starfsfólki, og hafa allir lagt sitt á vogaskálarnar sem er grunnurinn að þeim góða árangri sem stofan hefur náð að mínu mati.
Við trúum því að gæði þjónustunnar geti af sér gott orðspor og þess vegna sé til okkar leitað.“

Tímaskráning mikilvægur þáttur

Hvernig lýsir þú starfi þínu?

„Ég sé um rekstur stofunnar en kem ekki að ákvörðunum um lögfræðileg málefni í einstökum málum. Það er utan míns verksviðs. Ég held utan um tímaskráningu starfsmanna, sem er mikilvægur þáttur þegar kemur að rekstri lögmannsstofu, sem gengur jú út á að selja þjónustu. Auðvelt aðgengi lögmanna að tímaskráningarkerfi er lykilatriði, með nýlegri þróun í tímaskráningu er hægt að skrá tímana yfir netið. Fólk er með snjalltæki í höndunum daglega og þægindin við að geta skráð tímana hvar sem það er statt skilar sér í betri tímaskráningu. Það þarf að huga að skjalastjórnun og öryggi gagna, við erum með miðlægan gagnagrunn í skýi, þar sem hægt er nálgast gögnin hvar sem er. Sé horft til umhverfissjónarmiða er hægt að skoða gögnin í tölvu í stað þess að prenta þau alltaf út.“

Hvað finnst þér skipta máli sem stjórnandi á lögmannsstofu?

„Mannauðurinn skiptir mestu máli og að halda vel utan um hann. Fólki er vel til vina, hjá okkur. Við erum þéttur hópur sem vinnur vel saman. Það er vinalegur bragur á stofunni og boðleiðirnar stuttar.“

Góður lögmaður er vandvirkur

Hvað gerir lögmann að góðum lögmanni að þínu mati?

„Góður lögmaður að mínu mati þarf að vera vandvirkur, gæta hófsemi og vera heiðarlegur í sínu starfi. Lögmaður þarf að hafa að leiðarljósi að verkefni, fyrir hönd hvers skjólstæðings, er það mikilvægasta sem til er, fyrir skjólstæðinginn.“

Hvað er í gangi erlendis sem þú vildir sjá þróast meira hér á landi?

„Miðlægir gagnagrunnar er eitthvað sem ég vil nefna í þessu samhengi. Við höfum verið og erum í auknum mæli í viðskiptum við erlenda viðskiptavini og lögmannsstofur.
Störfin eru farin að eiga sér stað víðar en fyrir íslenskum dómstólum og fyrir íslenska viðskiptavini. Það hefur lent á okkar borði að reka mál fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og höfum við sérhæft okkur á sviði evrópska mannréttindareglna og Evrópuréttar. Nú nýverið fluttu lögmenn okkar fyrstir íslenskra lögmanna mál fyrir yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu. Mál sem snýst um grundvallarmannréttindi á sviði réttarfars.
Við fórum í heimsókn til Eftirlitsstofnunar EFTA í fyrra til að fá innsýn inn í störf stofnunarinnar í Evrópu. Við reynum að fylgjast vel með þróun sem á sér stað erlendis.
Leggjum áherslu á endurmenntun starfsmanna. Það er mikið í deiglunni núna hvað varðar persónuvernd og peningaþvættismál.“

Lögmönnum fjölgar en verkefnum fækkar

Er mikil samkeppni í greininni? 

„Já, lögmönnum hefur fjölgað og verkefnum að sama skapi fækkað. Við teljum okkur vera samkeppnishæf og eins fagleg og kostur er. Við setjum viðskiptavininni í fyrsta sæti, hvort sem hann er einstaklingur, fyrirtæki eða opinber stofnun.“

Hver er lykillin að baki árangri síðustu ára?

„Mannauðurinn. Hjá okkur starfa hæfileikaríkir lögmenn sem kunna sitt fag og leggja sig fram um að veita viðskiptavinunum góða þjónustu. Fólki er vel til vina, þetta er þéttur hópur sem vinnur vel saman og sennilega er það auðveldara af því við erum ekki of mörg.“

Hvers vegna telurðu að fólk leiti frekar til ykkar en annarra lögmannsstofa?

„Við trúum því að gæði þjónustunnar geti af sér gott orðspor og þess vegna sé til okkar leitað.“

Hvernig eru framtíðarhorfur fyrirtækisins og áttu von á því að Mörkin muni stækka mikið á komandi árum?


„Ég held að horfurnar séu góðar. Við höfum vaxið rólega en stöðugt og lítum svo á að sígandi lukka sé best í vexti sem flestu öðru. Gæði þjónustunnar verða áfram að leiðarljósið, ekki fjöldi lögmanna. Mikill vöxtur hefur aldrei verið sjálfstætt markmið. Við teljum okkur líka fyllilega í stakk búin til þess að takast á við hverskyns verkefni.“

Umfangsmikil vinna á erlendri grundu

Þú talaðir um að þið væruð fyrst til að flytja mál fyrir yfirdeild MDE. Í hverju felst það? Er undirbúningurinn mikill og hvaða þýðingu hefur þetta?

„Málið var flutt fyrir yfirdeild dómstólsins núna í október. Í því var skilað greinargerð og síðan fór fram munnlegur málflutningur fyrir 17 dómurum. Málatilbúnaðurinn var allur á ensku og vinnan sem bjó að baki er mjög umfangsmikil. Til yfirdeildarinnar komast aðeins örfá mál á hverju ári. Það eitt út af fyrir sig að fá að flytja mál sitt fyrir henni er því þýðingarmikið. Það yrði vitaskuld enn þýðingarmeira ef við hefðum fram sigur þar, sem við erum bjartsýn á.“

mbl.is

Fleiri greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar