393 Bær hf.

Stærðarflokkur Meðalstórt
Röð innan flokks 159
Landshluti Suðurland
Atvinnugrein Rekstur gististaða og veitingarekstur
Starfsemi Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu
Framkvæmdastjóri Sveinn Hreiðar Jensson
Fyrri ár á listanum 2012–2019
Framúrskarandi 2020

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 371.392
Skuldir 97.438
Eigið fé 273.954
Eiginfjárhlutfall 73,8%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 11
Endanlegir eigendur 39
Eignarhlutur í öðrum félögum 0
Endanleg eign í öðrum félögum 0

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

pila

Miðlungi áhættumikil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

Greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar