532 Hótel Geysir ehf.

Stærðarflokkur Stórt
Röð innan flokks 233
Landshluti Suðurland
Atvinnugrein Rekstur gististaða og veitingarekstur
Starfsemi Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu
Framkvæmdastjóri Sigríður Vilhjálmsdóttir
Fyrri ár á listanum 2012–2019
Framúrskarandi 2020

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 2.023.984
Skuldir 1.262.260
Eigið fé 761.724
Eiginfjárhlutfall 37,6%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 1
Endanlegir eigendur 1
Eignarhlutur í öðrum félögum 3
Endanleg eign í öðrum félögum 3

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

pila

Miðlungi áhættumikil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

Greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar