444 Systrakaffi ehf

Stærðarflokkur Meðalstórt
Röð innan flokks 197
Landshluti Suðurland
Atvinnugrein Rekstur gististaða og veitingarekstur
Starfsemi Veitingastaðir
Framkvæmdastjóri Guðmundur Vignir Steinsson
Fyrri ár á listanum 2017–2019
Framúrskarandi 2020

Hvernig gengur reksturinn?

Eignir 239.382
Skuldir 18.180
Eigið fé 221.202
Eiginfjárhlutfall 92,4%
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigendur og eignarhald

Þekktir hluthafar 2
Endanlegir eigendur 2
Eignarhlutur í öðrum félögum 0
Endanleg eign í öðrum félögum 0

Lánshæfismat félaga í sömu grein

Meðallánshæfi félaga í atvinnugreininni Veitingastaðir

pila

Miðlungi áhættumikil

Meira um fyrirtækið hjá CreditInfo

Greinar og viðtöl

Samstarfsaðilar